Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Dirk Sterckx en Sabien
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home
 Home

Beste bezoeker,

Welkom en dank voor de belangstelling die u toont voor mijn website.

Langs deze weg hoop ik u te informeren over mijn werkzaamheden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de gemeenteraad van Poperinge. 

Hebt u opmerkingen over de website, verzuchtingen die u kwijt wilt in verband met de nationale of lokale politiek, pijnpunten die u aangekaart wilt zien in het federaal Parlement of suggesties naar de overheid toe, aarzelt u dan niet mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Sabien

Nieuws

 • 17 april 2014 - Slechts een derde van de opbrengsten uit verkeersboetes naar verkeersveiligheid

  Vorig jaar vloeide slechts 38% van de opbrengsten uit verkeersboetes, die in 2012 werden geïnd, naar het Verkeersveiligheidsfonds en dus naar projecten die de verkeersveiligheid ten goede komen. Als we rekening houden met het overschot, dat vorig jaar in dat Fonds achterbleef, dan is dat zelfs maar 31%. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die dat bedrag opgetrokken wil zien en ook pleit voor meer alternatieve straffen in het verkeersveiligheidsbeleid.
  Lees meer
 • 12 april 2014 - Gevraagd: schuldenrem voor nieuwe NMBS-Groep

  Sabien heeft een voorstel van resolutie ingediend tot invoering van een schuldenrem voor de nieuwe NMBS-Groep. "Open Vld vraagt aan de regering om in de nieuwe beheerscontracten 2014-2018 tussen de Staat, NMBS en Infrabel, waarover de onderhandelingen lopende zijn, opnieuw een artikel te voorzien met als doel om de geconsolideerde schuld aanvankelijk te stabiliseren op het niveau van vóór het werking treden van de nieuwe structuur, en vervolgens jaarlijks te verminderen in de periode 2014 en 2018. Daarnaast moet het nieuwe beheerscontract ook voorzien in een mechanisme waarbij de Groep financieel gesanctioneerd of beloond wordt indien de doelstelling voor stabilisatie en vermindering van de geconsolideerde schuld al dan niet gerealiseerd wordt", zegt Sabien.
  Lees meer
 • 09 april 2014 - Vorig jaar 27 koperdiefstallen bij het spoor in West-Vlaanderen

  "Vorig jaar werden er 27 koperdiefstallen gepleegd bij het spoor in West-Vlaanderen. Dat zijn er 11 meer dan in 2012. Onze provincie volgt daarmee de nationale tendens niet, want in het ganse land daalde het aantal koperdiefstallen tussen 2012 en 2013 met 40% van 1.362 tot 810; 90% van de feiten wordt gepleegd in 13 gerechtelijke arrondissementen", zegt Sabien, die de cijfers opvroeg bij minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS).
  Lees meer