Nationaal


 • 16 februari 2017 - Open Vld en N-VA willen extra verkoopkanalen voor treintickets

  Kamerleden Sabien en Inez De Conicnk (N-VA) dringen er bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op aan dat NMBS haar verkoopnetwerk voor vervoersbewijzen uitbreidt. Hun voorstellen van resolutie daartoe werden gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur. Open Vld focust op winkelconcessies in stationsgebouwen zonder loket, N-VA op lokale partners in de buurt van stations.
  Lees meer
 • 16 februari 2017 - "Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen opent over 4 maanden"

  In Forensisch Psychiatrische Centra worden geesteszieke en veroordeelde criminelen opgesloten en behandeld. Over vier maanden opent een bijkomend centrum in Antwerpen. Dat antwoordde Justitieminister Geens tijdens het vragenuurtje aan Kamerleden Sabien en Goedele Uyttersprot (N-VA). "Deze internering is belangrijk voor de latere terugkeer in onze samenleving."
  Lees meer
 • 15 februari 2017 - Nergens beter dan thuis bij de pleegzorgers: Carina Van Cauter & Sabien zorgen voor wettelijk statuut pleegzorgers

  De Kamercommissie Justitie neemt vandaag een wetsvoorstel aan van meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en CD&V dat een wettelijk statuut creëert voor pleegzorgers die een kind opnemen in hun gezin. "Pleegzorgers kunnen nu eindelijk noodzakelijke beslissingen nemen en volwaardig zorg dragen voor het pleegkind", aldus Carina Van Cauter en Sabien.
  Lees meer
 • 15 februari 2017 - Laat brandstofhandelaars flexibeler leveren bij extreme winterkoude

  Bij winterkoude en de daarmee gepaard gaande piek in de vraag naar verwarmingsbrandstoffen moet de regering bij de Europese Commissie een aanvraag indienen om een uitzondering te bekomen op de regelgeving over de rij- en rusttijden voor brandstofhandelaars. "Toevallig op de eerste, warme lentedag" zette de Kamercommissie Infrastructuur het licht op groen voor een voorstel van resolutie van Sabien waarin aan de regering die vraag wordt gesteld. Het voorstel werd oorspronkelijk ingediend door gewezen Kamerlid Frank Wilrycx.
  Lees meer
 • 05 februari 2017 - Al drie bedrijven geïnteresseerd om elektronische aangetekende zendingen aan te bieden

  Momenteel zijn er al drie bedrijven zeer geïnteresseerd om de status van 'gekwalificeerde dienst voor elektronische aangetekende bezorging' te bekomen. Ook hebben al meerdere bedrijven bij de FOD Economie geïnformeerd hoe zij die status kunnen krijgen, maar er zijn nog geen formele vragen ingediend. Die stand van zaken gaf minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) in zijn antwoord op een parlementaire vraag van partijgenote Sabien. De Kamer nam zeven maanden geleden een wetsontwerp aan, dat het juridische kader schept om elektronisch aangetekende zendingen mogelijk te maken. Drie jaar geleden werd hierover reeds een wetsvoorstel van Sabien goedgekeurd. Daarop kwamen toen opmerkingen vanuit de Europese Commissie. "
  Lees meer
 • 03 februari 2017 - Open Vld en N-VA willen extra verkoopkanalen voor treintickets

  Kamerleden Sabien en Inez De Conicnk (N-VA) dringen er bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op aan dat NMBS haar verkoopnetwerk voor vervoersbewijzen uitbreidt. Ze hebben daartoe elk een voorstel van resolutie ingediend. Open Vld focust op winkelconcessies in stationsgebouwen zonder loket, N-VA op lokale partners in de buurt van stations.
  Lees meer
 • 27 januari 2017 - Sabien onderschrijft 'High Level Statement' tegen 'Global Gag Rule' van Trump-administratie

  De maatregel, die op 23 januari werd ingevoerd, legt het verbod op aan alle (Amerikaanse en buitenlandse) organisaties om Amerikaanse hulp te ontvangen van zodra de organisaties abortus ter sprake brengen, doorverwijzen naar veilige diensten voor abortus of op een andere manier rond dit thema werken, zelfs als 1) er sprake is van incest of verkrachting 2) abortus wordt toegelaten in het land 3) de activiteiten worden gefinancierd met niet-Amerikaanse middelen. Tientallen leden van Europese parlementen onderschreven al het Statement. Zo ook Sabien, die dit jaar voorzitter is van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' binnen het Belgisch Parlement.
  Lees meer
 • 19 januari 2017 - Sabien wil wet co-ouderschap evalueren

  De wet van 18 juli 2006 op het co-ouderschap moest een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind bevorderen. "Velen gaan er echter van uit dat dit verplicht is, terwijl een aangepaste regeling het belang van de kinderen misschien beter dient", zegt Sabien. Zij wil de wet op het co-ouderschap evalueren nu er een academische studie voorhanden is. Zelf diende ze reeds in 2011 een wetsvoorstel in om de bepaling "bij voorrang voor een dergelijk verblijfssysteem kiezen" uit de wet te schrappen. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vanmiddag toonde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zich bereid om te zoeken naar een consensus hierover.
  Lees meer
 • 14 januari 2017 - Maandelijks geven 870 Belgen een zorgvolmacht

  Sinds 1 september 2014 is het mogelijk om ook buiten de rechtbank een volmacht te geven aan een persoon naar keuze, die uw geldzaken zal behartigen als u dat zelf niet meer kunt. In anderhalf jaar tijd (tot eind februari 2016) werd 15.660 keer van de voorzorgsmaatregel gebruik gemaakt, gemiddeld 870 keer per maand. Sabien vroeg de cijfers op bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Ze legde -met succes- enkele voorstellen voor aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om op het andere vlak, de gerechtelijke bescherming (maandelijks gemiddeld 833 aanvragen), de wet te vereenvoudigen.
  Lees meer
 • 11 januari 2017 - Sabien zetelt in "Kazachgate-commissie"

  Vandaag vindt in de Kamer de eerste zitting plaats van de zogenaamde "Kazachgate-commissie", die klaarheid moet scheppen over hoe de 'wet op de verruimde minnelijke schikking' - ook wel de "afkoopwet" genoemd - er is gekomen. De zaak-Kazachgate gaat over Oezbeekse zakenlui, die in de jaren '90 fortuin vergaarden met onder andere een gaspijplijn in Kazachstand. De Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev, die in 1997 de Belgische nationaliteit kreeg, was de eerste die van de wet gebruikmaakte om zijn proces af te kopen. Vandaag worden in de parlementaire onderzoekscommissie vertegenwoordigers van de dienst respectievelijk commissie 'Naturalisaties' gehoord. Lees hier de integrale opdracht van de commissie.
  Lees meer