Nationaal


 • 08 januari 2017 - Klantencontacten bpost minder via postkantoren en meer via website

  Het totaal aantal klantencontacten bij bpost steeg in de periode 2010-2015 licht van 61,51 tot 61,64 miljoen. Het aantal contacten via postkantoren verminderde evenwel van 42,7 tot 32,2 miljoen, terwijl het aantal via websites steeg van 9,2 tot 17,5 miljoen. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister Alexander De Croo op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 05 januari 2017 - "Blokkeer deel inkomsten van gedetineerden tot aan vrijlating"

  Zet systematisch een bepaald percentage van de inkomsten, die gedetineerden halen uit gevangenisarbeid, opzij tot aan hun vrijlating. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageerde positief in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien, die dat idee opdeed tijdens een bezoek aan de gevangenis van Itter. "Het gebrek aan eigen middelen, waarover gedetineerden beschikken als ze worden vrijgelaten, zou immers de kans op recidive vergroten."
  Lees meer
 • 27 december 2016 - Wilde stakingen tussen 25 mei en 23 juni 2016 kostten de NMBS al ruim 150.000 euro

  De gerechtelijke procedures, die de spoorwegmaatschappijen hebben aangespannen na de niet-erkende stakingen tussen 25 mei en 3 juni 2016, hebben al ruim 150.000 euro gekost. Het gaat om een voorlopig bedrag, op datum van 1 juli 2016, namelijk 82.230 euro voor de bijstand door advocaten en 70.392 euro voor de bijstand door gerechtsdeurwaarders. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 16 december 2016 - IGO: vorig jaar recordbedrag van ruim 4 miljoen euro aan onterechte uitkeringen teruggevorderd.

  Als 65-plussers onvoldoende financiële middelen hebben, dan kunnen ze aanspraak maken op de InkomensGarantie voor Ouderen (IGO). Maar het aantal gevallen, waarin wordt teruggevorderd, stijgt jaar na jaar, zo ook de bedragen: 3,8 miljoen euro in 2013 (1.719 dossiers), 3,4 miljoen euro in 2014 (2.355 dossiers) en 4,1 miljoen euro vorig jaar (5.764 dossiers). Sabien vroeg de cijfers op bij minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Ongeveer 105.000 Belgen genieten deze uitkering bovenop hun (klein) pensioen.
  Lees meer
 • 08 december 2016 - Boetes opgelegd door rechters fors duurder

  De vermenigvuldigingsfactor van alle boetes, die door de rechter worden uitgesproken, stijgt van maal 6 naar 8. In recente media-berichtgeving was er sprake van "slechts" factor 7. Dat bevestigde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien. Alle verkeersboetes (de onmiddellijke inningen die worden voorgesteld door de politie) worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd met 5 %. Sabien waarschuwt voor té hoge verwachtingen: "Hogere boetes zullen niet leiden tot meer verkeersveiligheid. Vooral de inning moet beter."
  Lees meer
 • 01 december 2016 - Sabien op Wereldaidsdag

   Sabien op Wereldaidsdag N.a.v. Wereldaidsdag mocht Sabien vanmiddag, als voorzitter van de 'Parlementairen voor de Agenda 2030', in het peristilium van het parlement twee mensen met hiv verwelkomen. Er werd geluisterd naar de moedige getuigenissen van Patrick en Grâce, over hun ervaringen met de ziekte, de toegang tot zorg, stigma en solidariteit. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block tekende present. Zij voerde al enkele aanbevelingen van de Positieve Raad, een adviesorgaan rond hiv-beleid in België, uit. Blijvende aandacht is noodzakelijk!
  Lees meer
 • 01 december 2016 - 23 gedetineerden in deradicaliseringsvleugels van gevangenissen

  Momenteel verblijven er 14 gedetineerden op de De-Radex¬afdeling van de gevangenis in Ittre en 9 in Hasselt. Dat antwoordde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien, die op 18 november ll. - in het kader van de Nationale Dagen van Gevangenissen – een bezoek bracht aan de inrichting van Ittre. "Er zal op korte termijn werk worden gemaakt van een draaiboek om het probleem van extremisme en radicalisme aan te pakken. Dat wordt de hoogste tijd, want de lancering van het actieplan ligt al anderhalf jaar achter ons", stelt Sabien.
  Lees meer
 • 30 november 2016 - Sabien steunt de "Belgian Parliament Experience", een initiatief van Junior Chamber International Belgium

   Sabien steunt de Vijftien JCI-leden volgden gedurende twee dagen de dagactiviteiten van een parlementslid. Sabien mocht de heer Christian Gybels, advocaat aan de balie van Mechelen, inwijden in het leven als parlementslid. Ook juriste Doreen Schouterden volgde even mee.
  Lees meer
 • 24 november 2016 - Geen winkelconcessies in leegstaande stationsgebouwen

  Voor de NMBS zijn bijkomende fysieke verkoopnetwerken, via private partners, momenteel niet aan de orde. Dat teleurstellende antwoord kreeg Sabien van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). In haar parlementaire vraag had ze erop aangedrongen om winkelconcessies uit te geven in stationsgebouwen zonder loket.
  Lees meer
 • 20 november 2016 - Open Vld breidt taken private bewakingssector verder uit

  Sabien en collega Kamerlid Katja Gabriëls blijven de forcing voeren in het kerntakendebat bij de politie en de uitbreiding van de taken van de private sector. Ze dienden deze week in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een amendement in op hun wetsvoorstel van eind 2014, dat de uitbesteding van politietaken aan de privé concretiseerde. Ze vereenvoudigen de tekst om het toepassingsgebied te verruimen en flexibel te maken. Ze voegen ook enkele extra taken voor de private bewakingsondernemingen toe. Het gaat daarbij om sweepings, de opleiding en inzet van honden, het gebruik van technische middelen voor derden en alle vormen van veiligheidstoezicht en controle op personen. Ook de frigoperiode voor politieambtenaren om over te stappen naar de private sector, wordt geschrapt.
  Lees meer