Nationaal


 • 03 februari 2017 - Open Vld en N-VA willen extra verkoopkanalen voor treintickets

  Kamerleden Sabien en Inez De Conicnk (N-VA) dringen er bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op aan dat NMBS haar verkoopnetwerk voor vervoersbewijzen uitbreidt. Ze hebben daartoe elk een voorstel van resolutie ingediend. Open Vld focust op winkelconcessies in stationsgebouwen zonder loket, N-VA op lokale partners in de buurt van stations.
  Lees meer
 • 27 januari 2017 - Sabien onderschrijft 'High Level Statement' tegen 'Global Gag Rule' van Trump-administratie

  De maatregel, die op 23 januari werd ingevoerd, legt het verbod op aan alle (Amerikaanse en buitenlandse) organisaties om Amerikaanse hulp te ontvangen van zodra de organisaties abortus ter sprake brengen, doorverwijzen naar veilige diensten voor abortus of op een andere manier rond dit thema werken, zelfs als 1) er sprake is van incest of verkrachting 2) abortus wordt toegelaten in het land 3) de activiteiten worden gefinancierd met niet-Amerikaanse middelen. Tientallen leden van Europese parlementen onderschreven al het Statement. Zo ook Sabien, die dit jaar voorzitter is van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' binnen het Belgisch Parlement.
  Lees meer
 • 19 januari 2017 - Sabien wil wet co-ouderschap evalueren

  De wet van 18 juli 2006 op het co-ouderschap moest een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind bevorderen. "Velen gaan er echter van uit dat dit verplicht is, terwijl een aangepaste regeling het belang van de kinderen misschien beter dient", zegt Sabien. Zij wil de wet op het co-ouderschap evalueren nu er een academische studie voorhanden is. Zelf diende ze reeds in 2011 een wetsvoorstel in om de bepaling "bij voorrang voor een dergelijk verblijfssysteem kiezen" uit de wet te schrappen. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vanmiddag toonde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zich bereid om te zoeken naar een consensus hierover.
  Lees meer
 • 14 januari 2017 - Maandelijks geven 870 Belgen een zorgvolmacht

  Sinds 1 september 2014 is het mogelijk om ook buiten de rechtbank een volmacht te geven aan een persoon naar keuze, die uw geldzaken zal behartigen als u dat zelf niet meer kunt. In anderhalf jaar tijd (tot eind februari 2016) werd 15.660 keer van de voorzorgsmaatregel gebruik gemaakt, gemiddeld 870 keer per maand. Sabien vroeg de cijfers op bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Ze legde -met succes- enkele voorstellen voor aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om op het andere vlak, de gerechtelijke bescherming (maandelijks gemiddeld 833 aanvragen), de wet te vereenvoudigen.
  Lees meer
 • 11 januari 2017 - Sabien zetelt in "Kazachgate-commissie"

  Vandaag vindt in de Kamer de eerste zitting plaats van de zogenaamde "Kazachgate-commissie", die klaarheid moet scheppen over hoe de 'wet op de verruimde minnelijke schikking' - ook wel de "afkoopwet" genoemd - er is gekomen. De zaak-Kazachgate gaat over Oezbeekse zakenlui, die in de jaren '90 fortuin vergaarden met onder andere een gaspijplijn in Kazachstand. De Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev, die in 1997 de Belgische nationaliteit kreeg, was de eerste die van de wet gebruikmaakte om zijn proces af te kopen. Vandaag worden in de parlementaire onderzoekscommissie vertegenwoordigers van de dienst respectievelijk commissie 'Naturalisaties' gehoord. Lees hier de integrale opdracht van de commissie.
  Lees meer
 • 08 januari 2017 - Klantencontacten bpost minder via postkantoren en meer via website

  Het totaal aantal klantencontacten bij bpost steeg in de periode 2010-2015 licht van 61,51 tot 61,64 miljoen. Het aantal contacten via postkantoren verminderde evenwel van 42,7 tot 32,2 miljoen, terwijl het aantal via websites steeg van 9,2 tot 17,5 miljoen. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister Alexander De Croo op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 05 januari 2017 - "Blokkeer deel inkomsten van gedetineerden tot aan vrijlating"

  Zet systematisch een bepaald percentage van de inkomsten, die gedetineerden halen uit gevangenisarbeid, opzij tot aan hun vrijlating. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageerde positief in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien, die dat idee opdeed tijdens een bezoek aan de gevangenis van Itter. "Het gebrek aan eigen middelen, waarover gedetineerden beschikken als ze worden vrijgelaten, zou immers de kans op recidive vergroten."
  Lees meer
 • 27 december 2016 - Wilde stakingen tussen 25 mei en 23 juni 2016 kostten de NMBS al ruim 150.000 euro

  De gerechtelijke procedures, die de spoorwegmaatschappijen hebben aangespannen na de niet-erkende stakingen tussen 25 mei en 3 juni 2016, hebben al ruim 150.000 euro gekost. Het gaat om een voorlopig bedrag, op datum van 1 juli 2016, namelijk 82.230 euro voor de bijstand door advocaten en 70.392 euro voor de bijstand door gerechtsdeurwaarders. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 16 december 2016 - IGO: vorig jaar recordbedrag van ruim 4 miljoen euro aan onterechte uitkeringen teruggevorderd.

  Als 65-plussers onvoldoende financiële middelen hebben, dan kunnen ze aanspraak maken op de InkomensGarantie voor Ouderen (IGO). Maar het aantal gevallen, waarin wordt teruggevorderd, stijgt jaar na jaar, zo ook de bedragen: 3,8 miljoen euro in 2013 (1.719 dossiers), 3,4 miljoen euro in 2014 (2.355 dossiers) en 4,1 miljoen euro vorig jaar (5.764 dossiers). Sabien vroeg de cijfers op bij minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Ongeveer 105.000 Belgen genieten deze uitkering bovenop hun (klein) pensioen.
  Lees meer
 • 08 december 2016 - Boetes opgelegd door rechters fors duurder

  De vermenigvuldigingsfactor van alle boetes, die door de rechter worden uitgesproken, stijgt van maal 6 naar 8. In recente media-berichtgeving was er sprake van "slechts" factor 7. Dat bevestigde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien. Alle verkeersboetes (de onmiddellijke inningen die worden voorgesteld door de politie) worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd met 5 %. Sabien waarschuwt voor té hoge verwachtingen: "Hogere boetes zullen niet leiden tot meer verkeersveiligheid. Vooral de inning moet beter."
  Lees meer