Nationaal


 • 20 april 2016 - Zonder toestemming binnendringen in haven voortaan strafbaar

  De Kamercommissie Justitie zette vandaag het licht op groen voor een wetsvoorstel dat 'het zonder machtiging of toestemming binnendringen in een havenfaciliteit en/of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven' strafbaar stelt. N-VA had het initiatief genomen, dat Sabien ondersteunde. CD&V kwam met een alternatief voorstel. Het consensusvoorstel met redelijke straffen werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.
  Lees meer
 • 24 maart 2016 - Sabien op zending met de Interparlementaire Unie

   Sabien op zending met de Interparlementaire Unie Als lid van het Bureau van de Belgische groep van de InterParlementaire Unie, de wereldorganisatie van de nationale parlementen, trok Sabien van 17 tot 24 maart naar Zambia om er de 134e Assemblee bij te wonen.
  Lees meer
 • 17 maart 2016 - Sabien met commissie Binnenlandse Zaken op bezoek in het CIC te Brugge

   Sabien met commissie Binnenlandse Zaken op bezoek in het CIC te Brugge Een delegatie van de commissie voor Binnenlandse Zaken bracht gisteren een bezoek aan het cameraschild van West-Vlaanderen in Brugge en aan de haven van Zeebrugge. Sabien was erbij.
  Lees meer
 • 08 maart 2016 - Internationale Vrouwendag: fototentoonstelling in de Kamer

   Internationale Vrouwendag: fototentoonstelling in de Kamer Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Naar aanleiding daarvan loopt momenteel in het peristilium van het federale parlement de fototentoonstelling 'Goals for Girls: win, lose or draw?'. Als ondervoorzitster van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' was Sabien vorige week aanwezig op de opening.
  Lees meer
 • 04 maart 2016 - Studenten interviewen Sabien over haar wetsvoorstellen

   Studenten interviewen Sabien over haar wetsvoorstellen Twee eerstejaarsstudenten Rechten van de EPHEC Hogeschool te Brussel kwamen Sabien interviewen over één van haar wetsvoorstellen. Zij kregen hiertoe de opdracht in hun lessen rechtsmethodologie. Na het interview gingen ze met Sabien op de foto.
  Lees meer
 • 26 februari 2016 - Rechtskundig Weekblad: analyse van de wet van 20 juli 2015

  In het Rechtskundig Weekblad van 20 februari 2016 wordt de wet van 20 juli 2015 geanalyseerd. Sabien stond mee aan de wieg van deze wet, die een nieuw soort strafrechtelijk onderzoek invoert, bedoeld om slachtoffers op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van overbrenging van besmettelijke ziekten door de verdachte van een misdrijf of een derde.
  Lees meer
 • 16 februari 2016 - VN-Bevolkingsfonds UNFPA stelt 'State of the World Population' voor aan 'Parlementairen voor de 2030 Agenda'

  De 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' ziet toe op de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het Belgische internationale beleid, meer bepaald het Caïro Actieprogramma over Bevolking en Ontwikkeling (het referentiedocument voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten). In het bijzonder vraagt de werkgroep, die bestaat uit Kamerleden en Senatoren van verschillende politieke partijen en waarvan Sabien momenteel ondervoorzitster is, aandacht voor de doelstellingen over gezondheid, welzijn, gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen. Vandaag kwam het VN-Bevolkingsfonds UNFPA de 'State of the World Population' (SWOP) voorstellen.
  Lees meer
 • 10 februari 2016 - Ook politie moet onbetaalde boetes kunnen innen

  "Ook de politie moet toegang krijgen tot de databank van openstaande penale verkeersboetes van Financiën, zodat ook zij die boetes kan innen", zegt Sabien, die daarover een wetsvoorstel heeft ingediend. "Nu kunnen alleen de mobiele brigades van Douane en Accijnzen met ANPR-camera's voertuigen van wanbetalers opsporen. Ze doen dat trouwens met succes, blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt."
  Lees meer
 • 02 februari 2016 - Fietsverbindingen van en naar stations verbeteren

  Infrabel en de NMBS moeten de verlaten spoorwegbeddingen en de terreinen naast die beddingen oplijsten om na te gaan waar fietspaden op lange afstand kunnen worden aangelegd. Ze moeten ook ten dienste staan van de wegbeheerder of lokale/provinciale/regionale overheid als die een van die locaties wil gebruiken om de ontsluiting van stations per fiets te verbeteren. Sabien vraagt in een voorstel van resolutie, die vanmiddag unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur, aan de federale regering om hierop aan te dringen bij de onderhandelingen over de toekomstige beheerscontracten.
  Lees meer
 • 17 april 2015 - Steeds meer vraag naar begeleiding om te stoppen met roken

  Het aantal aanvragen voor terugbetaling van een consultatie bij een tabakoloog is in drie jaar tijd met de helft toegenomen, van 25.678 in 2010 tot 38.335 in 2013. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Sabien. Het totaalbedrag aan terugbetalingen steeg in die periode van 610.628 euro tot 910.852 euro.
  Lees meer