Nationaal


 • 28 juli 2016 - Wilde stakers komen er goedkoop vanaf: cijfers bevestigen noodzaak van mogelijkheid tot beboeten

  Wie deelnam aan de niet-erkende stakingen tussen 25 mei en 3 juni 2016, kreeg alleen een tuchtsanctie (strenge vermaning) en een premieaftrek van 12,50 euro. In 2015 werd alleen de staking van 18 mei (in het tractieatelier van Charleroi) niet binnen de vastgestelde termijn aangevraagd. Toen werd van 23 bedienden alleen 30 minuten loon afgetrokken, maar werd er geen tuchtstraf opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die meent dat de betrokkenen er "goedkoop" vanaf komen. Ze heeft recentelijk een wetsvoorstel ingediend, opdat wilde stakers zouden kunnen worden beboet. Bedoeling is om het akkoord uit 2009 tussen de sociale partners en spoordirectie, dat voorziet in sancties, wettelijk te verankeren.
  Lees meer
 • 18 juli 2016 - Lagere verzekeringspremies als voertuig is uitgerust met gsm-blokkeringssysteem?

  Zoals de verzekeringsmaatschappijen nu in lagere premies voorzien voor voertuigen die uitgerust zijn met een 'event data recorder' (zwarte doos), zouden ook aangepaste premies kunnen aangerekend worden voor voertuigen met een gsm-blokkeringssysteem. Zo reageerde minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vorige week in de Kamercommissie Infrastructuur in zijn antwoord op vragen van onder andere Sabien over het pleidooi, dat de Vlaamse minister van Mobiliteit afgelopen weekend hield om het gsm-signaal in vrachtwagens te blokkeren, zodat vrachtwagenchauffeurs hun gsm gewoon niet meer kunnen gebruiken achter het stuur.
  Lees meer
 • 14 juli 2016 - Fonds Vrienden van School zonder Pesten op bezoek in het federaal parlement

   Fonds Vrienden van School zonder Pesten op bezoek in het federaal parlement Een delegatie van het Fonds Vrienden van School zonder Pesten bracht vandaag een bezoek aan het federaal parlement. Het fonds zamelt al voor het derde jaar op rij fondsen in die ze integraal schenken aan de VZW School zonder Pesten. Sabiens collega, Carina Van Cauter, is sinds begin dit jaar ambassadeur van het Fonds. Ze gingen allen samen op de foto.
  Lees meer
 • 13 juli 2016 - Bijna 7 miljoen euro boetes geïnd voor het niet indienen van belastingaangifte

  Voor het aanslagjaar 2014 werd 6,85 miljoen euro aan boetes geïnd van belastingplichtigen, die verzuimden een aanslag in te dienen. In totaal werden er 80.089 belastingverhogingen doorgevoerd. Zo blijkt uit cijfers die minister van Financiën Johan Van Overtveldt verstrekte in antwoord op een schriftelijke vraag van Sabien. Het is vandaag de laatste dag om online de belastingaangifte in te dienen.
  Lees meer
 • 11 juli 2016 - 'Naaste familie betrekken om gezinsdrama's te vermijden'

  Als iemand onder dwang wordt opgenomen in een psychiatrische instelling, of daaruit ontslagen wordt, moet de naaste familie verplicht gehoord of verwittigd worden. Het wetsvoorstel daarover van Kamerlid Carina Van Cauter, mee ondersteund door Sabien en collega Ine Somers, werd vorige week goedgekeurd in de commissie Justitie. Lees hier de berichtgeving in 'De Standaard' van vandaag.
  Lees meer
 • 07 juli 2016 - Elektronisch aangetekende zending: eindelijk juridisch kader

  De Kamer neemt vanmiddag een wetsontwerp aan van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo, dat onder andere het juridische kader schept om elektronische aangetekende zendingen eindelijk mogelijk te maken. Drie jaar geleden nam de Kamer hierover reeds een wetsvoorstel van Sabien aan, maar daarop kwamen toen opmerkingen vanuit de Europese Commissie. "Niet alleen een administratieve vereenvoudiging, maar ook goedkoper voor bedrijven en consumenten", reageren de Open Vld'ers tevreden.
  Lees meer
 • 05 juli 2016 - Wilde stakingen op het spoor tussen 25 mei en 3 juni: spectaculaire verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige medewerkers

  Het was reeds bekend dat de stakingsbereidheid tijdens de wilde spooracties van 25 mei tot en met 3 juni veel groter was in het zuiden dan in het noorden van het land. Uit de exacte cijfers, die ik opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR), blijkt dat er inderdaad spectaculaire verschillen waren tussen de Nederlandstalige en Franstalige medewerkers. Mijn wetsvoorstel om wilde stakers te beboeten, werd vorige week in overweging genomen door de Kamer.
  Lees meer
 • 23 juni 2016 - Selor op zoek naar 100 griffiers en secretarissen

  Er bestaan 2 specifieke functies als bachelor bij de Rechterlijke Orde: secretaris bij de parketten en griffier bij de griffies. Tot en met 15 juli kunnen geïnteresseerden solliciteren. Iets voor jou?
  Lees meer
 • 22 juni 2016 - Sabiens resolutie betreffende een verbeterde sociale dialoog binnen de NMBS groep goedgekeurd

  In de resolutie roept Sabien de federale regering o.a. op om initiatief te nemen om sociale verkiezingen binnen de NMBS-groep mogelijk te maken en dringend werk te maken van de gegarandeerde dienstverlening. De bezetting van seinhuizen en spoorweginstallaties moet harder worden aangepakt. De resolutie dringt er ook op aan om werk te maken van meer productiviteit bij het personeel, mét aandacht voor de werkomstandigheden.
  Lees meer
 • 21 juni 2016 - Politierechters stuurden vorig jaar bijna 3.000 zware verkeersovertreders op cursus: veel meer toegepast in Wallonië dan in Vlaanderen

  De politierechters hebben vorig jaar 2.907 zware verkeersovertreders verplicht op cursus gestuurd, bijna een verdubbeling in vergelijking met vier jaar geleden (1.675 in 2012, 2.315 in 2013 en 2.441 in 2014). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die ervoor pleit snel werk te maken van het recupereren van de kosten voor alternatieve straffen bij de overtreders.
  Lees meer