Nationaal


 • 03 februari 2016 - 1 op 20 kinderen krijgt dubbele naam

  Tussen de inwerkingtreding van de nieuwe wet over de naamwetgeving op 1 juni 2014 en 31 december 2015 kregen 8.167 kinderen de dubbele familienaam: 7.029 vader-moeder en 1.138 moeder-vader. Op een totaal van 166.561 geboortes is dat in 5% van de gevallen. Daarenboven kregen 6.469 kinderen, dus bij bijna 4% van de geboortes, de naam van de moeder. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf deze stand van zaken vanmiddag in de bevoegde commissie op vragen van onder andere Sabien.
  Lees meer
 • 02 februari 2016 - Fietsverbindingen van en naar stations verbeteren

  Infrabel en de NMBS moeten de verlaten spoorwegbeddingen en de terreinen naast die beddingen oplijsten om na te gaan waar fietspaden op lange afstand kunnen worden aangelegd. Ze moeten ook ten dienste staan van de wegbeheerder of lokale/provinciale/regionale overheid als die een van die locaties wil gebruiken om de ontsluiting van stations per fiets te verbeteren. Sabien vraagt in een voorstel van resolutie, die vanmiddag unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur, aan de federale regering om hierop aan te dringen bij de onderhandelingen over de toekomstige beheerscontracten.
  Lees meer
 • 28 januari 2016 - Elektronische voorlopige hechtenis zelden toegepast

  Begin vorige maand waren er 61 voorlopig gehechten onder elektronisch toezicht. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien. "Wetende dat er op dat moment opnieuw meer dan 11.000 gedetineerden in de Belgische gevangenissen zaten en dat ongeveer een derde in voorlopige hechtenis zit, dus een 3.500-tal, is 61 peanuts."
  Lees meer
 • 20 januari 2016 - Fiscus krijgt (eindelijk) meer armslag om boetes te innen

  Vanaf volgende maand kan de fiscus op verschillende manieren harder optreden tegen wie zijn boete(s) niet betaalt. Sabien, die het probleem al vele jaren aankaart in het parlement, reageert tevreden: "Het is een signaal van rechtvaardigheid naar eenieder die zijn of haar boete wel correct betaalt. Nu moet er ook werk worden gemaakt van een snellere inning. Dat kan als álle mogelijke middelen optimaal worden ingezet."
  Lees meer
 • 12 januari 2016 - Hoorzitting over Sabiens wetsvoorstel uitbesteding politietaken

   Hoorzitting over Sabiens wetsvoorstel uitbesteding politietaken Vanmiddag vond in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het vervolg van de hoorzittingen plaats over Sabiens wetsvoorstel, dat enkele politietaken wil uitbesteden. Bedoeling is de politie ontlasten van administratieve taken en veiligheidsopdrachten toevertrouwen aan de privé, die ze even goed kan uitvoeren. De politie houdt de regie in handen en kan zich tegelijkertijd focussen op haar kerntaken. Lees hier het artikel in 'De Tijd' van vandaag over dit thema.
  Lees meer
 • 07 januari 2016 - Sabien vraagt bespreking gegarandeerde dienstverlening aan te vatten in de Kamer

  Sabien wil in de Kamercommissie Infrastructuur de discussie aanvatten over de gegarandeerde dienstverlening bij het spoor. Ze lanceerde deze oproep vanmiddag in de Kamer tezamen met een resolutie waarin ze vraagt sociale verkiezingen te organiseren bij de NMBS.
  Lees meer
 • 21 december 2015 - Kwart meer ambtshalve schrappingen in vier jaar tijd

  Het aantal ambtshalve schrappingen is in vier jaar tijd met een kwart gestegen: van 60.079 in 2010 tot 74.193 in 2014. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 18 december 2015 - Opiniestuk. Verkeersveiligheid: samenwerking gevraagd, geen spierballengerol

  Naar aanleiding van de vierde 'Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid' afgelopen dinsdag werden heel wat voorstellen gelanceerd: soms nieuw, vaak gerecycleerd. Als concrete acties uitblijven, dan is de oorzaak in veel gevallen te vinden in de versnipperde bevoegdheidsverdeling op het vlak van mobiliteit en het gebrek aan overleg tussen het federale en regionale niveau.
  Lees meer
 • 15 december 2015 - Minister Jambon gaat in op Sabiens vraag om ook privé-camera's op te nemen in cameraschild

  Minister Jambon antwoordde in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken positief op Sabiens vraag om -naast de reeds bestaande 'slimme camera's- ook camera's op semi-publieke plaatsen (bv. parkings van bedrijventerreinen) op te nemen in een provinciale of nationale server. Een cameraschild, dat al in West-Vlaanderen bestaat en er zijn vruchten afwerpt in de strijd tegen onder andere grenscriminaliteit, op nationaal niveau kan rondtrekkende criminelen efficiënt opsporen.
  Lees meer
 • 13 december 2015 - Vorig jaar 11 doden bij 47 ongevallen aan spoorwegovergangen

  Vorig jaar vielen 11 doden te betreuren bij 47 ongevallen aan spoorwegovergangen, in 2013 waren dat er 7 bij 43 ongevallen en 13 bij 52 ongevallen in 2012. Het aantal overwegen gaat in dalende lijn: van 1.857 in 2012 over 1.848 in 2013 tot 1.818 in 2014. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die ook nog vernam dat vorig jaar 7,91 miljoen euro werd besteed aan de afschaffing van overwegen; tijdens het eerste semester van 2015 werden zeven overwegen afgeschaft en werd één overweg buiten dienst gesteld.
  Lees meer