Nationaal


 • 02 maart 2016 - Aanranding van de eerbaarheid: slechts één klacht op tien leidt tot veroordeling - zes op tien geseponeerd

  Van de 24.557 zaken 'aanranding van de eerbaarheid', die in de periode 2009-2014 bij de correctionele parketten binnenstroomden (dus ruim 4.000 per jaar), hadden er 2.630 (10,7%) op 10 mei 2015 geleid tot een gerechtelijke veroordeling. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 26 februari 2016 - Rechtskundig Weekblad: analyse van de wet van 20 juli 2015

  In het Rechtskundig Weekblad van 20 februari 2016 wordt de wet van 20 juli 2015 geanalyseerd. Sabien stond mee aan de wieg van deze wet, die een nieuw soort strafrechtelijk onderzoek invoert, bedoeld om slachtoffers op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van overbrenging van besmettelijke ziekten door de verdachte van een misdrijf of een derde.
  Lees meer
 • 21 februari 2016 - Sabien in debat in 'De Zevende Dag'

  Vanmorgen ging Sabien in 'De Zevende Dag' met Groen-collega Stefaan Van Hecke in debat over de NMBS. Aanleiding was het ontwerp van beheersovereenkomst 2016-2020, dat deze week uitlekte in de media. Sabien citeerde NMBS-topman Jo Cornu - "Grondige hervorming noodzakelijk om een 'Sabena-bis' te vermijden" - en gaf volgende voorbeelden: meer tariefvrijheid (niet zomaar prijsaanpassingen, kan eventueel als de kwaliteit verbetert), 'treinpunten' voor verkoop van basisproducten (te vergelijken met 'postpunten' waar iedereen tevreden over is), enz. Hierna kunt u het debat herbekijken en meer lezen over Sabiens visie.
  Lees meer
 • 17 februari 2016 - Sabien te gast bij Liberaal Vlaams Verbond

   Sabien te gast bij Liberaal Vlaams Verbond Gisteravond ging Sabien -op uitnodiging van het Liberaal Vlaams Verbond- in debat met VSOA Politie over 'Veiligheid: overheidstaak of ook privézaak?'. Over haar wetsvoorstel, dat enkele taken van de politie wil uitbesteden aan de privésector zodat die zich kan focussen op haar kerntaken, worden momenteel hoorzittingen gehouden in de Kamer. Sabiens stelling was duidelijk: de vraag naar veiligheid neemt steeds toe, het is de hoogste tijd dat de overheid en de privé (meer) de handen in elkaar slaan!
  Lees meer
 • 16 februari 2016 - VN-Bevolkingsfonds UNFPA stelt 'State of the World Population' voor aan 'Parlementairen voor de 2030 Agenda'

  De 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' ziet toe op de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het Belgische internationale beleid, meer bepaald het Caïro Actieprogramma over Bevolking en Ontwikkeling (het referentiedocument voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten). In het bijzonder vraagt de werkgroep, die bestaat uit Kamerleden en Senatoren van verschillende politieke partijen en waarvan Sabien momenteel ondervoorzitster is, aandacht voor de doelstellingen over gezondheid, welzijn, gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen. Vandaag kwam het VN-Bevolkingsfonds UNFPA de 'State of the World Population' (SWOP) voorstellen.
  Lees meer
 • 10 februari 2016 - Ook politie moet onbetaalde boetes kunnen innen

  "Ook de politie moet toegang krijgen tot de databank van openstaande penale verkeersboetes van Financiën, zodat ook zij die boetes kan innen", zegt Sabien, die daarover een wetsvoorstel heeft ingediend. "Nu kunnen alleen de mobiele brigades van Douane en Accijnzen met ANPR-camera's voertuigen van wanbetalers opsporen. Ze doen dat trouwens met succes, blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt."
  Lees meer
 • 03 februari 2016 - 1 op 20 kinderen krijgt dubbele naam

  Tussen de inwerkingtreding van de nieuwe wet over de naamwetgeving op 1 juni 2014 en 31 december 2015 kregen 8.167 kinderen de dubbele familienaam: 7.029 vader-moeder en 1.138 moeder-vader. Op een totaal van 166.561 geboortes is dat in 5% van de gevallen. Daarenboven kregen 6.469 kinderen, dus bij bijna 4% van de geboortes, de naam van de moeder. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf deze stand van zaken vanmiddag in de bevoegde commissie op vragen van onder andere Sabien.
  Lees meer
 • 02 februari 2016 - Fietsverbindingen van en naar stations verbeteren

  Infrabel en de NMBS moeten de verlaten spoorwegbeddingen en de terreinen naast die beddingen oplijsten om na te gaan waar fietspaden op lange afstand kunnen worden aangelegd. Ze moeten ook ten dienste staan van de wegbeheerder of lokale/provinciale/regionale overheid als die een van die locaties wil gebruiken om de ontsluiting van stations per fiets te verbeteren. Sabien vraagt in een voorstel van resolutie, die vanmiddag unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur, aan de federale regering om hierop aan te dringen bij de onderhandelingen over de toekomstige beheerscontracten.
  Lees meer
 • 28 januari 2016 - Elektronische voorlopige hechtenis zelden toegepast

  Begin vorige maand waren er 61 voorlopig gehechten onder elektronisch toezicht. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien. "Wetende dat er op dat moment opnieuw meer dan 11.000 gedetineerden in de Belgische gevangenissen zaten en dat ongeveer een derde in voorlopige hechtenis zit, dus een 3.500-tal, is 61 peanuts."
  Lees meer
 • 20 januari 2016 - Fiscus krijgt (eindelijk) meer armslag om boetes te innen

  Vanaf volgende maand kan de fiscus op verschillende manieren harder optreden tegen wie zijn boete(s) niet betaalt. Sabien, die het probleem al vele jaren aankaart in het parlement, reageert tevreden: "Het is een signaal van rechtvaardigheid naar eenieder die zijn of haar boete wel correct betaalt. Nu moet er ook werk worden gemaakt van een snellere inning. Dat kan als álle mogelijke middelen optimaal worden ingezet."
  Lees meer