Nationaal


 • 03 november 2015 - Belgian Beer Club vraagt aandacht voor biercultuur in parlementen

   Belgian Beer Club vraagt aandacht voor biercultuur in parlementen Tijdens de laatste bijeenkomst van de Belgian Beer Club stond de noodzakelijke aandacht voor onze Belgische bieren centraal. Als voorzitster bezorgde Sabien een brief aan Kamervoorzitter Siegried Bracke met de vraag ook in het federaal parlement enkele Belgische bieren te serveren, bijvoorbeeld bij officiële gelegenheden.
  Lees meer
 • 30 oktober 2015 - Jaarlijks 270-tal kinderen ontvoerd naar buitenland

  Vorig jaar behandelde Justitie 159 internationale kinderontvoeringen. Na een daling in 2013 werd hiermee opnieuw het niveau van 2012 bereikt. Buitenlandse Zaken behandelde vorig jaar dan weer 117 ontvoeringen, ongeveer hetzelfde aantal als de jaren daarvoor. Dat blijkt uit antwoorden van de minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Didier Reynders (MR) op parlementaire vragen van Sabien. Afhankelijk van het land waar het kind zich bevindt, is Justitie of Buitenlandse Zaken bevoegd.
  Lees meer
 • 29 oktober 2015 - Paco en Laurence lopen dagje stage bij Sabien

   Paco en Laurence lopen dagje stage bij Sabien Paco Shen en Laurence Dochy, studenten Rechten aan de KU Leuven, beleefden vandaag een kijkstage in het spoor van Sabien. Ze woonden onder andere de vergadering van de 'Belgian Beer Club', waarvan Sabien voorzitter is, en de plenaire zitting in de Kamer bij. Lees hier het verslagje van Paco.
  Lees meer
 • 22 oktober 2015 - Julie werkt één dag voor Sabien

   Julie werkt één dag voor Sabien De Poperingse studente Julie Camerlynck (16 jaar) vroeg Sabien of zij haar werkgever wou zijn voor één dag. Dat deed ze voor Zuiddag, waarmee geld wordt ingezameld voor een jongerenproject in Nicaragua.
  Lees meer
 • 21 oktober 2015 - "Sabotage-acties tijdens stakingen zijn crimineel"

  "Tijdens de drie regionale stakingen van de socialistische vakbond ACOD-spoor op 9, 19 en 20 oktober werden 20 sabotage-acties vastgesteld. Het zijn criminele acties." Dat antwoordde de CEO van Infrabel, Luc Lallemand, vanmiddag in de Kamercommissie Infrastructuur op een vraag van Sabien, die zich alleen maar kon aansluiten bij dat standpunt. Hij was er, samen met NMBS-topman Jo Cornu, te gast voor een hoorzitting over de strategie van de overheidsbedrijven.
  Lees meer
 • 07 oktober 2015 - Indienen van herhaalde aanvragen door vreemdelingen wordt ontmoedigd

  Er is een toevloed aan herhaalde aanvragen en beroepen met betrekking tot de artikelen 9bis (humanitaire regularisatie) en 9ter (om medische redenen) van de Vreemdelingenwet. Het wetsontwerp, dat vandaag werd goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken, moet deze toevloed stoppen. Voortaan wordt enkel nog de laatst ingediende aanvraag of het laatst ingediende beroep nog behandeld. De verantwoordelijkheid voor het indienen van een nieuwe aanvraag of een nieuw beroep ligt helemaal bij de vreemdeling en zijn advocaat.
  Lees meer
 • 02 oktober 2015 - Sabien vraagt hoorzitting over werking Regie der Gebouwen

  Naar aanleiding van de gedachtewisseling vanmorgen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de online publicatie van grondplannen van overheidsgebouwen vroeg Sabien om een hoorzitting over de werking van de Regie der Gebouwen. Minister Jambon reageerde positief op de oproep.
  Lees meer
 • 01 oktober 2015 - Sabien bezoekt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

   Sabien bezoekt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg Naar aanleiding van de laatste zitting van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa dit jaar, werd een bezoek aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens georganiseerd. De raad van Europa is de toonaangevende mensenrechtenorganisatie van Europa.
  Lees meer
 • 28 september 2015 - Potpourri I goedgekeurd in de commissie Justitie

  Vandaag volgde Sabien de tweede lezing van het Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen - ook potpourri I genoemd- in de commissie Justitie. Het wetsonwerp, dat 367 pagina's telt, werd goedgekeurd en wordt nu verwezen naar de plenaire zitting van de Kamer.
  Lees meer
 • 17 september 2015 - Jaarlijks meer dan half miljoen boetes uitgeschreven op trein

  Vorig jaar werden 531.232 boetes uitgeschreven op de trein. De cijfers voor 2012 en 2013 zijn gelijkaardig. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op een schriftelijke vraag van Sabien, die pleit voor hogere boetes voor veelplegers of een uitgebreidere controle van de reizigers vooraleer de trein te betreden zoals dat bij andere openbare vervoersmaatschappijen het geval is.
  Lees meer