Nationaal


 • 10 september 2015 - Sabien licht wetsvoorstel seksuele meerderjarigheid toe op de Raad van Bestuur van de Vrouwenraad

   Sabien licht wetsvoorstel seksuele meerderjarigheid toe op de Raad van Bestuur van de Vrouwenraad De Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving. Heel wat vrouwenverenigingen - met verschillende achtergronden - zijn bij hen aangesloten. Zij eisen gelijke rechten en kansen voor alle vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, overtuiging, ... Op vraag van de Vrouwenraad trok Sabien vandaag naar Brussel om er één van haar wetsvoorstellen toe te lichten.
  Lees meer
 • 31 juli 2015 - Daders van intrafamiliaal geweld krijgen zelden tijdelijk huisverbod

  In 2013 en 2014 samen kregen slechts 65 daders van intrafamiliaal geweld een tijdelijk huisverbod opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien "Wetende dat de politie jaarlijks 40.000 meldingen krijgt van intrafamiliaal geweld, zijn 65 dossiers in twee jaar tijd peanuts."
  Lees meer
 • 24 juli 2015 - Slechts klein gedeelte van bijdragen veroordeelden naar slachtoffers

  Het Slachtofferfonds pot jaar na jaar grotere overschotten op: van 6,4 miljoen euro in 2011 tot 17 miljoen euro in 2014. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die pleit voor een grondige hervorming van het 'Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders'.
  Lees meer
 • 19 juli 2015 - Sabien wil fietsverbindingen van en naar stations verbeteren

  Infrabel moet een oplijsting maken van de verlaten spoorwegbeddingen en de terreinen naast spoorbeddingen, die in aanmerking zouden kunnen komen om fietspaden op lange afstand aan te leggen. Op basis daarvan moeten de NMBS en Infrabel het initiatief nemen om in overleg te treden met lokale overheden, provincies en gewesten om de ontsluiting van stations per fiets te verbeteren. Sabien vraagt in een voorstel van resolutie aan de federale regering om hierop aan te dringen bij de onderhandelingen over de toekomstige beheerscontracten.
  Lees meer
 • 15 juli 2015 - "Klant eindelijk centraal bij het spoor, zoals in elk bedrijf"

  Vandaag debatteerde de Kamercommissie Infrastructuur over de strategische visie voor het spoor van minister van Mobiliteit Galant. Sabien reageert tevreden omdat de klant het uitgangspunt wordt in de bedrijfsvoering en investeringen. Het is nu zaak om dit plan en de principes ook op het terrein uit te rollen.
  Lees meer
 • 13 juli 2015 - Commissie Binnenlandse Zaken keurt maatregel tegen terrorisme goed

  Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk en van de politieoperaties in België, heeft de Ministerraad van 16 januari 2015 twaalf maatregelen genomen om de strijd tegen het terrorisme op te voeren. Een eerste maatregel werd in de commissievergadering van 10 juli ll. gestemd (meerderheid tegen oppositie) en dus goedgekeurd.
  Lees meer
 • 10 juli 2015 - Kippenvelmoment onder de Menenpoort

   Kippenvelmoment onder de Menenpoort Gisteravond werd de Last Post voor de 30.000ste keer geblazen onder de Menenpoort. Sabien mocht de plechtigheid volgen vanop de eerste rij en omschrijft het als een waar 'kippenvelmoment'. "We will remember them!"
  Lees meer
 • 06 juli 2015 - Keuringscentra betrappen bijna 90.000 onverzekerde voertuigen in één jaar tijd

  Sinds 1 november 2013 wordt bij de technische keuring nagekeken of het voertuig geldig verzekerd is. In één jaar tijd (tussen 1 november 2013 en 31 oktober 2014) hebben de keuringscentra bij 87.566 voertuigen vastgesteld dat er geen geldig verzekeringsbewijs aanwezig was. Maar het aantal vaststellingen neemt wel bijna iedere maand af. In november 2013 waren het er nog 8.345, in december 2014 (meest recente cijfer) 5.543. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 01 juli 2015 - Toekomst landbouwbedrijven gewaarborgd

  Erfgenamen in rechte lijn kunnen voortaan zowel roerende als onroerende goederen, die behoren tot het landbouwbedrijf, al bij leven overnemen. Het wetsvoorstel van onder andere Sabien daarover werd vandaag unaniem goedgekeurd in de Kamercommissie Bedrijfsleven. Daarmee wordt de continuïteit van het landbouwbedrijf gewaarborgd.
  Lees meer
 • 24 juni 2015 - 325 voormalige rijkswachtwoningen staan leeg

  Van de 956 voormalige rijkswachtwoningen, die de Belgische staat momenteel nog in bezit heeft, staan er 325 leeg. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Sabien. Het gaat om panden die voor de politiehervorming toegewezen waren aan rijkswachters.
  Lees meer