Nationaal


 • 08 april 2015 - "Wetgeving over wettelijke samenwoning vereenvoudigen"

  Het aantal wettelijke samenwonenden neemt ieder jaar toe. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij Binnenlandse Zaken. Sabien pleit voor een vereenvoudiging van de wetgeving over wettelijke samenwoning en heeft daartoe twee wetsvoorstellen ingediend.
  Lees meer
 • 06 april 2015 - Openbare dronkenschap: ruim 800 veroordelingen en bijna 20.000 processen-verbaal in 2012

  In 2012 werden 806 veroordelingen uitgesproken voor openbare dronkenschap. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij kon alleen het cijfer voor dat jaar geven. Uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) blijkt dan weer dat de politie in datzelfde jaar 19.985 processen-verbaal opmaakte voor openbare dronkenschap.
  Lees meer
 • 02 april 2015 - Lokale politiezones moeten beloofde middelen krijgen

  "De betaling van de achterstallige dotaties uit het Verkeersveiligheidsfonds aan de lokale politiezones voor de periode 2011-2013 zal gebeuren volgens de verdeelsleutels voorzien in het KB van 30 december 2014. Het saldo 2010 zal worden betaald in 2015, het saldo 2011 in 2016, enz." Dat antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op 18 maart 2015 op een vraag van Sabien, die hiermee reageert op de vrees, die de VVSG vanmorgen formuleerde, dat de federale overheid van plan zou zijn om de verdelingscriteria te wijzigen ten voordele van de federale politie waardoor de lokale politiezones 18,2 miljoen euro minder zouden ontvangen.
  Lees meer
 • 02 april 2015 - Sabien voor IPU naar Vietnam

   Sabien voor IPU naar Vietnam De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen. Sinds deze legislatuur is Sabien lid van de Belgische groep. In dit kader trok ze eind maart naar Vietnam.
  Lees meer
 • 20 maart 2015 - Minister steunt Sabiens vraag naar promotie fiscale bemiddelingsdienst

  In zijn antwoord op onder andere Sabiens vraag over de fiscale bemiddelingsdienst onderschreef minister van Financiën Johan Van Overtveldt deze week in de bevoegde Kamercommissie het pleidooi om de dienst beter te promoten bij belastingplichtigen. Sabiens collega's, Kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen, hebben dan weer een wetsvoorstel ingediend dat de fiscus verplicht de uitkomst van een fiscale bemiddelingsprocedure af te wachten vooraleer het geschil zelf te beslechten.
  Lees meer
 • 17 maart 2015 - Aangifte levensloos kind mogelijk maken vanaf 12 weken

  Sabien wil de ouders van een doodgeboren kind de keuze geven een aangifte te doen vanaf 12 weken zwangerschap. Vandaag gebeurt dit pas vanaf 26 weken. Naast de voornaam moet in het attest ook de achternaam kunnen worden opgenomen. Sabien, wiens wetsvoorstel donderdag opnieuw in overweging wordt genomen in de Kamer, wil hiermee de ouders ondersteunen bij het verwerkingsproces. De kwestie komt morgen ook ter sprake in de Kamercommissie Justitie.
  Lees meer
 • 15 maart 2015 - Opnieuw meer inbreuken op gordeldracht

  De politie stelt opnieuw meer overtredingen vast voor het niet dragen van de veiligheidsgordel in de auto of het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem. In het eerste semester van 2014 werden er dagelijks gemiddeld 308 boetes uitgeschreven. In 2013 en 2012 waren dat er elke dag gemiddeld 273 respectievelijk en 236. De jaren daarvoor lag dat aantal gemiddeld ook boven de 300. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en voormalig staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) op schriftelijke vragen van Sabien.
  Lees meer
 • 05 maart 2015 - Elke dag 50-tal Belgen betrapt op openbare dronkenschap

  De politie maakt dagelijks gemiddeld 50 processen-verbaal op voor openbare dronkenschap. Dat leidt Sabien af uit cijfers voor de jaren 2008 tot en met 2013, die ze via schriftelijke vragen opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en zijn voorganger Joëlle Milquet.
  Lees meer
 • 26 februari 2015 - Maak pesten overal strafbaar

  Deze week werd in de Kamercommissie Justitie beslist om hoorzittingen te organiseren over het wetsvoorstel van Sabien en collega Carina Van Cauter om pesten algemeen strafbaar te maken. Bovendien moeten ook andere personen dan het slachtoffer zelf klacht kunnen indienen.
  Lees meer
 • 25 februari 2015 - Galant overweegt vereenvoudiging alcoholslot

  Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) overweegt een eenvoudigere toepassing van het alcoholslot. Dat antwoordde ze vanmiddag in de Kamercommissie Infrastructuur op vragen van Sabien en collega Daphné Dumery (N-VA). Ze verwees naar Nederland, waar vanaf 1,3 promille automatisch een alcoholslot wordt opgelegd.
  Lees meer