Nationaal


 • 10 maart 2014 - Fraude met rij- en rusttijden in zeven op de tien gevallen door buitenlandse chauffeurs

  Vorig jaar werden in ons land 28.444 vrachtwagens gecontroleerd. Er werden 3.269 inbreuken vastgesteld, dus 11% van de chauffeurs was in overtreding. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die opmerkt dat chauffeurs van buiten de EU vorig jaar dubbel zoveel overtredingen begingen als in 2012. Het niet respecteren van de rij- en rusttijden is de meest voorkomende overtreding, in zeven op de tien gevallen begaan door buitenlandse chauffeurs.
  Lees meer
 • 07 maart 2014 - Commissie Infrastructuur bezoekt Belgocontrol

   Commissie Infrastructuur bezoekt Belgocontrol De leden van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven brachten vorige week een bezoek aan Belgocontrol in Steenokkerzeel. Het autonome overheidsbedrijf heeft als missie de veiligheid van het luchtverkeer te verzekeren in het luchtruim, waarvoor België verantwoordelijk is. De bekende controletoren van Brussel-Nationaal is gesitueerd op 500 meter van het luchtverkeersleidingcentrum CANAC. Sabien ondervraagt staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet geregeld over de penibele financiële toestand van Belgocontrol. Zijn meest recente antwoord, van 11 februari 2014, kunt u hier lezen.
  Lees meer
 • 28 februari 2014 - Strengere aanpak van alimentatieplichtigen

  Op dit moment genieten 8.514 families van voorschotten op onderhoudsgeld, voor 14.802 kinderen. Vorig jaar werd 22,6 miljoen euro aan voorschotten betaald, dus gemiddeld 1.527 euro per kind. Vier jaar geleden ging het "nog maar" om 18,8 miljoen euro aan 12.671 kinderen. Er werd in 2013 (slechts) 9,6 miljoen euro gerecupereerd, waarvan 7,5 miljoen euro aan de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) toekwam. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een parlementaire vraag van Sabien, die met een wetsvoorstel de invordering van achterstallige alimentatie wil verbeteren.
  Lees meer
 • 27 februari 2014 - Sabien wil meer keuzemogelijkheden inzake zaadcel- en eiceldonatie

  Vandaag de dag zijn spermadonoren in de regel anoniem. Maar Open Vld'ers Jean-Jacques De Gucht en Sabien Lahaye-Battheu willen meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor wensouders én donoren. "Als de donor extra informatie wil prijsgeven aan de ouders, of aan het donorkind eens het 18 jaar is de kans wil geven om contact te zoeken met de donor, dan moet dat kunnen." Het moet echter ook mogelijk blijven om voor anonieme spermadonatie te kiezen.
  Lees meer
 • 26 februari 2014 - Evaluatie BOB-campagne in het parlement

  Gisteren werd in de Kamercommissie Infrastructuur de afgelopen BOB-campagne geëvalueerd. Sabien: "Deze leverde goede resultaten op. Maar Open Vld wil in de toekomst nog meer inzetten op controles tijdens de weekendnachten."
  Lees meer
 • 19 februari 2014 - Sabien organiseert hoorzitting met DIV in commissie Infrastructuur

  Als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven nam Sabien het initiatief voor een hoorzitting met de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), die gisteren plaatsvond. Aanleiding was de aanklacht van UNIZO dat ondernemers vele maanden moeten wachten op de homologatie van voertuigen. Diensthoofd Marnix Scheerlinck gaf uitgebreid toelichting bij de Dienst Inschrijvingen enerzijds de Dienst Homologaties anderzijds.
  Lees meer
 • 18 februari 2014 - Duidelijke afspraken tussen ombudsdienst en klantendienst NMBS belangrijk voor reizigers en realistische inschatting werkingsmiddelen

  Er is nog steeds geen akkoord, dat de gespannen relatie tussen ombudsdienst en klantendienst van de NMBS moet ontmijnen. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die stelt dat duidelijke afspraken belangrijk zijn voor de reizigers, die moeten weten waar ze terecht kunnen, en om de werklast en het daaraan gekoppelde budget voor elke dienst realistisch te kunnen bepalen. "De federale ombudsdienst, die in de plaats komt van de huidige afzonderlijke diensten en die minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) vandaag voorstelde, helpt dergelijke discussies hopelijk ook uit de wereld."
  Lees meer
 • 15 februari 2014 - Minder stakingsdagen bij alle overheidsbedrijven

  Bij alle overheidsbedrijven nam het aantal stakingsdagen af tussen 2011 en 2012: bij de NMBS van 21 tot 17, bij bpost daalde het aantal dagen staking per 1.000 werknemers van 3 tot 1,5 en bij Belgacom van 0,35 tot 0,18 (rekening houdend met alle personeelsleden). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) op een schriftelijke vraag van Sabien. In die periode legde de NMBS slechts één keer tuchtmaatregelen op na spontane acties.
  Lees meer
 • 06 februari 2014 - Nieuwe CEO van Belgacom, Dominique Leroy, maakt intrede in het parlement

  Op 21 maart maakt de nieuwe CEO van Belgacom, Dominique Leroy, haar intrede in het parlement. Dat meldt Sabien als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Sabien zal dan ook haar wetsvoorstel op tafel leggen om het wettelijk verplicht meerderheidsaandeelhouderschap in Belgacom en bpost af te schaffen. Vanmiddag ondervroeg Sabien tijdens de plenaire zitting minister van Overheidsbedrijven Labille over de loondiscussie. Op 21 maart zal de voorzitter van de Raad van Bestuur, Stefaan De Clerck, toelichting geven bij het contract van Leroy.
  Lees meer
 • 01 februari 2014 - Ouders vechten verblijfsregeling van kinderen steeds vaker uit voor de rechter

  In vijf jaar tijd steeg het aantal zaken over de toekenning van het ouderlijk gezag met bijna de helft bij de jeugdrechtbanken: van 13.217 in 2006 tot 19.255 in 2012. Die zaken namen in 2012 al 80% van de werklast van de jeugdrechters voor hun rekening, want in dat jaar waren er 27.081 gevonniste burgerrechtelijke zaken bij de jeugdrechtbanken. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij minister van Justitie Annemie Turtelboom en haar voorgangers.
  Lees meer