Nationaal


 • 31 augustus 2014 - Vanaf 1 september familierechtbanken met kamers voor minnelijke schikking in werking

  Met de start van het nieuwe gerechtelijk jaar op 1 september schieten ook de familierechtbanken uit de startblokken. De Kamer zette daarvoor in juli vorig jaar definitief het licht op groen, zo ook voor het wetsvoorstel van Sabien, dat voorziet in de verplichte installatie van kamers voor minnelijke schikking in die rechtbanken. Het afgelopen jaar werd een en ander praktisch voorbereid.
  Lees meer
 • 06 augustus 2014 - Gevraagd: databanken met rijbewijzen én verkeersovertredingen

  "De politierechters eisen terecht dat er een databank komt met de namen van alle chauffeurs met een rijverbod. Maar het probleem is ruimer. Ook de databank met verkeersovertredingen is nog steeds niet operationeel", stelt Sabien.
  Lees meer
 • 03 augustus 2014 - Sabien als afgevaardigde van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de 79e nationale hulde aan Koning Albert I en de Helden van de Yzer te Nieuwpoort

   Sabien als afgevaardigde van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de 79e nationale hulde aan Koning Albert I en de Helden van de Yzer te Nieuwpoort Vandaag was Sabien aanwezig op dit huldebetoon dat, met meer dan 200 vaandeldragers uit de meest diverse vaderlandslievende - en oudstrijdersverenigingen, behoort tot de grootste en mooiste nationale herdenkingsplechtigheden van ons land. Als afgevaardigde van de Kamer van Volksvertegenwoordigers mocht zij er ook een bloemenkrans neerleggen.
  Lees meer
 • 02 juli 2014 - Gezocht: juristen voor de federale overheid

  Een sterke juridische basis is de onderbouw voor veel overheidsdiensten. Momenteel zijn verschillende van die diensten dan ook op zoek naar juristen, en vandaar dat Selor een algemene selectie organiseert. Als je hieraan deelneemt en slaagt, kom je op een lijst met laureaten terecht. Geïnteresseerde overheidsdiensten kunnen jou dan contacteren om een concrete vacature in te vullen. Je zal dan worden uitgenodigd voor een bijkomende screening.
  Lees meer
 • 25 juni 2014 - NMBS stelt definitieve nieuwe vervoersplan voor

  In het Boeverbos te Brugge heeft de NMBS vandaag de definitieve versie van het nieuwe vervoersplan gepresenteerd dat vanaf 14 december van kracht wordt. Sabien reageert tevreden op de bijsturingen die gebeurden voor West-Vlaanderen. Ze herhaalt wel haar kritiek, die ze formuleerde tijdens de eerste voorstelling van het plan op 10 december 2013 in de Kamercommissie Infrastructuur, namelijk dat een gedegen voorbereiding op de nakende liberalisering van het reizigersvervoer ontbreekt.
  Lees meer
 • 19 juni 2014 - Sabien legt voor de vierde keer de eed af als federaal volksvertegenwoordiger

   Sabien legt voor de vierde keer de eed af als federaal volksvertegenwoordiger Sabien mocht vandaag voor de vierde keer de eed afleggen als federaal volksvertegenwoordiger, en ze deed dat in de drie landstalen. Dankzij de 17.640 West-Vlamingen die voor haar stemden, kan Sabien haar vierde legislatuur starten met meer goesting dan ooit!
  Lees meer
 • 10 juni 2014 - Sabien op parlementaire conferentie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Madrid

  Sabien werd door het European Parliamentary Forum uitgenodigd op de parlementaire conferentie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Madrid op 9 juni. De conferentie werd georganiseerd door de Spaanse parlementaire groep die werkt rond bevolking en ontwikkeling. Sabien nam deel aan de discussies en bracht een toespraak over het Belgische beleid op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
  Lees meer
 • 17 april 2014 - Slechts een derde van de opbrengsten uit verkeersboetes naar verkeersveiligheid

  Vorig jaar vloeide slechts 38% van de opbrengsten uit verkeersboetes, die in 2012 werden geïnd, naar het Verkeersveiligheidsfonds en dus naar projecten die de verkeersveiligheid ten goede komen. Als we rekening houden met het overschot, dat vorig jaar in dat Fonds achterbleef, dan is dat zelfs maar 31%. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die dat bedrag opgetrokken wil zien en ook pleit voor meer alternatieve straffen in het verkeersveiligheidsbeleid.
  Lees meer
 • 12 april 2014 - Gevraagd: schuldenrem voor nieuwe NMBS-Groep

  Sabien heeft een voorstel van resolutie ingediend tot invoering van een schuldenrem voor de nieuwe NMBS-Groep. "Open Vld vraagt aan de regering om in de nieuwe beheerscontracten 2014-2018 tussen de Staat, NMBS en Infrabel, waarover de onderhandelingen lopende zijn, opnieuw een artikel te voorzien met als doel om de geconsolideerde schuld aanvankelijk te stabiliseren op het niveau van vóór het werking treden van de nieuwe structuur, en vervolgens jaarlijks te verminderen in de periode 2014 en 2018. Daarnaast moet het nieuwe beheerscontract ook voorzien in een mechanisme waarbij de Groep financieel gesanctioneerd of beloond wordt indien de doelstelling voor stabilisatie en vermindering van de geconsolideerde schuld al dan niet gerealiseerd wordt", zegt Sabien.
  Lees meer
 • 05 april 2014 - Schitterend rapport voor Sabien

   Schitterend rapport voor Sabien "Gerespecteerd voorzitter van de commissie Infrastructuur. Haalde ook de CEO van Belgacom naar het parlement. Vakvrouw. Type parelvisser. Met haar punctuele dossiers en precieze parlementaire vragen weet ze aandacht te wekken." Zo luidt Sabiens rapport in de krant "De Morgen" vandaag.
  Lees meer