Nationaal


 • 01 april 2014 - Verplichte inschrijving van bromfietsen vanaf 1 april

  Vanaf vandaag moeten alle gemotoriseerde voertuigen, ook bromfietsen, verplicht worden ingeschreven. Dat kadert in het actieplan over niet-verzekerde voertuigen van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet. Sabien vroeg hem naar de stand van zaken in de uitvoering van dat plan. Uit zijn antwoord op haar parlementaire vraag blijkt ook dat er geen visuele herkenning van niet-verzekerde voertuigen.
  Lees meer
 • 27 maart 2014 - Sabien mee op de foto voor (meer) seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

   Sabien mee op de foto voor (meer) seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Op uitnodiging van de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen ging Sabien vanmiddag in het peristilium van het parlement mee op de foto om hun pleidooi voor meer aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en gendergelijkheid kracht bij te zetten. Met grote iconen over onder andere holebirechten, condooms en de preventie van genitale verminking vroegen de parlementsleden een sterk beleid op dat vlak.
  Lees meer
 • 24 maart 2014 - Gemiddeld 200 woninginbraken per dag in ons land

  Elke dag zijn er in ons land gemiddeld 200 woninginbraken. Dat blijkt uit de cijfers voor zowel het eerste semester van 2013 (36.355 inbraken) als voor het volledige jaar 2012 (75.570 inbraken). Sabien vroeg de gegevens, afkomstig van de federale politie, op bij minister van Justitie Annemie Turtelboom, die erop wijst dat 40% van de woninginbraken wordt gepleegd door rondtrekkende dadergroepen.
  Lees meer
 • 21 maart 2014 - Nieuwe CEO Belgacom te gast in commissie Infrastructuur

   Nieuwe CEO Belgacom te gast in commissie Infrastructuur Als voorzitter van de commissie Infrastructuur mocht Sabien vandaag mevrouw Dominique Leroy, CEO van Belgacom, verwelkomen. Zij gaf een toelichting bij haar visie op het bedrijf. Ook Stefaan De Clerck, voorzitter van de Raad van Bestuur kwam aan het woord en had het over de nieuwe regels van corporate governance bij Belgacom/Proximus en het verder onderzoek in het "Immobel"-dossier. Executive Vice-President Corporate Affairs Lybaert stond stil bij het aspect van de cyberveiligheid. U kunt de inleiding van Sabien hier nalezen.
  Lees meer
 • 20 maart 2014 - Sabien in panel bij voorstelling van memorandum door Guberna

   Sabien in panel bij voorstelling van memorandum door Guberna Vanmiddag stelde Guberna, het Instituut voor Bestuurders, haar aanbevelingen voor aan de Vlaamse politieke partijen om van de Staat een moderne en meer performante aandeelhouder te maken. Aansluitend werd er over het memorandum van gedachten gewisseld. Sabien vertegenwoordigde Open Vld in het panel.
  Lees meer
 • 20 maart 2014 - Kamer keurt nieuwe naamwetgeving goed

  Overal in Europa kan net zo goed de naam van de vader als die van de moeder worden doorgegeven, behalve in Italië en België. Dit is in strijd met de aanbevelingen van de Raad van Europa (1978) om gelijkheid tussen man en vrouw te garanderen inzake de mogelijkheid voor de moeder om haar naam aan het kind over te dragen. Nadat de nieuwe naamwetgeving gisteravond werd goedgekeurd in Kamercommissie Justitie -na een tumultueuze zitting- zetten liberalen, socialisten en groenen vanavond het licht op groen voor de mogelijkheid voor ouders om voortaan uit vier familienamen te kiezen voor hun kinderen: die van de vader, de moeder of een combinatie (vader-moeder of moeder-vader). Wanneer ouders geen keuze maken of er onenigheid is, krijgt het kind de naam van de vader. "Meer keuze brengen in de naamgeving van pas geboren kinderen is gaan voor keuzevrijheid en meer overleg tussen gelijkwaardige partners. Zoals het vrije mensen betaamt", aldus minister van Justitie Annemie Turtelboom.
  Lees meer
 • 10 maart 2014 - Fraude met rij- en rusttijden in zeven op de tien gevallen door buitenlandse chauffeurs

  Vorig jaar werden in ons land 28.444 vrachtwagens gecontroleerd. Er werden 3.269 inbreuken vastgesteld, dus 11% van de chauffeurs was in overtreding. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die opmerkt dat chauffeurs van buiten de EU vorig jaar dubbel zoveel overtredingen begingen als in 2012. Het niet respecteren van de rij- en rusttijden is de meest voorkomende overtreding, in zeven op de tien gevallen begaan door buitenlandse chauffeurs.
  Lees meer
 • 07 maart 2014 - Commissie Infrastructuur bezoekt Belgocontrol

   Commissie Infrastructuur bezoekt Belgocontrol De leden van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven brachten vorige week een bezoek aan Belgocontrol in Steenokkerzeel. Het autonome overheidsbedrijf heeft als missie de veiligheid van het luchtverkeer te verzekeren in het luchtruim, waarvoor België verantwoordelijk is. De bekende controletoren van Brussel-Nationaal is gesitueerd op 500 meter van het luchtverkeersleidingcentrum CANAC. Sabien ondervraagt staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet geregeld over de penibele financiële toestand van Belgocontrol. Zijn meest recente antwoord, van 11 februari 2014, kunt u hier lezen.
  Lees meer
 • 28 februari 2014 - Strengere aanpak van alimentatieplichtigen

  Op dit moment genieten 8.514 families van voorschotten op onderhoudsgeld, voor 14.802 kinderen. Vorig jaar werd 22,6 miljoen euro aan voorschotten betaald, dus gemiddeld 1.527 euro per kind. Vier jaar geleden ging het "nog maar" om 18,8 miljoen euro aan 12.671 kinderen. Er werd in 2013 (slechts) 9,6 miljoen euro gerecupereerd, waarvan 7,5 miljoen euro aan de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) toekwam. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een parlementaire vraag van Sabien, die met een wetsvoorstel de invordering van achterstallige alimentatie wil verbeteren.
  Lees meer
 • 27 februari 2014 - Sabien wil meer keuzemogelijkheden inzake zaadcel- en eiceldonatie

  Vandaag de dag zijn spermadonoren in de regel anoniem. Maar Open Vld'ers Jean-Jacques De Gucht en Sabien Lahaye-Battheu willen meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor wensouders én donoren. "Als de donor extra informatie wil prijsgeven aan de ouders, of aan het donorkind eens het 18 jaar is de kans wil geven om contact te zoeken met de donor, dan moet dat kunnen." Het moet echter ook mogelijk blijven om voor anonieme spermadonatie te kiezen.
  Lees meer