Nationaal


 • 26 februari 2014 - Evaluatie BOB-campagne in het parlement

  Gisteren werd in de Kamercommissie Infrastructuur de afgelopen BOB-campagne geëvalueerd. Sabien: "Deze leverde goede resultaten op. Maar Open Vld wil in de toekomst nog meer inzetten op controles tijdens de weekendnachten."
  Lees meer
 • 19 februari 2014 - Sabien organiseert hoorzitting met DIV in commissie Infrastructuur

  Als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven nam Sabien het initiatief voor een hoorzitting met de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), die gisteren plaatsvond. Aanleiding was de aanklacht van UNIZO dat ondernemers vele maanden moeten wachten op de homologatie van voertuigen. Diensthoofd Marnix Scheerlinck gaf uitgebreid toelichting bij de Dienst Inschrijvingen enerzijds de Dienst Homologaties anderzijds.
  Lees meer
 • 18 februari 2014 - Duidelijke afspraken tussen ombudsdienst en klantendienst NMBS belangrijk voor reizigers en realistische inschatting werkingsmiddelen

  Er is nog steeds geen akkoord, dat de gespannen relatie tussen ombudsdienst en klantendienst van de NMBS moet ontmijnen. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die stelt dat duidelijke afspraken belangrijk zijn voor de reizigers, die moeten weten waar ze terecht kunnen, en om de werklast en het daaraan gekoppelde budget voor elke dienst realistisch te kunnen bepalen. "De federale ombudsdienst, die in de plaats komt van de huidige afzonderlijke diensten en die minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) vandaag voorstelde, helpt dergelijke discussies hopelijk ook uit de wereld."
  Lees meer
 • 15 februari 2014 - Minder stakingsdagen bij alle overheidsbedrijven

  Bij alle overheidsbedrijven nam het aantal stakingsdagen af tussen 2011 en 2012: bij de NMBS van 21 tot 17, bij bpost daalde het aantal dagen staking per 1.000 werknemers van 3 tot 1,5 en bij Belgacom van 0,35 tot 0,18 (rekening houdend met alle personeelsleden). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) op een schriftelijke vraag van Sabien. In die periode legde de NMBS slechts één keer tuchtmaatregelen op na spontane acties.
  Lees meer
 • 06 februari 2014 - Nieuwe CEO van Belgacom, Dominique Leroy, maakt intrede in het parlement

  Op 21 maart maakt de nieuwe CEO van Belgacom, Dominique Leroy, haar intrede in het parlement. Dat meldt Sabien als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Sabien zal dan ook haar wetsvoorstel op tafel leggen om het wettelijk verplicht meerderheidsaandeelhouderschap in Belgacom en bpost af te schaffen. Vanmiddag ondervroeg Sabien tijdens de plenaire zitting minister van Overheidsbedrijven Labille over de loondiscussie. Op 21 maart zal de voorzitter van de Raad van Bestuur, Stefaan De Clerck, toelichting geven bij het contract van Leroy.
  Lees meer
 • 01 februari 2014 - Ouders vechten verblijfsregeling van kinderen steeds vaker uit voor de rechter

  In vijf jaar tijd steeg het aantal zaken over de toekenning van het ouderlijk gezag met bijna de helft bij de jeugdrechtbanken: van 13.217 in 2006 tot 19.255 in 2012. Die zaken namen in 2012 al 80% van de werklast van de jeugdrechters voor hun rekening, want in dat jaar waren er 27.081 gevonniste burgerrechtelijke zaken bij de jeugdrechtbanken. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij minister van Justitie Annemie Turtelboom en haar voorgangers.
  Lees meer
 • 31 januari 2014 - Sabien: "In het verkeersveiligheidsbeleid zijn alle schakels in de ketting belangrijk."

  Gisteren werd tijdens de plenaire zitting van de Kamer een wetsontwerp van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet besproken, dat een aantal wijzigingen aan de verkeerswetgeving aanbrengt. Lees hier de tussenkomst van Sabien, waarin ze benadrukte dat duidelijke verkeersregels en een grotere pak- en strafkans belangrijker zijn dan de boetebedragen. Sabien pleitte er ook voor om de opbrengst van verkeersboetes volledig te gebruiken voor projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid.
  Lees meer
 • 15 januari 2014 - Parket klasseert Fyra-dossier zonder gevolg

  Op basis van de brief van 3 juni 2013 van de toenmalige CEO van de NMBS, Marc Descheemaecker, aan het parket werd een opsporingsonderzoek opgestart rond het Fyra-dossier, maar het werd inmiddels zonder gevolg geklasseerd. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom vanmiddag verklaard in de bevoegde Kamercommissie op vragen van onder andere Sabien.
  Lees meer
 • 14 januari 2014 - Debat in Kamercommissie Infrastructuur over neutraliteit van internetnetwerken

  Na de hoorzittingen vond er vandaag in de Kamercommissie Infrastructuur een afsluitend debat plaats over de hangende wetsvoorstellen over netneutraliteit. Er bleek geen meerderheid achter de wetsvoorstellen te staan. Lees hier het standpunt van Open Vld.
  Lees meer
 • 10 januari 2014 - Sabien: "Tijd voor een debat over de privatisering van beursgenoteerde overheidsbedrijven"

  In de plenaire zitting van de Kamer gisteren heel wat vragen aan de premier over het vertrek van CEO Johnny Thijs bij bpost. Sabien kwam tussen voor Open Vld en lanceerde in haar repliek het wetsvoorstel tot privatisering van beursgenoteerde overheidsbedrijven.
  Lees meer