Nationaal


 • 09 januari 2014 - Elektronisch toezicht als autonome straf

  De Kamer keurt vandaag het wetsvoorstel van Sabien en collega Carina Van Cauter goed dat het elektronisch toezicht als autonome straf invoert. "De enkelband wordt zo een volwaardige straf, net zoals een gevangenis- of werkstraf. Een 21ste eeuws alternatief dat bovendien een vlottere re-integratie in de samenleving bewerkstelligt, goedkoper is en overbevolking verder zal doen teruglopen", zegt Sabien.
  Lees meer
 • 06 januari 2014 - Invoering rode landbouwnummerplaat bemoeilijkt overdracht van tractoren binnen families

  Wanneer in het verleden kinderen het landbouwbedrijf van hun ouders overnamen, volstond een eenvoudige melding aan de DIV voor de overname van de tractoren. Sinds de invoering van de rode landbouwnummerplaat ligt dat een pak moeilijker. Sabien vroeg staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet, die het probleem erkent, om de regels aan te passen.
  Lees meer
 • 02 januari 2014 - Aantal werkstraffen opnieuw in stijgende lijn

  In 2012 werden in ons land 9.565 werkstraffen uitgesproken. Daarmee gaat het aantal werkstraffen weer in stijgende lijn na een dipje in 2011, toen er 9.306 dergelijke alternatieve straffen werden opgelegd. In 2010 ging het nog om 10.530 werkstraffen en 10.108 in 2009 en 2008. De cijfers staan in het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 21 december 2013 - Jaarlijks 140 veroordelingen voor doodslag en 54 voor moord

  Jaarlijks zijn er in ons land gemiddeld 140 veroordelingen voor doodslag en 54 voor moord. Dat blijkt uit cijfers, die Sabien opvroeg bij minister van Justitie Annemie Turtelboom. De cijfers beslaan de periode 2000-2011, waarin er in totaal 1.536 veroordelingen voor doodslag waren en 589 voor moord.
  Lees meer
 • 20 december 2013 - 1,5 miljoen onregelmatigheden van 141.000 treinreizigers bij gerechtsdeurwaarder, slechts een kleine 10.000 leidden al tot een vonnis

  Tot op vandaag werden al 1.586.978 onregelmatigheden van treinreizigers, die werden begaan tussen 2005 en 2009 of sinds november 2011, overgemaakt aan gerechtsdeurwaarders. Het gaat over 141.297 reizigers, die dus gemiddeld 11 onregelmatigheden op hun kerfstok hebben. Het gaat duidelijk om veelplegers. Frappant is dat daarvan tot nu toe slechts 71.447 onregelmatigheden werden gedagvaard: 61.812 zijn nog hangende (4%), 9.635 resulteerden in een vonnis (0,6%). Sabien leidt een en ander af uit antwoorden op parlementaire vragen aan minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille daarover.
  Lees meer
 • 18 december 2013 - Sabien ondervraagt minister Labille over werkdruk in de seinhuizen

  "Door de concentratie van de seinhuizen worden de seingevers omgeschoold naar de functie van operator. Ze krijgen dan een grotere werkzone toegewezen voor de verwerking van het verkeer. Er is steeds een personeelsbesparing per concentratie. Naarmate de concentratie wordt voortgezet, worden de voorgestelde besparingen gerealiseerd. In de kleine seinposten kan niet veel worden bespaard: ze worden meestal bediend door één persoon die, om de veiligheid te garanderen, steeds aanwezig moet zijn wanneer er treinverkeer is."
  Lees meer
 • 17 december 2013 - Van drie rechters in beroep naar één

  Het aantal rechters dat beroepszaken afhandelt, wordt teruggebracht van drie naar één. De wetsvoorstellen van Sabien en collega Carina Van Cauter, die werden verwerkt in het wetsontwerp 'diverse bepalingen voor justitie' van minister van Justitie Annemie Turtelboom, werden vanmorgen goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Een en ander werd in 2012 al goedgekeurd in de Kamer, maar geraakte toen niet door de Senaat.
  Lees meer
 • 15 december 2013 - Sabien ondervroeg minister Labille over masterplan 'anti-agressie' van NMBS

  Het aantal gevallen van agressie tegen NMBS-personeel en medereizigers daalde vorig jaar met meer dan 4%, van 1.230 gevallen in 2011 tot 1.178 in 2012. Toch moeten we alert blijven. Daarom ondervroeg Sabien deze week minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille in de Kamercommissie Infrastructuur over het masterplan 'anti-agressie' van de NMBS, dat een reeks van 55 maatregelen omvat. Hij gaf in zijn antwoord mee dat 16 maatregelen gerealiseerd zijn, 34 lopend en 4 nog uit te voeren
  Lees meer
 • 14 december 2013 - Taxiritten kosten NMBS vier keer meer in vijf jaar tijd

  In vijf jaar tijd is de kostprijs voor taxivervoer bijna verviervoudigd voor de NMBS: van 61.000 euro in 2006 tot 231.000 euro in 2011. Een mogelijke verklaring voor de sterke stijging is het feit dat reizigers sinds eind 2009 beter geïnformeerd worden over het recht op deze dienstverlening. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 13 december 2013 - Sabien vraagt minister Labille aandacht voor financiële kater na treinramp Wetteren

  Sabien interpelleerde deze week minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille over de financiële tegemoetkoming van Infrabel na de ramp in Wetteren op 4 mei waarbij een trein met giftige chemische producten ontspoorde. Niet alleen de buurtbewoners, maar ook de betrokken gemeenten hebben toen heel veel kosten hebben gemaakt in het kader van de hulpverlening. Lees hier het artikel in 'Het Nieuwsblad' daarover vandaag.
  Lees meer