Nationaal


 • 10 december 2013 - Cornu maakt intrede in parlement met toelichting bij vervoerplan

  Vandaag lichtte de kersverse CEO van de NMBS, Jo Cornu, het nieuwe vervoersplan voor het reizigersvervoer toe in de Kamercommissie Infrastructuur. Sabien is verheugd dat dit plan voornamelijk vraaggestuurd is, maar mist onder meer een gedegen voorbereiding op de nakende liberalisering van het reizigersvervoer
  Lees meer
 • 07 december 2013 - Op weg naar volwaardig alternatief aanbod voor de Fyra

  In zijn antwoord op vragen van onder andere Sabien gaf minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille gisteren in de Kamercommissie Infrastructuur een overzicht van de planning om vanaf december 2016 te komen tot een volledig alternatief aanbod voor de Fyra, die op 18 januari van het Belgische spoor werd gehaald. Hij had het ook over Arriva, een dochter van Deutsche Bahn, die eerder dit jaar liet weten interesse te hebben om vanaf 2015 tussen de 16 en 22 intercitytreinen te laten rijden tussen Brussel en Den Haag, de zogenaamde Lage Landen Lijn.
  Lees meer
 • 04 december 2013 - NMBS moet reizigers ook compenseren bij overmacht

  De NMBS moet voortaan in geval van overmacht, zoals een wilde staking of plotse sneeuwval, een compensatievergoeding uitbetalen aan gedupeerde reizigers. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille vandaag in de Kamercommissie Infrastructuur bevestigd in zijn antwoord op vragen van onder andere Sabien. De nieuwe regel kan de NMBS miljoenen kosten.
  Lees meer
 • 29 november 2013 - Sabien interpelleert minister Labille over zijn beleidsnota

  Deze week werd in de Kamercommissie Infrastructuur de beleidsnota van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille voor volgend jaar goedgekeurd. Ook Sabien stelde enkele vragen over de NMBS, BPost en Belgacom. Ze herinnerde de minister er vooral aan, dat in het regeerakkoord niet alleen is opgenomen dat de NMBS Groep zou worden geherstructureerd met een vermindering van zijn entiteiten (wat gebeurd is), maar dat er ook meer transparantie zou komen met betrekking tot de dochterondernemingen.
  Lees meer
 • 14 november 2013 - Sabien wil overal bemiddeling mogelijk maken

  Bemiddeling en minnelijke schikking moeten altijd mogelijk zijn in burgerlijke rechtszaken, ook bij het Hof van Beroep. Dat schrijft Sabien in een wetsvoorstel dat vandaag door de Kamer wordt in overweging genomen. Sabien is een groot voorstandster van minnelijke regelingen in burgerlijke zaken (echtscheiding, geschillen over huur of facturen, aansprakelijkheidsgeschillen e.d.). Momenteel bestaat er alleen in eerste aanleg een procedure minnelijke schikking.
  Lees meer
 • 07 november 2013 - "Klacht hoort thuis bij gerecht, niet in krant"

  Volgens een Kamerlid zou de CEO van Belgacom opdracht geven om de mailbox van kritische journalisten en parlementairen te kraken. Sabien vroeg vandaag tijdens het vragenuurtje in de Kamer aan minister van Overheidsbedrijven Labille of hij weet heeft van de vermeende feiten. Sabien benadrukte net zoals de minister dat dergelijke aantijgingen zonder harde bewijzen moeten worden overgemaakt aan het gerecht en niet aan de pers.
  Lees meer
 • 06 november 2013 - Aanscherping regels corporate governance Belgacom

  Vanmorgen ontving de Kamercommissie Infrastructuur de voorzitters van de raad van bestuur en het toezichts- en auditcomité van Belgacom. Die lichtten de resultaten toe van de interne en externe audit naar mogelijke belangenvermenging van CEO Didier Bellens bij de verkoop van vastgoed. Sabien heeft nog vragen bij de onafhankelijkheid en scope van die externe audit, maar verwelkomt wel het voornemen van de raad van bestuur om de corporate governance regels te verstrengen. Zij wil daarop nauw toezien.
  Lees meer
 • 06 november 2013 - Sabien wil snelle uitvoering nieuw vervoersplan NMBS

  Begin oktober raakte bekend dat de stiptheid van de treinen afstevent op een historisch dieptepunt. Op uitnodiging van de Kamercommissie Infrastructuur kwamen de stiptheidsmanagers van NMBS en Infrabel vanmiddag tekst en uitleg geven bij deze teleurstellende cijfers. Sabien drong aan op een snelle uitvoering van het nieuwe vervoersplan om de dienstverlening voor de reiziger af te stemmen op de noden van vandaag. Het oude plan dateert immers van 1998.
  Lees meer
 • 02 november 2013 - Nog steeds geen databanken met rijbewijzen en verkeersovertredingen

  De databank met rijbewijzen, die in 2011 bij wet werd opgericht (uitvoering van een Europese richtlijn uit 2006!) en die de politie moet kunnen raadplegen om na te gaan of een bestuurder zijn rijbewijs heeft of niet, is nog steeds niet operationeel. Dat geldt helaas ook voor de databank met verkeersovertredingen. Dat zegt Open Vld Kamerlid Sabien, die hierover een parlementaire vraag stelde aan staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet.
  Lees meer
 • 26 oktober 2013 - Vereenvoudiging verkeersreglement: processie van Echternach

  De vereenvoudiging van het verkeersreglement, die de verkeersveiligheid ten goede moet komen, is al vele jaren het voorwerp van een strijd tussen het federale niveau en de gewesten. Ook deze week kon staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet in de Kamercommissie Infrastructuur, in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien, weinig vooruitgang melden.
  Lees meer