Nationaal


 • 18 juni 2013 - Sabien naar Den Haag voor Fyra-rondetafel

  "Het Fyra-debacle moet worden aangegrepen als een opportuniteit om het aanbod van Nederlands-Belgische spoorverbindingen deze keer af te stemmen op de vraag van de klant en niet omgekeerd. Daarnaast moeten ook de aanbesteding, homologatie en financiële gevolgen verder worden onderzocht." Dat zal Sabien vanmiddag bepleiten tijdens het rondetafelgesprek over het Fyra-debacle en de toekomst van het Nederlands-Belgisch treinverkeer in de Nederlandse Tweede Kamer te Den Haag.
  Lees meer
 • 16 juni 2013 - Ongevallen en zelfmoord(pogingen) op het spoor kosten de NMBS gemiddeld 563.000 euro per jaar

  Ongevallen of zelfmoord(pogingen) op het spoor kosten de NMBS gemiddeld 563.000 euro per jaar. De kost gaat over geleden schade aan de treinen en de sporen en soms ook over de vertragingen die de treinen daardoor ondervonden. De NMBS kan een gedeelte recupereren via de familiale verzekering of de erfenis, maar doet dat -terecht- niet via de erfgenamen. Een en ander blijkt uit antwoorden van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille en zijn voorganger Paul Magnette op parlementaire vragen van Sabien.
  Lees meer
 • 14 juni 2013 - Sabien vraagt duidelijkheid over gespannen relatie tussen ombudsdienst en klantendienst NMBS

  Vorige maand stelde de ombudsdienst voor de treinreizigers haar jaarverslag 2011 voor in de Kamercommissie Infrastructuur. Tijdens deze zitting rezen vele vragen over de specifieke bevoegdheden van de ombudsdienst en haar werking. Commissievoorzitter Sabien vroeg daarom staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet om tekst en uitleg.
  Lees meer
 • 12 juni 2013 - Gwendolyn Rutten stelt boek 'De geëngageerde burger' voor

  Vandaag stelde Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten haar boek 'De geëngageerde burger' voor. Het is het startschot van een participatief traject. De komende 150 dagen wil Open Vld u - en 15.000 anderen - betrekken om mee te schrijven aan een nieuw liberaal verhaal. Dat moet uitmonden in een tekst met concrete voorstellen en met antwoorden op concrete vragen, die tijdens een congres in november zal worden goedgekeurd.
  Lees meer
 • 10 juni 2013 - Sabien vraagt minister Milquet vaart te zetten achter nieuw verkeersongevallenformulier

  In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken drong Sabien vandaag aan bij minister Milquet om het nieuwe verkeersongevallenformulier spoedig in te voeren. "Dat zal toelaten verkeersongevallen beter te analyseren om de verkeersveiligheid te verhogen", aldus Sabien.
  Lees meer
 • 08 juni 2013 - Elke dag 35 diefstallen in treinen en stations

  De lokale politie en federale spoorwegpolitie registreren dagelijks gemiddeld 35 diefstallen in treinen en stations. Dat leidt Sabien af uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag hierover. Sabien ondervroeg ook minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille over het veiligheidsbeleid van de NMBS in het algemeen.
  Lees meer
 • 04 juni 2013 - Sabien organiseert gedachtewisselingen over Fyra-debacle

  Vandaag organiseerde Sabien, als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, een gedachtewisseling over het Fyra-debacle met minister van Overheidsbedrijven Labille en NMBS-topman Descheemaecker. Op dinsdag 25 juni zijn staatssecretaris Wathelet en het DVIS aan de beurt.
  Lees meer
 • 03 juni 2013 - Staat haalde vorig jaar 87.000 euro binnen per erfenis zonder erfgenamen

  De schatkist inde vorig jaar 82 erfloze nalatenschappen, goed voor een netto-opbrengst van 7.152.925 euro. Dat zijn er een derde minder dan in 2011. In dat jaar ging het om 126 erfloze nalatenschappen, die netto 9.912.280 euro opbrachten. De gemiddelde opbrengst per erfloze nalatenschap is de afgelopen jaren wel gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 01 juni 2013 - Dinsdag actuadebat over Fyra-debacle in Kamercommissie Infrastructuur

  Dinsdagnamiddag organiseert Sabien als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur een actuadebat over het Fyra-debacle. CEO Descheemaecker en minister van Overheidsbedrijven Labille zullen onder meer toelichting komen geven bij de beslissing om de contracten met de producent stop te zetten en debatteren over hoe het nu verder moet.
  Lees meer
 • 29 mei 2013 - Gezamenlijk initiatief België en Nederland voor alternatief Fyra

  De Kamercommissie Infrastructuur heeft, in een gezamenlijk initiatief met de Nederlandse Kamercommissie Infrastructuur, de verantwoordelijke bewindspersonen opgeroepen de mogelijkheid te onderzoeken van een permanent alternatief voor of naast de Fyra. Het alternatief moet een volledige dienstregeling met een frequentie van eens per uur bieden tussen Brussel en Amsterdam. Dat meldt Sabien als commissievoorzitter.
  Lees meer