Nationaal


 • 07 mei 2013 - Sabien roept op om oorzaak van treinongeval Wetteren grondig te onderzoeken

  Vandaag vindt er een gezamenlijke zitting plaats van de commissies Infrastructuur, Spoorwegveiligheid en Binnenlandse Zaken met een gedachtewisseling over het treinongeval van afgelopen zaterdag in Wetteren. Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille, minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet en staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet zullen er een stand van zaken geven. Bedoeling is onder andere meer duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaken van dit tragische incident. Als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur had Sabien afgelopen zondag mee het initiatief genomen voor de zitting.
  Lees meer
 • 23 april 2013 - Akkoord om wilde stakingen bij NMBS aan te pakken

  De directie en de vakbonden van de NMBS hebben recentelijk een procedure afgesproken om zo veel mogelijk wilde stakingen te vermijden. Sabien, die hierop de afgelopen maanden meermaals had aangedrongen, vroeg minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille vanmiddag in de Kamercommissie Infrastructuur tekst en uitleg.
  Lees meer
 • 19 april 2013 - Weinig gedetineerden eerste ervaringen met drugs in gevangenis

  Slechts 4% van de gedetineerden komt voor de eerste keer in aanraking met drugs in de gevangenis en het gebruik van drugs is er stabiel gebleven in de laatste vier jaar. Dat blijkt uit de meest recente monitoring van de Dienst Gezondheidszorg van het Gevangeniswezen, waarnaar minister van Justitie Annemie Turtelboom verwees in haar antwoord op een parlementaire vraag van Sabien over het druggebruik in de gevangenissen.
  Lees meer
 • 30 maart 2013 - Begrotingscontrole geeft extra zuurstof aan economie

  De federale begrotingscontrole is vannacht afgerond. Open Vld stuurde vanaf het begin aan op een ernstige en structurele oefening. Het tekort wordt dit jaar structureel afgebouwd met 1% BBP. Ook komt er extra zuurstof voor de financiering van KMO's, de ruggengraat van onze economie.
  Lees meer
 • 22 maart 2013 - Recht op bloedproef bij positieve alcoholtest vanaf 0,5 promille

  Wie tijdens een ademanalyse een alcoholconcentratie van 0,8 promille in het bloed laat opmeten, kan de politie verzoeken een tegenexpertise uit te voeren door middel van een bloedproef. Wie daarentegen een waarde tussen 0,5 en 0,8 promille laat registreren, heeft daar geen recht op, hoewel deze intoxicatie eveneens strafrechtelijk wordt vervolgd met een (weliswaar mildere) geldboete: in het eerste geval van 200 euro tot 2.000 euro, in het tweede geval van 25 euro tot 500 euro. Een wetsvoorstel van Sabien brengt hierin verandering.
  Lees meer
 • 19 maart 2013 - Schijnhuwelijken en schijnsamenwoning worden strenger aangepakt

  De Kamercommissie Justitie keurde vanmiddag het wetsontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom goed dat schijnhuwelijken en schijnsamenwoning verder aan banden moet leggen. Samen met collega Carina Van Cauter ijvert Sabien reeds sinds 2008 voor een verstrenging van de wet om verblijfsfraude tegen te gaan. De doelstellingen van hun wetsvoorstellen worden nu gerealiseerd.
  Lees meer
 • 14 maart 2013 - Sabien spoort aan om lessen te trekken uit treindebacle

  "De NMBS Groep faalde afgelopen dinsdag ronduit in de uitvoering van haar kerntaak van openbare dienst, namelijk het vervoeren van massa's pendelaars van en naar hun werkplaats", zegt Sabien, die tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer, samen met acht collega's, minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille aanspoorde om samen met de NMBS en Infrabel lessen te trekken uit de spoorchaos van de afgelopen dagen.
  Lees meer
 • 01 maart 2013 - Sabien bezoekt Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

   Sabien bezoekt Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven bracht Sabien deze week een bezoek aan het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), een vzw met als doel de verkeersveiligheid op een positieve manier te bevorderen. Het BIVV, dat werd opgericht in 1986, betrekt in haar acties altijd drie partijen bij haar activiteiten: de weggebruiker, het voertuig en de weg (wegomgeving).
  Lees meer
 • 25 februari 2013 - Alimentatie voor kinderen: transparanter, maar niet eenvormig

   Alimentatie voor kinderen: transparanter, maar niet eenvormig De wet van 19 maart 2010 op de onderhoudsbijdrage heeft gezorgd voor meer transparantie, maar niet voor meer eenvormigheid en voorspelbaarheid van de bijdrage, noch voor een objectievere berekening ervan. Daarmee schiet de wet gedeeltelijk haar doelstellingen voorbij. Dat is één van de belangrijke conclusies van een onderzoek van de Hogeschool Gent, dat vandaag in de Kamer werd voorgesteld. Het voorwoord werd verzorgd door kamerlid Sabien, die destijds mee het initiatief nam voor de nieuwe wetgeving.
  Lees meer
 • 14 februari 2013 - Gezinspensioen zelfstandige gelijkgeschakeld

  Vanaf 1 april 2013 is het gezinspensioen van een zelfstandige volledig gelijkgeschakeld met dat van een werknemer. Dat betekent dat het minimumpensioen van een zelfstandige met een volledige loopbaan dan 1.386,40 euro per maand of 16.636,77 euro per jaar zal bedragen. Vandaag was er nog een verschil van 23 euro per maand, maar op 1 april wordt dit dus weggewerkt. De beslissing kwam er op vraag van minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van KMO's en zelfstandigen Sabine Laruelle.
  Lees meer