Nationaal


 • 11 april 2018 - 90.000-tal stookoliepremies toegekend in 2016 ten belope van 16 miljoen euro

  In 2016 werden 89.898 stookoliepremies toegekend ten belope van 16.077.772 euro. Het jaar daarvoor waren dat 96.488 premies, die een bedrag van 17.939.579 euro vertegenwoordigden. Dat antwoordde minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die hem ook vroeg of er wordt gewerkt aan extra extra mogelijkheden voor de OCMW's om het vermogen van de aanvragers te kunnen onderzoeken.
  Lees meer
 • 06 april 2018 - Wetsvoorstel: meer rechten voor plusouders

  Sabien dient een wetsvoorstel in dat het moet mogelijk maken om stief- of plusouders een medebeslissingsrecht te geven over minderjarige kinderen. "Vele kinderen groeien vandaag op in een nieuw samengesteld gezin waarbij een plusouder mee voor hun opvoeding zorgt. Deze plusouders hebben vandaag echter geen enkel recht. Anno 2018 moet dat wel mogelijk zijn als daar overeenstemming over is tussen de twee juridische ouders en de plusouder."
  Lees meer
 • 01 april 2018 - Kamer zet licht op groen voor administratieve geldboetes bij het spoor

  Wangedrag op het spoor (bijvoorbeeld zwartrijden, vandalisme of spoorlopen) kan voortaan worden bestraft met administratieve boetes tot 300 euro. Niks te vroeg, want uit cijfers, die Sabien recentelijk opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR), blijkt dat de NMBS 300 miljoen euro aan onbetaalde boetes uit de periode 2012-2016 heeft openstaan.
  Lees meer
 • 28 maart 2018 - Voorstel tot debat over de discriminatie van holebi's weerhouden

   Voorstel tot debat over de discriminatie van holebi's weerhouden Als lid van de Belgische groep van de InterParlementaire Unie (IPU), de wereldorganisatie van de nationale parlementen, was ik de afgelopen twee dagen in Genève. Daar werd mijn voorstel aanvaard (31 stemmen pro en 24 contra) om voor de eerste keer in het 130-jarig bestaan van de IPU op wereldschaal een debat te houden over de discriminatie van holebi's. Op mondiaal vlak is er immers nog veel werk aan de winkel op dat gebied!
  Lees meer
 • 28 maart 2018 - Laatstejaarsstudenten Abdijschool van Zevenkerken bezoeken parlement

   Laatstejaarsstudenten Abdijschool van Zevenkerken bezoeken parlement Vandaag mocht Sabien een groep laatstejaarsstudenten van de Abdijschool van Zevenkerken in Loppem verwelkomen in het parlement. Na de rondleiding in de Kamer en de Senaat vertelde Sabien in één van de vergaderzalen van het parlement over 'het leven zoals het is' van een parlementslid.
  Lees meer
 • 27 maart 2018 - "Een warme oproep aan alle vrouwen om zich te engageren, om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen"

  Belgische vrouwen kregen pas 70 jaar geleden volledig stemrecht. Door de invoering van politieke quota in ons land moeten mannen en vrouwen elkaar afwisselen op de kieslijsten, en krijgen vrouwen eindelijk evenveel kansen als mannen om verkozen te worden. Maar om verkozen te worden, moeten vrouwen zich uiteraard eerst kandidaat stellen. Sabien roept alle vrouwen dan ook op om zich te engageren.
  Lees meer
 • 26 maart 2018 - Twee derde klachten openbare zedenschennis geseponeerd

  Van de 2.714 zaken 'openbare schennis van de goede zeden' die in 2015 en 2016 bij de correctionele parketten binnenstroomden, werd twee derden of 1.750 geseponeerd. Er waren 741 veroordelingen, waarvan er maar liefst twee derden of 494 te maken hadden met kinderpornografie. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 22 maart 2018 - Gevraagd: een meer professioneel beheer van de Regie der Gebouwen

  In een opiniestuk stelt Sabien -samen met collega's Luk Van Biesen en Ine Somers- dat de instelling nog altijd niet in staat is om een gedetailleerd en waarheidsgetrouw beeld te geven van het vastgoed dat ze beheert voor de federale overheid. Dat bleek uit een rapport van het Rekenhof eerder deze week. De politiek moet een duidelijk kader met bijhorende doelen en eisen creëren, maar moet dan durven een stap naar achter te zetten. Het is tijd voor de overheid om haar plaats te kennen, ook als het gaat over het beheer van openbare gebouwen, gronden en infrastructuur.
  Lees meer
 • 15 maart 2018 - Sabien staat studenten te woord!

   Sabien staat studenten te woord! Bijna maandelijks ontvangt Sabien in het parlement studenten, die een taak moeten maken over één van haar wetsvoorstellen. Vandaag was het "full house": 4 studenten van de Ephec over strafbaar stellen van ontvluchting en 5 van de UGent over gegarandeerde dienstverlening bij spoorstakingen.
  Lees meer
 • 09 maart 2018 - Bijna 400 transmigranten aangetroffen in één maand tijd op snelwegparkings

  Sinds de start van het actieplan tegen mensensmokkel werden al 408 transmigranten opgepakt op de snelwegparkings, waarvan 148 op dat van Groot-Bijgaarden. Dat antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) deze week op vragen van Kamerleden Sabien en Brecht Vermeulen (N-VA). Daarnaast deelde minister Jambon mee dat volgende maand een Belgische verbindingsofficier zal werken in Groot-Brittannië om de mensensmokkel beter in kaart te brengen. En dat hij Nederland en Frankrijk meer wil betrekken bij de strijd tegen de mensensmokkelaars. "Mensensmokkelaars worden steeds professioneler en zoeken de weg van de minste weerstand. Een gemeenschappelijke aanpak van de 4 landen samen zal de doeltreffendheid van deze strijd vergroten," stellen beide Kamerleden.
  Lees meer