Nationaal


 • 22 maart 2013 - Recht op bloedproef bij positieve alcoholtest vanaf 0,5 promille

  Wie tijdens een ademanalyse een alcoholconcentratie van 0,8 promille in het bloed laat opmeten, kan de politie verzoeken een tegenexpertise uit te voeren door middel van een bloedproef. Wie daarentegen een waarde tussen 0,5 en 0,8 promille laat registreren, heeft daar geen recht op, hoewel deze intoxicatie eveneens strafrechtelijk wordt vervolgd met een (weliswaar mildere) geldboete: in het eerste geval van 200 euro tot 2.000 euro, in het tweede geval van 25 euro tot 500 euro. Een wetsvoorstel van Sabien brengt hierin verandering.
  Lees meer
 • 19 maart 2013 - Schijnhuwelijken en schijnsamenwoning worden strenger aangepakt

  De Kamercommissie Justitie keurde vanmiddag het wetsontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom goed dat schijnhuwelijken en schijnsamenwoning verder aan banden moet leggen. Samen met collega Carina Van Cauter ijvert Sabien reeds sinds 2008 voor een verstrenging van de wet om verblijfsfraude tegen te gaan. De doelstellingen van hun wetsvoorstellen worden nu gerealiseerd.
  Lees meer
 • 14 maart 2013 - Sabien spoort aan om lessen te trekken uit treindebacle

  "De NMBS Groep faalde afgelopen dinsdag ronduit in de uitvoering van haar kerntaak van openbare dienst, namelijk het vervoeren van massa's pendelaars van en naar hun werkplaats", zegt Sabien, die tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer, samen met acht collega's, minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille aanspoorde om samen met de NMBS en Infrabel lessen te trekken uit de spoorchaos van de afgelopen dagen.
  Lees meer
 • 01 maart 2013 - Sabien bezoekt Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

   Sabien bezoekt Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven bracht Sabien deze week een bezoek aan het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), een vzw met als doel de verkeersveiligheid op een positieve manier te bevorderen. Het BIVV, dat werd opgericht in 1986, betrekt in haar acties altijd drie partijen bij haar activiteiten: de weggebruiker, het voertuig en de weg (wegomgeving).
  Lees meer
 • 25 februari 2013 - Alimentatie voor kinderen: transparanter, maar niet eenvormig

   Alimentatie voor kinderen: transparanter, maar niet eenvormig De wet van 19 maart 2010 op de onderhoudsbijdrage heeft gezorgd voor meer transparantie, maar niet voor meer eenvormigheid en voorspelbaarheid van de bijdrage, noch voor een objectievere berekening ervan. Daarmee schiet de wet gedeeltelijk haar doelstellingen voorbij. Dat is één van de belangrijke conclusies van een onderzoek van de Hogeschool Gent, dat vandaag in de Kamer werd voorgesteld. Het voorwoord werd verzorgd door kamerlid Sabien, die destijds mee het initiatief nam voor de nieuwe wetgeving.
  Lees meer
 • 14 februari 2013 - Gezinspensioen zelfstandige gelijkgeschakeld

  Vanaf 1 april 2013 is het gezinspensioen van een zelfstandige volledig gelijkgeschakeld met dat van een werknemer. Dat betekent dat het minimumpensioen van een zelfstandige met een volledige loopbaan dan 1.386,40 euro per maand of 16.636,77 euro per jaar zal bedragen. Vandaag was er nog een verschil van 23 euro per maand, maar op 1 april wordt dit dus weggewerkt. De beslissing kwam er op vraag van minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van KMO's en zelfstandigen Sabine Laruelle.
  Lees meer
 • 09 februari 2013 - 300 gevangenen ontsnapt in vijf jaar tijd

  In vijf jaar tijd zijn er in ons land in totaal 300 gevangenen ontsnapt: 42 in 2007, 62 in 2008, 73 in 2009, 58 in 2008 en 64 in 2011. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op parlementaire vragen van Sabien, die erop aandringt dat de wetsvoorstellen over het strafbaar stellen van ontvluchting worden gestemd in de Kamercommissie Justitie.
  Lees meer
 • 22 januari 2013 - Fyra: hoorzitting op 28 januari - uitbreiding van alternatieven gevraagd

  Zowel de Belgische als de Nederlandse Kamercommissie Infrastructuur hebben vanmiddag het licht op groen gezet voor een gezamenlijke hoorzitting over het Fyra-debacle op maandag 28 januari 2013. Sabien, die hiertoe afgelopen donderdag het initiatief nam, reageert tevreden.
  Lees meer
 • 19 januari 2013 - Fyra: NMBS moet bestelling van toestellen opschorten

  "De NMBS moet haar bestelling van drie Fyra-toestellen opschorten." Dat zegt Sabien als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur. Ze meldt ook dat er hierover dit weekend en maandag topoverleg plaatsvindt. "Dergelijke drastische beslissing kan inderdaad geld kosten, maar de veiligheid primeert. We moeten het voorbeeld van de NS volgen. De Nederlanders hadden 16 Fyra-toestellen besteld: negen zijn er al geleverd, de bestelling van de overige zeven werd opgeschort."
  Lees meer
 • 17 januari 2013 - Fyra: gezamenlijke hoorzitting met Nederlandse parlement over aanslepende problemen

  Gezien de aanslepende problemen met de gloednieuwe hogesnelheidslijn 'Fyra' tussen Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam neemt Sabien als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven het initiatief om een hoorzitting te organiseren in samenwerking met het Nederlandse parlement.
  Lees meer