Nationaal


 • 25 november 2012 - Al 19 gerechtsbodes kregen een opzegvergoeding

  Al 19 gerechtsbodes hebben van het Arbeidshof gelijk gekregen en de Belgische staat moet hen opzegvergoedingen betalen. Het gaat om 15 Brusselse bodes en 4 Antwerpse. In Luik en Doornik lopen nog twee zaken van telkens één bode. Dat antwoordde minister van Justitie Annemie Turtelboom deze week in de Kamercommissie Justitie op vragen van Sabien en collega Raf Terwingen.
  Lees meer
 • 14 november 2012 - Stakingsdrift dreigt NMBS op zijspoor te zetten in Europa

  "De treinstaking van 14 november 2012 is opnieuw een indicatie van een totaal verziekt sociaal klimaat, die vandaag heerst binnen de NMBS Groep", stelt Sabien, die vanmiddag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette en de sociale partners opriep om de aanslepende discussie over de hervorming van de structuur spoedig af te ronden. "Op die manier kan de NMBS Groep zich eindelijk voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. De ongebreidelde stakingsdrift is onbegrijpelijk."
  Lees meer
 • 13 november 2012 - Jaarlijks gemiddeld 18 stakingsdagen bij NMBS en bpost

  De NMBS en bpost kennen jaarlijks gemiddeld 18 stakingsdagen, bij Belgacom zijn dat er 11. Alleen bij de NMBS waren er de afgelopen jaren wilde stakingen: gemiddeld 7 per jaar. Ieder overheidsbedrijf kende de afgelopen jaren een piek in het aantal stakingsdagen: 21 in 2009 bij Belgacom, 27 in 2010 bij de NMBS en 49 in 2011 bij bpost. Sommige stakingen gingen door in het hele land, sommige in een bepaalde regio. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 08 november 2012 - Sabien bezoekt Belgocontrol

   Sabien bezoekt Belgocontrol Al voorzitster van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven bracht Sabien vandaag samen met collega Luk Van Biesen, Open Vld-kamerlid uit de regio, een bezoek aan Belgocontrol in Steenokkerzeel. Het autonome overheidsbedrijf heeft als missie de veiligheid van het luchtverkeer te verzekeren in het luchtruim, waarvoor België verantwoordelijk is. De bekende controletoren van Brussel-Nationaal is gesitueerd op 500 meter van het luchtverkeersleidingcentrum CANAC. Meer info: www.belgocontrol.be
  Lees meer
 • 01 november 2012 - Twee derde van gecontroleerde vrachtwagenchauffeurs buitenlands

  Van alle vrachtwagenchauffeurs, die op onze wegen worden gecontroleerd, zijn twee derde buitenlands. Zij nemen ook twee derden van de overtredingen voor hun rekening. In het algemeen daalt het aantal controles wel: van bijna 46.000 in 2008 tot 32.000 in 2011. Het aantal overtredingen stijgt dan weer: in 2008 was nog maar 5% van de vrachtwagenchauffeurs in overtreding, de daaropvolgende jaren telkens ruim 10%. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een schriftelijke vraag van Open Vld-kamerlid Sabien.
  Lees meer
 • 22 oktober 2012 - 528 Belgen in buitenlandse gevangenissen

  Op dit ogenblik zijn - voor zover bekend - 528 Belgen opgesloten in buitenlandse gevangenissen. De meeste verblijven in Spanje (107), Frankrijk (94), Marokko (60), Duitsland (51), Italië en Groot-Brittanië (elk 31). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op een schriftelijke vraag van Sabien. Handel in verdovende middelen (302) is het vaakst oorzaak van opsluiting, gevolgd door moord (37), oplichting (31), zedenfeiten (26), diefstal (25) en geweld (20).
  Lees meer
 • 18 oktober 2012 - Sabien ondervraagt minister Milquet in de Kamer over problemen bij noodcentrales

  Het nieuwe computersysteem van de noodcentrales werkt een pak trager dan vroeger. De werking van de nieuwe software voor de provinciale noodcentrales staat haaks op het principe van snelle medische hulp.
  Lees meer
 • 27 september 2012 - Treinreizigers doen elke dag 100 aangiftes van verloren voorwerpen

  Elke dag zijn er gemiddeld 100 aangiftes van verloren voorwerpen op de treinen of in de stations. In ongeveer een derde van de gevallen komen ze opnieuw bij de eigenaar terecht. Een vereenvoudigde procedure, die sinds anderhalf jaar in voege is, leidde niet tot een toename van het aantal aangiftes. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 27 augustus 2012 - Acht op de tien zaken wegens laster geseponeerd

  In 2010 werden 4.433 zaken wegens laster ingeleid bij de correctionele parketten, of gemiddeld twaalf per dag. Dat aantal neemt toe: 4.214 in 2009, 4.176 in 2008 en 4.114 in 2007. Dus een stijging met bijna een tiende in vier jaar tijd. Maar acht op de tien zaken wordt geseponeerd. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 27 juli 2012 - Gedetineerden verdienen samen maandelijks 600.000 euro

  Gedetineerden, die werken in de gevangenis, verdienen samen maandelijks gemiddeld 600.000 euro, alle soorten tewerkstelling bij elkaar genomen. Wetende dat ongeveer 3.700 gedetineerden werken, een derde van de totale gevangenispopulatie, geeft dat een gemiddelde van 160 euro per maand per gedetineerde. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer