Nationaal


 • 19 juli 2012 - Voortaan één statuut voor wilsonbekwame personen

  De Kamer keurt vandaag het wetsvoorstel, dat één globaal beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen invoert, goed. Ook de amendementen van Sabien kregen in commissie groen licht, waardoor onder andere de vrederechter de zaak zelf naar zich kan blijven toetrekken.
  Lees meer
 • 18 juli 2012 - Kosteloze rechtspleging: toenemende uitgaven en minimale recuperatie

  Wie een rechtszaak wil beginnen of opgeroepen wordt om zich te verdedigen, maar niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan de kosteloze rechtspleging aanvragen bij de rechtbank. Deze rechtsbijstand kan ofwel gratis zijn, ofwel tegen voordelige voorwaarden, die worden berekend naargelang van inkomsten en bepaalde lasten. Het vermijdt gerechtskosten, zoals dagvaarding, rolzetting, enz. Het staat los van de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, het pro-Deosysteem.
  Lees meer
 • 09 juli 2012 - Bijna 10.000 aanvragen voor naamsverandering in zes jaar tijd

  Tussen 2006 en 2011 dienden 9.484 Belgen een aanvraag in om hun voornaam en/of familienaam te wijzigen. Het aantal personen dat zo'n aanvraag indient, stijgt bijna ieder jaar: van 1.347 in 2006 tot 1.797 in 2011. Open Vld werkt aan een wetswijziging, zodat ook moeders hun naam aan hun kind kunnen doorgeven.
  Lees meer
 • 08 juli 2012 - Sabien leidt werkbezoek aan Brussels Airport, Schiphol en het OCCR

   Sabien leidt werkbezoek aan Brussels Airport, Schiphol en het OCCR Op 6 en 7 juli bracht de commissie Infrastructuur, die wordt voorgezeten door Sabien, een werkbezoek aan Brussels Airport, Schiphol en het OCCR (Operationeel ControleCentrum Rail) in Utrecht. Het bezoek werd georganiseerd in het kader van de werkzaamheden van de commissie. Enkele beelden.
  Lees meer
 • 26 juni 2012 - Tweeledige structuur zet NMBS Groep eindelijk op Europees spoor van de 21ste eeuw

   Tweeledige structuur zet NMBS Groep eindelijk op Europees spoor van de 21ste eeuw Na de hoorzittingen in de Kamercommissie Infrastructuur over de herstructurering van de NMBS Groep licht voogdijminister Paul Magnette vandaag zijn voorstel toe. Als commissievoorzitster is Sabien tevreden met de keuze van de regering voor een structuur met twee onafhankelijke entiteiten: NMBS en Infrabel. "Dit model is efficiënt en transparant. Het zal de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen door een versterkte samenwerking tussen beide entiteiten en het biedt de noodzakelijke duurzaamheid op Europees vlak."
  Lees meer
 • 20 juni 2012 - Nieuwe telecomwet moet de consument beter beschermen

  De Kamer keurt morgen de nieuwe telecomwet goed. Het wetsontwerp, waarvan de basis werd gelegd in de vorige legislatuur door minister Van Quickenborne en nu opgevolgd door minister Vande Lanotte, werd de afgelopen weken besproken in de Kamercommissie Infrastructuur. Het zet enkele Europese regels om in Belgische wetgeving en past bestaande regelingen aan. Als commissievoorzitster zet Sabien de belangrijkste nieuwigheden, die de consument beter moeten beschermen, op een rij.
  Lees meer
 • 17 juni 2012 - Elke dag zes chauffeurs op de bon voor "storende handelingen" in de auto

  Elke dag schrijven politieagenten gemiddeld zes boetes uit voor "storende handelingen" in de auto. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 10 juni 2012 - Politie betrapt dagelijks 50 Belgen op openbare dronkenschap

  De politie maakt elke dag bijna 50 processen-verbaal op voor openbare dronkenschap. In 2008 ging het om 16.806 pv's, 16.760 in 2009, 17.138 in 2010 en in de eerste helft van 2011 werden 9.277 pv's opgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 08 juni 2012 - Wetsvoorstel: voetgangers en fietsers 20.000 doodlopende wegen laten gebruiken

  Open Vld wil twee nieuwe verkeersborden in het leven roepen, die voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is. Sabien heeft daarover een wetsvoorstel ingediend.
  Lees meer
 • 06 juni 2012 - Aantal testen met leugendetector in stijgende lijn

  Vorig jaar werden in ons land 397 leugendetectortesten afgenomen. Dat zijn er bijna een vijfde meer dan de voorgaande jaren, toen het aantal rond de 300 schommelde (335 in 2010, 270 in 2009, 320 in 2008 en 303 in 2007). Van de personen, die akkoord gingen om de test te ondergaan, daagden er vorig jaar 111 uiteindelijk niet op, tegenover 112 in 2010, 96 in 2009, 65 in 2008 en 53 in 2007. Niet alle geplande testen worden dus effectief uitgevoerd, omdat verdachten op het laatste moment nog van gedacht veranderen.
  Lees meer