Nationaal


 • 15 mei 2012 - Elke dag ruim 300 boetes voor rijden zonder gordel

  In 2010 werden door de lokale en federale politie samen 122.596 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel in de auto. Dat zijn gemiddeld 336 chauffeurs per dag, die een boete van 50 euro in de bus kregen. "De lokale politie noteert het grootste aantal overtredingen. Slechts één op de tien overtredingen wordt vastgesteld door de federale politie," zegt Sabien, die de cijfers opvroeg bij de staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet.
  Lees meer
 • 11 mei 2012 - Aantal werkstraffen in dalende lijn

  In 2011 werden in ons land 9.306 werkstraffen uitgesproken. Daarmee komt een einde aan de stijgende lijn van de afgelopen jaren: in 2010 ging het nog om 10.530 werkstraffen, 10.108 in 2009 en 2008, 9.727 in 2007, 9.490 in 2006 en 8.903 in 2005. De cijfers staan in het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van Sabien, die twee problemen signaleert: niet-tijdige- en niet-uitvoering.
  Lees meer
 • 07 mei 2012 - Staat rijfde vorig jaar recordbedrag van 10 miljoen euro aan erfenissen zonder erfgenamen binnen

  De schatkist haalde vorig jaar 126 erfloze nalatenschappen binnen, goed voor een netto-opbrengst van 9.992.015 euro. Dat bedrag ligt bijna 20 keer hoger dan in 2010, toen de netto-opbrengst met 118 erfenissen zonder erfgenamen slechts 540.008 euro bedroeg.
  Lees meer
 • 27 april 2012 - Eén familie, één rechter, één dossier

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil nog deze regeerperiode twaalf nieuwe familierechtbanken oprichten. Tegen 2014 zullen die gespecialiseerde rechtbanken een feit zijn. Haar verklaring, vandaag in De Standaard en Het Nieuwsblad, stemt Sabien tevreden. Na maandenlang debat werd op 20 juli 2011 een en ander al goedgekeurd in de Kamer. Sabiens aansluitend voorstel, dat kamers voor minnelijke schikking beoogt in die rechtbanken, werd toen ook aangenomen.
  Lees meer
 • 26 april 2012 - Geen onderhoudsplicht voor 'respectloze' kinderen

  Sabien wil rechters de mogelijkheid geven om ouders te verlossen van hun onderhoudsplicht voor behoeftige kinderen, indien die zich 'erg onbetamelijk tegenover hen hebben gedragen'. Haar wetsvoorstel daarover werd vandaag in overweging genomen door de Kamer.
  Lees meer
 • 25 april 2012 - Dossier: verkeersveiligheid

  Vorige week stelde staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet zijn verkeersveiligheidsplan voor in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Als commissievoorzitster licht Sabien het plan toe en lanceert ze enkele eigen voorstellen, die betrekking hebben op alle schakels in de ketting: ten eerste de controles door de politie, ten tweede de vervolging en dagvaarding voor de politierechter door het parket en ten derde de behandeling van verkeersovertredingen in onze rechtbanken.
  Lees meer
 • 19 april 2012 - Goedgekeurde Open Vld-wetsvoorstellen zorgen voor efficiëntere Justitie

  Open Vld pakt de werklast in de rechtbanken aan. Vandaag keurde de Kamer Sabiens wetsvoorstel goed, dat ertoe strekt op het niveau van de hoven van beroep de alleenzetelende raadsheer te veralgemenen. Dankzij het eveneens goedgekeurd wetsvoorstel van collega Carina Van Cauter mag een beroep tegen een vonnis van de vrederechter of de politierechter in de toekomst door één magistraat van de rechtbank van eerste aanleg worden afgehandeld, en niet meer noodzakelijk door drie. Lees hier ook de tussenkomst van Sabien in de Kamer.
  Lees meer
 • 17 april 2012 - Sabien staat tieners te woord tijdens Parlementendag

   Sabien staat tieners te woord tijdens Parlementendag Vandaag vond de Parlementendag of P-dag plaats. Voor de eerste keer bundelden de verschillende Belgische parlementaire assemblees hun krachten om aan 300 tieners de werking van onze politieke instellingen uit te leggen. Ook Sabien tekende present. Enkele sfeerbeelden van Guy Goossens.
  Lees meer
 • 12 april 2012 - Eén op de tien postbodes neemt tijdskrediet - afwezigheden wegens ziekte of arbeidsongeval stabiel

  Vorig jaar namen er in Vlaanderen 1.062 postbodes tijdskrediet. Op een totaal van 9.676 is dat 11%. In Wallonië zijn dat er relatief gezien iets minder: 548 op 5.908, of 9%. Voor de voorgaande jaren kennen de cijfers dezelfde verhouding. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 02 april 2012 - Maatschappelijke onderzoeken door justitiehuizen: stijgend aantal, trager opgestart, vlugger afgewerkt

  Vorig jaar kregen de justitiehuizen in ons land 3.082 nieuwe opdrachten om maatschappelijke onderzoeken uit te voeren in burgerlijke dossiers, een stijging met 5,8% in vergelijking met 2010, toen er 2.902 nieuwe opdrachten waren. In het noorden van het land is er met 1.860 nieuwe mandaten een stijging met 4,8% (1.777 in 2010), in het zuiden is er met 1.222 nieuwe mandaten (1.125 in 2010) een stijging met 8,7%. Sabien vroeg de cijfers op bij minister van Justitie Annemie Turtelboom. Nadat de cijfers de afgelopen jaren stabiel bleven, is de stijging van vorig jaar opvallend.
  Lees meer