Nationaal


 • 18 januari 2012 - Jaarlijks 1,5 miljoen euro bespaard door minder gerechtsbodes

  Door een efficiëntere inzet van gerechtsbodes, een maatregel die de voormalige minister van Justitie Stefaan De Clerck begin 2010 invoerde, wordt op jaarbasis 1,5 miljoen euro bespaard: 302.000 euro in het rechtsgebied Antwerpen, 665.000 euro in Brussel, 9.000 euro in Gent, 340.000 euro in Luik en 250.000 euro in Bergen. Dat antwoordde zijn opvolger Annemie Turtelboom vandaag in de Kamercommissie Justitie op een parlementaire vraag van Sabien. Er zijn wel nog steeds rechtszaken lopende tegen de maatregel.
  Lees meer
 • 13 december 2011 - 350 personen gedagvaard voor 'spookoproepen' naar noodnummer

  In de periode 2008-2010 hebben de parketten 2.596 zaken geopend wegens nodeloze oproepen naar het noodnummer 100. Op 10 januari 2011 waren 350 van deze zaken (14 procent) correctioneel gedagvaard. In 259 zaken waar al een vonnis werd uitgesproken, waren 175 verdachten veroordeeld en 13 vrijgesproken. Dat blijkt uit het antwoord van voormalig justitieminister Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 02 december 2011 - Weinig klachten van huurders die ten onrechte bemiddelingskosten aangerekend krijgen door derden

  Sinds de wet van 18 juni 2009 mogen geen bemiddelingskosten worden aangerekend aan de huurder. Maar die wet zou door een aantal immokantoren worden omzeild, bijvoorbeeld door de kosten van de plaatsbeschrijving fors op te trekken tot een bedrag van één maand huur of door de forfaitaire dossierkosten aanzienlijk te verhogen, zodat er voor de huurder toch een bedrag te betalen valt gelijk aan de bemiddelingskosten.
  Lees meer
 • 01 december 2011 - Nieuwe wet m.b.t. schuldloze echtscheiding vanaf vandaag in werking

  De verplichting tot persoonlijke verschijning voor de rechter en de verplichte poging tot verzoening bij 'echtscheiding door onherstelbare ontwrichting', de zogenaamde schuldloze echtscheiding, wordt afgeschaft. Die wet treedt vandaag in werking. De Kamer keurde op 3 maart 2011 een wetsvoorstel van Sabien in die zin goed.
  Lees meer
 • 01 december 2011 - Sabien voelt minister De Clerck aan de tand over drugsgebruik in de gevangenissen

  Vandaag draafde Stefaan De Clerck voor de laatste keer op als ontslagnemend minister van Justitie tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De laatste vraag kwam van Sabien, die hem vroeg wat de maatregelen tegen drugsgebruik, die hij kort na zijn aanstelling bijna drie jaar geleden had genomen, hadden opgeleverd. Lees hier vraag antwoord.
  Lees meer
 • 24 november 2011 - Slechts 26 militairen aan de slag als cipier - afslanking leger vooral door (vervroegde) pensionering

  Bij de afslanking van het leger wordt rekening gehouden met de vrijwillige overstap van militairen naar andere federale overheidsdiensten (FOD's). Tussen 2008 en 2010 maakten 291 militairen de overstap naar een andere FOD: 205 naar de FOD Binnenlandse Zaken (bijna drie vierden), 80 naar de FOD Justitie (ruim een vierde). Opvallend is dat er van die 80 overplaatsingen maar 26 naar penitentiaire inrichtingen gebeurden. Dat blijkt uit antwoorden van ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem op parlementaire vragen van Sabien.
  Lees meer
 • 14 november 2011 - Slachtofferfonds keerde vorig jaar 8,7 miljoen euro uit

  Het Slachtofferfonds keerde in 2010 8,7 miljoen euro uit als vergoeding aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en hun verwanten. Dat is minder dan in 2009 (11 miljoen euro) en in 2008 (10,8 miljoen euro). Het aantal aanvragen steeg in die periode nochtans van 1.237 tot 1.449. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 07 november 2011 - Slechts één op vier treinreizigers reist via volledig toegankelijke stationsgebouwen

  Op 1 januari 2011 waren 13 stationsgebouwen volledig toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit volgens de criteria, die daartoe zijn voorgeschreven. Het gaat om de stations Antwerpen-Centraal, Brussel-Centraal, Brussel-Nationale-Luchthaven, Gembloux, Gent-Dampoort, Knokke, Liege-Guillemins, Mol, Namur, Sint-Niklaas, Verviers-Central, Vilvoorde en Wetteren. Die stations nemen 23% van de opstappende reizigers voor hun rekening. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 27 oktober 2011 - Sabien samen met Open Vld Vrouwen present op actiemiddag van Vrouwenraad

   Sabien samen met Open Vld Vrouwen present op actiemiddag van Vrouwenraad Op 31 oktober 2000 aanvaardde de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 over 'vrouwen, oorlog en vrede', een mijlpaal voor vrouwenrechten, de stopzetting van (seksueel) geweld en de deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen. Omdat er blijvende aandacht en sensibilisering nodig is, werd vanmiddag in het Peristilium van het parlement een menselijk vredesteken gemaakt. Initiatiefnemer was de Vrouwenraad, een koepelorganisatie van een 40-tal vrouwenorganisaties met een verschillende filosofische en ideologische strekking. Enkele foto's.
  Lees meer
 • 22 oktober 2011 - 267 gepensioneerde magistraten zouden opnieuw aan de slag kunnen gaan

  Begin oktober lanceerde ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck enkele voorstellen om het personeelstekort bij Justitie op te lossen en de gerechtelijke achterstand terug te dringen. Hij wil onder andere gepensioneerde rechters opnieuw in de rechtszalen krijgen. Namens minister De Clerck antwoordde staatssecretaris Devlies deze week in de Kamercommissie Justitie op Sabiens vraag dat er 267 gewezen magistraten tussen 60 en 67 jaar in aanmerking zouden kunnen komen om als 'plaatsvervangd magistraat' te worden aangeduid.
  Lees meer