Nationaal


 • 30 maart 2012 - Kamer keurt snellere afhandeling verkeersboetes goed

  De Kamer heeft gisteravond unaniem een wetsontwerp goedgekeurd waardoor verkeersboetes rechtstreeks kunnen geïnd worden via een bevel tot betaling, indien de overtreder niet reageert op een voorstel tot minnelijke schikking. Het gaat om een initiatief van senator Martine Taelman (Open Vld) waarvoor de Hoge Vergadering eerder al het licht op groen zette. Lees hier de tussenkomst van Sabien.
  Lees meer
 • 28 maart 2012 - Gemiddeld 6.500 euro morele schadevergoeding voor wie onterecht in voorhechtenis zat

  In 2008 dienden 94 personen, die onterecht in voorhechtenis hadden gezeten, een aanvraag tot morele schadevergoeding in, het daarop volgende jaar waren dat er 102, 103 in 2010 en vorig jaar 101. In 2008 voldeden 66 personen aan de voorwaarden om die vergoeding te bekomen, het daaropvolgende jaar 71, 61 in 2010 en vorig jaar 42 (voorlopig cijfer).
  Lees meer
 • 27 maart 2012 - Hoorzittingen in de Kamer over nieuwe structuur voor NMBS

  De NMBS krijgt in 2013 een nieuwe structuur. Daarover vinden momenteel hoorzittingen plaats in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Eerder deze maand kwamen minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie hun visie toelichten. Vandaag lieten we enkele experten aan het woord.
  Lees meer
 • 22 maart 2012 - Elk jaar meer installatiepremies voor daklozen

  De OCMW's reiken ieder jaar meer installatiepremies uit aan daklozen: 5.192 in 2008, 6.980 in 2009 en 7.796 in 2010. Daarmee gingen respectievelijk volgende bedragen gepaard: 5.411.406 euro in 2008, 7.432.072 in 2009 en 8.202.501 euro in 2010. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 15 maart 2012 - Wellicht een eigen drughondenteam voor gevangenissen

  De gevangenissen krijgen wellicht een eigen drughondenteam. Minister van Justitie Annemie Turtelboom onderzoekt momenteel die mogelijkheid. Sabien had hier gisteren in de commissie Justitie op aangedrongen in haar mondelinge vraag over de drugsproblematiek in de gevangenissen in het algemeen en over de drugsvrije afdeling van de gevangenis van Brugge in het bijzonder.
  Lees meer
 • 08 maart 2012 - Strengere aanpak van alimentatieplichtigen

  Wie als ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt, moet strenger worden aangepakt. Zo moet ook de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), die in sommige gevallen voorschotten uitkeert bij niet-betaling, kunnen terugvorderen beneden de grenzen van het leefloon van de alimentatieplichtige. Dat is een van de bepalingen uit een wetvoorstel van Sabien, dat ertoe strekt DAVO efficiënter te laten werken. Bedoeling is de armoede bij alleenstaande ouders (moeders) te verkleinen. De Kamer neemt het voorstel vandaag in overweging.
  Lees meer
 • 05 maart 2012 - Hoorzittingen in de Kamer over dodelijke verkeersongevallen

  De Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven zal nog voor de zomer hoorzittingen organiseren over de problematiek van doden door verkeersongevallen. Als nieuwe commissievoorzitster lanceerde Sabien het voorstel en het werd vorige maand unaniem aanvaard. De nieuwe cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) maakt de problematiek nog actueler.
  Lees meer
 • 02 maart 2012 - Sabien test het signalisatiesysteem European Train control System uit.

   Sabien test het signalisatiesysteem European Train control System uit. Op uitnodiging van Infrabel en de NMBS nam Sabien vandaag, samen met onder andere enkele andere leden van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven, in Schaarbeek de trein naar Leuven. Op deze spoorlijn, lijn 36, reed een trein uit met het European Train Control System (ETCS). Het is de eerste klassieke spoorlijn in België die er mee uitgerust is.
  Lees meer
 • 24 februari 2012 - Turtelboom wil Slachtofferfonds hervormen

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil het Slachtofferfonds grondig hervormen, omdat het veel te veel in kas heeft. Dat gaf ze mee in haar antwoord op een parlementaire vraag van Sabien, die tevreden is dat de overschotten eindelijk worden aangepakt.
  Lees meer
 • 20 februari 2012 - Wijziging naamwetgeving op komst

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil de naamwetgeving veranderen. Dat staat in haar antwoord op een parlementaire vraag van Sabien. "Bijna elk jaar zien we een lichte stijging in het aantal personen dat een aanvraag indient om van familienaam, voornaam of beide te veranderen. In 2006 werden 1.347 aanvragen geregistreerd, in 2010 waren dat er 1.810", leert Sabien uit cijfers die ze via schriftelijke vragen opvroeg.
  Lees meer