Nationaal


 • 15 februari 2012 - Bijna de helft van veroordeelden die gevangenis verlaten, belanden opnieuw achter de tralies

  Van de 46.789 personen, die tussen 1 januari 2003 en 31 december 2005 de gevangenis hebben verlaten, belandde 44% daarna opnieuw achter de tralies. Voor meer dan de helft van de wederopgesloten veroordeelden gebeurde dit binnen de twee jaar. Slechts in een klein aantal gevallen gaat het om hetzelfde soort delict. Van die 46.789 personen zaten er 908 hun straf volledig uit: 295 in 2003, 320 in 2004 en 293 in 2005.
  Lees meer
 • 09 februari 2012 - Afgelopen vier jaar werden 64 spoorwegovergangen gesloten

  Sinds 1 januari 2008 werden er 64 spoorwegovergangen afgeschaft, namelijk 53 openbare overwegen en 11 private overwegen. Dat zijn er gemiddeld 16 per jaar. Dat staat in het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette op een parlementaire vraag van Sabien. De overgangen werden vervangen door bruggen, tunnels en omleidingen voor het gewone verkeer. Er zijn nu nog 1.650 openbare en 250 private overwegen.
  Lees meer
 • 07 februari 2012 - Gevraagd: compensatie voor abonnees van de NMBS die door recente stakingen werden getroffen

  "Er komen geen compensaties voor de reizigers met een abonnement, die werden getroffen door de stakingen van 22 december 2011 en 30 januari 2012. Die stakingen waren niet het gevolg van een intern conflict bij de NMBS, die de stakingen ook niet kon vermijden. De NMBS werd zelf ook economisch getroffen door de acties, gezien ze op die dagen geen vervoersbewijzen kon verkopen." Dat antwoordde minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette vanmiddag in de Kamercommissie Infrastructuur op een parlementaire vraag van Sabien, die geen genoegen neemt met het antwoord.
  Lees meer
 • 26 januari 2012 - Slechts vier op tien treinreizigers reist via volledig toegankelijke stationsgebouwen

  Vandaag zijn 24 stationsgebouwen volledig toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit volgens de criteria, die daartoe zijn voorgeschreven. Die stations nemen 41% van de opstappende reizigers voor hun rekening. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 25 januari 2012 - Nog geen sancties voor spontane spoorstakingen op 20 en 21 december 2011: Sabien roept op tot actie

  Vooralsnog werden geen strafvoorstellen ingediend voor of straffen toegepast op de 238 respectievelijk 1.403 deelnemers van de spontane spoorstakingen op 20 respectievelijk 21 december 2011. Dat antwoordde minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette vanmorgen in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven op een vraag van Sabien, die oproept tot actie.
  Lees meer
 • 19 januari 2012 - Sabien ondervraagt minister Magnette tijdens vragenuurtje in de Kamer over de jacht op zwartrijders

  Een bureau van gerechtsdeurwaarders schrijft sinds een paar weken in opdracht van de NMBS duizenden reizigers aan die tussen 2005 en 2009 betrapt werden op zwartrijden. Het zou gaan om 500.000 dossiers over onbetaalde boetes, op naam van 200.000 zwartrijders, volgens het spoor voor 75% recidivisten. Sabien, die de afgelopen jaren ook geregeld ijverde voor een betere inning van boetes die door de rechter worden opgelegd, interpelleerde vanmiddag hierover minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette tijdens het vragenuurtje in de Kamer.
  Lees meer
 • 18 januari 2012 - Jaarlijks 1,5 miljoen euro bespaard door minder gerechtsbodes

  Door een efficiëntere inzet van gerechtsbodes, een maatregel die de voormalige minister van Justitie Stefaan De Clerck begin 2010 invoerde, wordt op jaarbasis 1,5 miljoen euro bespaard: 302.000 euro in het rechtsgebied Antwerpen, 665.000 euro in Brussel, 9.000 euro in Gent, 340.000 euro in Luik en 250.000 euro in Bergen. Dat antwoordde zijn opvolger Annemie Turtelboom vandaag in de Kamercommissie Justitie op een parlementaire vraag van Sabien. Er zijn wel nog steeds rechtszaken lopende tegen de maatregel.
  Lees meer
 • 13 december 2011 - 350 personen gedagvaard voor 'spookoproepen' naar noodnummer

  In de periode 2008-2010 hebben de parketten 2.596 zaken geopend wegens nodeloze oproepen naar het noodnummer 100. Op 10 januari 2011 waren 350 van deze zaken (14 procent) correctioneel gedagvaard. In 259 zaken waar al een vonnis werd uitgesproken, waren 175 verdachten veroordeeld en 13 vrijgesproken. Dat blijkt uit het antwoord van voormalig justitieminister Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 02 december 2011 - Weinig klachten van huurders die ten onrechte bemiddelingskosten aangerekend krijgen door derden

  Sinds de wet van 18 juni 2009 mogen geen bemiddelingskosten worden aangerekend aan de huurder. Maar die wet zou door een aantal immokantoren worden omzeild, bijvoorbeeld door de kosten van de plaatsbeschrijving fors op te trekken tot een bedrag van één maand huur of door de forfaitaire dossierkosten aanzienlijk te verhogen, zodat er voor de huurder toch een bedrag te betalen valt gelijk aan de bemiddelingskosten.
  Lees meer
 • 01 december 2011 - Nieuwe wet m.b.t. schuldloze echtscheiding vanaf vandaag in werking

  De verplichting tot persoonlijke verschijning voor de rechter en de verplichte poging tot verzoening bij 'echtscheiding door onherstelbare ontwrichting', de zogenaamde schuldloze echtscheiding, wordt afgeschaft. Die wet treedt vandaag in werking. De Kamer keurde op 3 maart 2011 een wetsvoorstel van Sabien in die zin goed.
  Lees meer