Nationaal


 • 16 februari 2016 - VN-Bevolkingsfonds UNFPA stelt 'State of the World Population' voor aan 'Parlementairen voor de 2030 Agenda'

  De 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' ziet toe op de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het Belgische internationale beleid, meer bepaald het Caïro Actieprogramma over Bevolking en Ontwikkeling (het referentiedocument voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten). In het bijzonder vraagt de werkgroep, die bestaat uit Kamerleden en Senatoren van verschillende politieke partijen en waarvan Sabien momenteel ondervoorzitster is, aandacht voor de doelstellingen over gezondheid, welzijn, gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen. Vandaag kwam het VN-Bevolkingsfonds UNFPA de 'State of the World Population' (SWOP) voorstellen.
  Lees meer
 • 10 februari 2016 - Ook politie moet onbetaalde boetes kunnen innen

  "Ook de politie moet toegang krijgen tot de databank van openstaande penale verkeersboetes van Financiën, zodat ook zij die boetes kan innen", zegt Sabien, die daarover een wetsvoorstel heeft ingediend. "Nu kunnen alleen de mobiele brigades van Douane en Accijnzen met ANPR-camera's voertuigen van wanbetalers opsporen. Ze doen dat trouwens met succes, blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt."
  Lees meer
 • 03 februari 2016 - 1 op 20 kinderen krijgt dubbele naam

  Tussen de inwerkingtreding van de nieuwe wet over de naamwetgeving op 1 juni 2014 en 31 december 2015 kregen 8.167 kinderen de dubbele familienaam: 7.029 vader-moeder en 1.138 moeder-vader. Op een totaal van 166.561 geboortes is dat in 5% van de gevallen. Daarenboven kregen 6.469 kinderen, dus bij bijna 4% van de geboortes, de naam van de moeder. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf deze stand van zaken vanmiddag in de bevoegde commissie op vragen van onder andere Sabien.
  Lees meer
 • 02 februari 2016 - Fietsverbindingen van en naar stations verbeteren

  Infrabel en de NMBS moeten de verlaten spoorwegbeddingen en de terreinen naast die beddingen oplijsten om na te gaan waar fietspaden op lange afstand kunnen worden aangelegd. Ze moeten ook ten dienste staan van de wegbeheerder of lokale/provinciale/regionale overheid als die een van die locaties wil gebruiken om de ontsluiting van stations per fiets te verbeteren. Sabien vraagt in een voorstel van resolutie, die vanmiddag unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur, aan de federale regering om hierop aan te dringen bij de onderhandelingen over de toekomstige beheerscontracten.
  Lees meer
 • 28 januari 2016 - Elektronische voorlopige hechtenis zelden toegepast

  Begin vorige maand waren er 61 voorlopig gehechten onder elektronisch toezicht. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien. "Wetende dat er op dat moment opnieuw meer dan 11.000 gedetineerden in de Belgische gevangenissen zaten en dat ongeveer een derde in voorlopige hechtenis zit, dus een 3.500-tal, is 61 peanuts."
  Lees meer
 • 20 januari 2016 - Fiscus krijgt (eindelijk) meer armslag om boetes te innen

  Vanaf volgende maand kan de fiscus op verschillende manieren harder optreden tegen wie zijn boete(s) niet betaalt. Sabien, die het probleem al vele jaren aankaart in het parlement, reageert tevreden: "Het is een signaal van rechtvaardigheid naar eenieder die zijn of haar boete wel correct betaalt. Nu moet er ook werk worden gemaakt van een snellere inning. Dat kan als álle mogelijke middelen optimaal worden ingezet."
  Lees meer
 • 12 januari 2016 - Hoorzitting over Sabiens wetsvoorstel uitbesteding politietaken

   Hoorzitting over Sabiens wetsvoorstel uitbesteding politietaken Vanmiddag vond in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het vervolg van de hoorzittingen plaats over Sabiens wetsvoorstel, dat enkele politietaken wil uitbesteden. Bedoeling is de politie ontlasten van administratieve taken en veiligheidsopdrachten toevertrouwen aan de privé, die ze even goed kan uitvoeren. De politie houdt de regie in handen en kan zich tegelijkertijd focussen op haar kerntaken. Lees hier het artikel in 'De Tijd' van vandaag over dit thema.
  Lees meer
 • 07 januari 2016 - Sabien vraagt bespreking gegarandeerde dienstverlening aan te vatten in de Kamer

  Sabien wil in de Kamercommissie Infrastructuur de discussie aanvatten over de gegarandeerde dienstverlening bij het spoor. Ze lanceerde deze oproep vanmiddag in de Kamer tezamen met een resolutie waarin ze vraagt sociale verkiezingen te organiseren bij de NMBS.
  Lees meer
 • 21 december 2015 - Kwart meer ambtshalve schrappingen in vier jaar tijd

  Het aantal ambtshalve schrappingen is in vier jaar tijd met een kwart gestegen: van 60.079 in 2010 tot 74.193 in 2014. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 18 december 2015 - Opiniestuk. Verkeersveiligheid: samenwerking gevraagd, geen spierballengerol

  Naar aanleiding van de vierde 'Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid' afgelopen dinsdag werden heel wat voorstellen gelanceerd: soms nieuw, vaak gerecycleerd. Als concrete acties uitblijven, dan is de oorzaak in veel gevallen te vinden in de versnipperde bevoegdheidsverdeling op het vlak van mobiliteit en het gebrek aan overleg tussen het federale en regionale niveau.
  Lees meer