Nationaal


 • 25 juni 2014 - NMBS stelt definitieve nieuwe vervoersplan voor

  In het Boeverbos te Brugge heeft de NMBS vandaag de definitieve versie van het nieuwe vervoersplan gepresenteerd dat vanaf 14 december van kracht wordt. Sabien reageert tevreden op de bijsturingen die gebeurden voor West-Vlaanderen. Ze herhaalt wel haar kritiek, die ze formuleerde tijdens de eerste voorstelling van het plan op 10 december 2013 in de Kamercommissie Infrastructuur, namelijk dat een gedegen voorbereiding op de nakende liberalisering van het reizigersvervoer ontbreekt.
  Lees meer
 • 19 juni 2014 - Sabien legt voor de vierde keer de eed af als federaal volksvertegenwoordiger

   Sabien legt voor de vierde keer de eed af als federaal volksvertegenwoordiger Sabien mocht vandaag voor de vierde keer de eed afleggen als federaal volksvertegenwoordiger, en ze deed dat in de drie landstalen. Dankzij de 17.640 West-Vlamingen die voor haar stemden, kan Sabien haar vierde legislatuur starten met meer goesting dan ooit!
  Lees meer
 • 10 juni 2014 - Sabien op parlementaire conferentie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Madrid

  Sabien werd door het European Parliamentary Forum uitgenodigd op de parlementaire conferentie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Madrid op 9 juni. De conferentie werd georganiseerd door de Spaanse parlementaire groep die werkt rond bevolking en ontwikkeling. Sabien nam deel aan de discussies en bracht een toespraak over het Belgische beleid op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
  Lees meer
 • 17 april 2014 - Slechts een derde van de opbrengsten uit verkeersboetes naar verkeersveiligheid

  Vorig jaar vloeide slechts 38% van de opbrengsten uit verkeersboetes, die in 2012 werden geïnd, naar het Verkeersveiligheidsfonds en dus naar projecten die de verkeersveiligheid ten goede komen. Als we rekening houden met het overschot, dat vorig jaar in dat Fonds achterbleef, dan is dat zelfs maar 31%. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die dat bedrag opgetrokken wil zien en ook pleit voor meer alternatieve straffen in het verkeersveiligheidsbeleid.
  Lees meer
 • 12 april 2014 - Gevraagd: schuldenrem voor nieuwe NMBS-Groep

  Sabien heeft een voorstel van resolutie ingediend tot invoering van een schuldenrem voor de nieuwe NMBS-Groep. "Open Vld vraagt aan de regering om in de nieuwe beheerscontracten 2014-2018 tussen de Staat, NMBS en Infrabel, waarover de onderhandelingen lopende zijn, opnieuw een artikel te voorzien met als doel om de geconsolideerde schuld aanvankelijk te stabiliseren op het niveau van vóór het werking treden van de nieuwe structuur, en vervolgens jaarlijks te verminderen in de periode 2014 en 2018. Daarnaast moet het nieuwe beheerscontract ook voorzien in een mechanisme waarbij de Groep financieel gesanctioneerd of beloond wordt indien de doelstelling voor stabilisatie en vermindering van de geconsolideerde schuld al dan niet gerealiseerd wordt", zegt Sabien.
  Lees meer
 • 05 april 2014 - Schitterend rapport voor Sabien

   Schitterend rapport voor Sabien "Gerespecteerd voorzitter van de commissie Infrastructuur. Haalde ook de CEO van Belgacom naar het parlement. Vakvrouw. Type parelvisser. Met haar punctuele dossiers en precieze parlementaire vragen weet ze aandacht te wekken." Zo luidt Sabiens rapport in de krant "De Morgen" vandaag.
  Lees meer
 • 01 april 2014 - Verplichte inschrijving van bromfietsen vanaf 1 april

  Vanaf vandaag moeten alle gemotoriseerde voertuigen, ook bromfietsen, verplicht worden ingeschreven. Dat kadert in het actieplan over niet-verzekerde voertuigen van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet. Sabien vroeg hem naar de stand van zaken in de uitvoering van dat plan. Uit zijn antwoord op haar parlementaire vraag blijkt ook dat er geen visuele herkenning van niet-verzekerde voertuigen.
  Lees meer
 • 27 maart 2014 - Sabien mee op de foto voor (meer) seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

   Sabien mee op de foto voor (meer) seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Op uitnodiging van de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen ging Sabien vanmiddag in het peristilium van het parlement mee op de foto om hun pleidooi voor meer aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en gendergelijkheid kracht bij te zetten. Met grote iconen over onder andere holebirechten, condooms en de preventie van genitale verminking vroegen de parlementsleden een sterk beleid op dat vlak.
  Lees meer
 • 24 maart 2014 - Gemiddeld 200 woninginbraken per dag in ons land

  Elke dag zijn er in ons land gemiddeld 200 woninginbraken. Dat blijkt uit de cijfers voor zowel het eerste semester van 2013 (36.355 inbraken) als voor het volledige jaar 2012 (75.570 inbraken). Sabien vroeg de gegevens, afkomstig van de federale politie, op bij minister van Justitie Annemie Turtelboom, die erop wijst dat 40% van de woninginbraken wordt gepleegd door rondtrekkende dadergroepen.
  Lees meer
 • 21 maart 2014 - Nieuwe CEO Belgacom te gast in commissie Infrastructuur

   Nieuwe CEO Belgacom te gast in commissie Infrastructuur Als voorzitter van de commissie Infrastructuur mocht Sabien vandaag mevrouw Dominique Leroy, CEO van Belgacom, verwelkomen. Zij gaf een toelichting bij haar visie op het bedrijf. Ook Stefaan De Clerck, voorzitter van de Raad van Bestuur kwam aan het woord en had het over de nieuwe regels van corporate governance bij Belgacom/Proximus en het verder onderzoek in het "Immobel"-dossier. Executive Vice-President Corporate Affairs Lybaert stond stil bij het aspect van de cyberveiligheid. U kunt de inleiding van Sabien hier nalezen.
  Lees meer