Nationaal


 • 01 november 2012 - Twee derde van gecontroleerde vrachtwagenchauffeurs buitenlands

  Van alle vrachtwagenchauffeurs, die op onze wegen worden gecontroleerd, zijn twee derde buitenlands. Zij nemen ook twee derden van de overtredingen voor hun rekening. In het algemeen daalt het aantal controles wel: van bijna 46.000 in 2008 tot 32.000 in 2011. Het aantal overtredingen stijgt dan weer: in 2008 was nog maar 5% van de vrachtwagenchauffeurs in overtreding, de daaropvolgende jaren telkens ruim 10%. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een schriftelijke vraag van Open Vld-kamerlid Sabien.
  Lees meer
 • 22 oktober 2012 - 528 Belgen in buitenlandse gevangenissen

  Op dit ogenblik zijn - voor zover bekend - 528 Belgen opgesloten in buitenlandse gevangenissen. De meeste verblijven in Spanje (107), Frankrijk (94), Marokko (60), Duitsland (51), Italië en Groot-Brittanië (elk 31). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op een schriftelijke vraag van Sabien. Handel in verdovende middelen (302) is het vaakst oorzaak van opsluiting, gevolgd door moord (37), oplichting (31), zedenfeiten (26), diefstal (25) en geweld (20).
  Lees meer
 • 18 oktober 2012 - Sabien ondervraagt minister Milquet in de Kamer over problemen bij noodcentrales

  Het nieuwe computersysteem van de noodcentrales werkt een pak trager dan vroeger. De werking van de nieuwe software voor de provinciale noodcentrales staat haaks op het principe van snelle medische hulp.
  Lees meer
 • 27 september 2012 - Treinreizigers doen elke dag 100 aangiftes van verloren voorwerpen

  Elke dag zijn er gemiddeld 100 aangiftes van verloren voorwerpen op de treinen of in de stations. In ongeveer een derde van de gevallen komen ze opnieuw bij de eigenaar terecht. Een vereenvoudigde procedure, die sinds anderhalf jaar in voege is, leidde niet tot een toename van het aantal aangiftes. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 27 augustus 2012 - Acht op de tien zaken wegens laster geseponeerd

  In 2010 werden 4.433 zaken wegens laster ingeleid bij de correctionele parketten, of gemiddeld twaalf per dag. Dat aantal neemt toe: 4.214 in 2009, 4.176 in 2008 en 4.114 in 2007. Dus een stijging met bijna een tiende in vier jaar tijd. Maar acht op de tien zaken wordt geseponeerd. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 27 juli 2012 - Gedetineerden verdienen samen maandelijks 600.000 euro

  Gedetineerden, die werken in de gevangenis, verdienen samen maandelijks gemiddeld 600.000 euro, alle soorten tewerkstelling bij elkaar genomen. Wetende dat ongeveer 3.700 gedetineerden werken, een derde van de totale gevangenispopulatie, geeft dat een gemiddelde van 160 euro per maand per gedetineerde. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 22 juli 2012 - Vijf miljoen euro voor gepersonaliseerde kentekenplaten in drie jaar tijd

  De gepersonaliseerde kentekenplaten, waarbij de autobestuurder zelf de combinatie van cijfers en letters mag kiezen, brachten de afgelopen drie jaar ruim vijf miljoen euro op. Er zijn wel ieder jaar minder aanvragen voor dergelijke kentekenplaten. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien. Hij kondigt ook nog de komst van enkele speciale nummerplaten aan.
  Lees meer
 • 19 juli 2012 - Voortaan één statuut voor wilsonbekwame personen

  De Kamer keurt vandaag het wetsvoorstel, dat één globaal beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen invoert, goed. Ook de amendementen van Sabien kregen in commissie groen licht, waardoor onder andere de vrederechter de zaak zelf naar zich kan blijven toetrekken.
  Lees meer
 • 18 juli 2012 - Kosteloze rechtspleging: toenemende uitgaven en minimale recuperatie

  Wie een rechtszaak wil beginnen of opgeroepen wordt om zich te verdedigen, maar niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan de kosteloze rechtspleging aanvragen bij de rechtbank. Deze rechtsbijstand kan ofwel gratis zijn, ofwel tegen voordelige voorwaarden, die worden berekend naargelang van inkomsten en bepaalde lasten. Het vermijdt gerechtskosten, zoals dagvaarding, rolzetting, enz. Het staat los van de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, het pro-Deosysteem.
  Lees meer
 • 09 juli 2012 - Bijna 10.000 aanvragen voor naamsverandering in zes jaar tijd

  Tussen 2006 en 2011 dienden 9.484 Belgen een aanvraag in om hun voornaam en/of familienaam te wijzigen. Het aantal personen dat zo'n aanvraag indient, stijgt bijna ieder jaar: van 1.347 in 2006 tot 1.797 in 2011. Open Vld werkt aan een wetswijziging, zodat ook moeders hun naam aan hun kind kunnen doorgeven.
  Lees meer