Nationaal


 • 27 april 2011 - Geen omvorming van militaire infrastructuur tot gevangenissen

  De haalbaarheidsstudie, die de Regie der Gebouwen zou uitvoeren over de omvorming van leegstaande en overtollige militaire infrastructuur tot gevangenissen, is afgerond. Van de slechts twee militaire sites, die hiervoor in aanmerking kwamen, blijkt geen enkele geschikt te zijn. Dat blijkt uit het antwoord, dat Sabien gisteren kreeg van ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem in de Kamercommissie Landsverdediging.
  Lees meer
 • 12 april 2011 - Elke dag 46 Belgen betrapt op openbare dronkenschap

  Elke dag maakt de politie gemiddeld 46 processen-verbaal op voor openbare dronkenschap. In 2008 ging het om 16.814 pv's, in 2009 om 16.760 pv's en in de eerste helft van 2010 werden 8.073 pv's opgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 11 april 2011 - Stijgend aantal noodoproepen voor 100 en 112

  Het aantal noodoproepen naar de 100 en 112 in ons land stijgt jaarlijks. In 2007 liepen op alle hulpcentra samen 2,15 miljoen oproepen binnen, in 2008 2,24 miljoen en in 2009 2,25 miljoen. Ongeveer 25% zijn "spookoproepen", oproepen die per ongeluk, zonder reden of als grap werden gevormd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 31 maart 2011 - Sabien ondervraagt minister De Clerck in de Kamer over chaotische repatriëring van Roemeense zusjes

  Het verhaal van de chaotische repatriëring van drie Roemeense zusjes, die seksueel werden misbruikt door hun stiefvader, was de afgelopen dagen prominent aanwezig in de media, net in de week dat in het parlement het rapport over seksueel misbruik in ons land werd voorgesteld. Sabien voelde minister van Justitie Stefaan De Clerck vanmiddag aan de tand over deze zaak tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Ze vroeg hem onder andere of hier niet zeer veel ijver aan de dag werd gelegd, zeker in vergelijking met de moeilijke uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en van gevangenen, die hun straf in hun land van herkomst zouden kunnen uitzitten. Lees hier vraag en antwoord.
  Lees meer
 • 18 maart 2011 - Aantal wettelijk samenwonenden verdubbeld op drie jaar tijd

  Het aantal personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd in een gemeente, is verdubbeld in drie jaar tijd: van 34.605 in 2006, 49.515 in 2007, 64.021 in 2008 tot 67.561 in 2009. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Sabien, die een wetsvoorstel indiende, zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand in geval van eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning de beëindiging niet meer moet betekenen aan de andere partij, maar er alleen kennis van moet geven bij aangetekende brief.
  Lees meer
 • 03 maart 2011 - Kamer zet licht op groen voor Sabiens wetsvoorstel dat echtscheidingswet vereenvoudigt

  De verplichting tot persoonlijke verschijning voor de rechter en de verplichte poging tot verzoening bij 'echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting', de zogenaamde schuldloze echtscheiding, wordt afgeschaft. De Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel van Sabien in die zin goedgekeurd.
  Lees meer
 • 14 februari 2011 - Elke dag iemand aan de leugendetector in ons land

  In 2010 werden in ons land 335 leugendetectortesten afgenomen, tegenover 270 in 2009, 320 in 2008 en 303 in 2007. Opvallend is dat vorig jaar 112 personen, die akkoord gingen om de test te ondergaan, niet opdaagden, tegenover 96 in 2009, 65 in 2008 en 53 in 2007. Niet alle geplande testen worden dus effectief uitgevoerd, omdat verdachten op het laatste moment nog van gedacht veranderen.
  Lees meer
 • 10 februari 2011 - Federale mobiliteitstoeslag werklozen heeft geen succes

  Er is nauwelijks interesse voor de eenmalige mobiliteitstoeslag van 743 euro voor een werkloze, die een job aanvaardt op meer dan 25 kilometer van huis en daarvoor meer dan vier uur per dag moet reizen. In 2009 werd de premie slechts 14 keer toegekend, tegenover 39 in 2008 en 28 in 2006 en 2007. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 09 februari 2011 - Gevraagd: duidelijke regelgeving rond racistische en neonazistische groeperingen

  Naar aanleiding van de start van het proces 'Blood and Honour' vandaag in Veurne, pleit Sabien vanavond in de nieuwsuitzending van Focus/WTV voor een duidelijke regelgeving rond racistische en neonazistische groeperingen. Sabien is lid van de parlementaire werkgroep, die een wetsvoorstel aan het voorbereiden is. Er wordt gedacht aan meer middelen voor zowel het gerecht als de burgemeester om preventief op te treden. U kunt het nieuwsitem herbekijken door op 'Lees meer' te klikken.
  Lees meer
 • 05 februari 2011 - Vooral in Brussel schrijnend tekort aan parketmagistraten

  Er zijn momenteel 71 vacatures van parketmagistraat (stand van zaken november 2010): hoven van beroep: 3 waarvan 2 te Brussel; rechtbanken van eerste aanleg: 55 waarvan 18 te Brussel; arbeidsrechtbanken: 9. In de maanden november en december van vorig jaar hebben de benoemings- en aanwijzingscommissies van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) nog 10 kandidaten voorgedragen voor vacante plaatsen van parketmagistraat. Al deze voordrachten werden gevolgd door een relatief snelle benoeming. Dat brengt het aantal vacatures op 61 vandaag.
  Lees meer