Nationaal


 • 28 februari 2017 - Lokale politiezones die niet solidair zijn, krijgen minder dotaties

  De afgelopen maanden werden agenten meermaals uit lokale politiezones weggetrokken om de veiligheid op andere plaatsen zoals de hoofdstad of de West-Vlaamse grensstreek te garanderen. Sommige korpsen weigerden echter solidair te zijn met hun federale collega's. Die zones zullen binnenkort minder federale middelen krijgen, ten voordele van andere korpsen die wel bijdragen. Dat antwoordde bevoegd minister Jambon op een vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 27 februari 2017 - 540 Securail-agenten blijven binnen de NMBS

  "Er is binnen de regering een akkoord bereikt om Securail binnen de NMBS te behouden. Het is immers belangrijk om een spoorveiligheidsdienst te behouden die losstaat van de traditionele politiediensten." Dat stelde minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien. Zij bepleit dat honden van Securail ook bij incidenten op de trein kunnen tussenkomen en explosieven kunnen opsporen.
  Lees meer
 • 22 februari 2017 - "Belofte houden dat zittingsplaatsen niet zullen worden gesloten"

  Sabien herinnerde de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), aan de belofte in 2014 dat de rechtzoekende blijvend terecht zou kunnen op de vertrouwde adressen in de nabije omgeving. Met andere woorden: er zouden geen zittingsplaatsen gesloten worden. Deze belofte komt alsmaar vaker onder druk te staan.
  Lees meer
 • 16 februari 2017 - Open Vld en N-VA willen extra verkoopkanalen voor treintickets

  Kamerleden Sabien en Inez De Conicnk (N-VA) dringen er bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op aan dat NMBS haar verkoopnetwerk voor vervoersbewijzen uitbreidt. Hun voorstellen van resolutie daartoe werden gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur. Open Vld focust op winkelconcessies in stationsgebouwen zonder loket, N-VA op lokale partners in de buurt van stations.
  Lees meer
 • 16 februari 2017 - "Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen opent over 4 maanden"

  In Forensisch Psychiatrische Centra worden geesteszieke en veroordeelde criminelen opgesloten en behandeld. Over vier maanden opent een bijkomend centrum in Antwerpen. Dat antwoordde Justitieminister Geens tijdens het vragenuurtje aan Kamerleden Sabien en Goedele Uyttersprot (N-VA). "Deze internering is belangrijk voor de latere terugkeer in onze samenleving."
  Lees meer
 • 15 februari 2017 - Nergens beter dan thuis bij de pleegzorgers: Carina Van Cauter & Sabien zorgen voor wettelijk statuut pleegzorgers

  De Kamercommissie Justitie neemt vandaag een wetsvoorstel aan van meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en CD&V dat een wettelijk statuut creëert voor pleegzorgers die een kind opnemen in hun gezin. "Pleegzorgers kunnen nu eindelijk noodzakelijke beslissingen nemen en volwaardig zorg dragen voor het pleegkind", aldus Carina Van Cauter en Sabien.
  Lees meer
 • 15 februari 2017 - Laat brandstofhandelaars flexibeler leveren bij extreme winterkoude

  Bij winterkoude en de daarmee gepaard gaande piek in de vraag naar verwarmingsbrandstoffen moet de regering bij de Europese Commissie een aanvraag indienen om een uitzondering te bekomen op de regelgeving over de rij- en rusttijden voor brandstofhandelaars. "Toevallig op de eerste, warme lentedag" zette de Kamercommissie Infrastructuur het licht op groen voor een voorstel van resolutie van Sabien waarin aan de regering die vraag wordt gesteld. Het voorstel werd oorspronkelijk ingediend door gewezen Kamerlid Frank Wilrycx.
  Lees meer
 • 05 februari 2017 - Al drie bedrijven geïnteresseerd om elektronische aangetekende zendingen aan te bieden

  Momenteel zijn er al drie bedrijven zeer geïnteresseerd om de status van 'gekwalificeerde dienst voor elektronische aangetekende bezorging' te bekomen. Ook hebben al meerdere bedrijven bij de FOD Economie geïnformeerd hoe zij die status kunnen krijgen, maar er zijn nog geen formele vragen ingediend. Die stand van zaken gaf minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) in zijn antwoord op een parlementaire vraag van partijgenote Sabien. De Kamer nam zeven maanden geleden een wetsontwerp aan, dat het juridische kader schept om elektronisch aangetekende zendingen mogelijk te maken. Drie jaar geleden werd hierover reeds een wetsvoorstel van Sabien goedgekeurd. Daarop kwamen toen opmerkingen vanuit de Europese Commissie. "
  Lees meer
 • 03 februari 2017 - Open Vld en N-VA willen extra verkoopkanalen voor treintickets

  Kamerleden Sabien en Inez De Conicnk (N-VA) dringen er bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op aan dat NMBS haar verkoopnetwerk voor vervoersbewijzen uitbreidt. Ze hebben daartoe elk een voorstel van resolutie ingediend. Open Vld focust op winkelconcessies in stationsgebouwen zonder loket, N-VA op lokale partners in de buurt van stations.
  Lees meer
 • 27 januari 2017 - Sabien onderschrijft 'High Level Statement' tegen 'Global Gag Rule' van Trump-administratie

  De maatregel, die op 23 januari werd ingevoerd, legt het verbod op aan alle (Amerikaanse en buitenlandse) organisaties om Amerikaanse hulp te ontvangen van zodra de organisaties abortus ter sprake brengen, doorverwijzen naar veilige diensten voor abortus of op een andere manier rond dit thema werken, zelfs als 1) er sprake is van incest of verkrachting 2) abortus wordt toegelaten in het land 3) de activiteiten worden gefinancierd met niet-Amerikaanse middelen. Tientallen leden van Europese parlementen onderschreven al het Statement. Zo ook Sabien, die dit jaar voorzitter is van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' binnen het Belgisch Parlement.
  Lees meer