Nationaal


 • 19 januari 2011 - Kamercommissie Justitie keurt Sabiens wetsvoorstel goed dat echtscheidingswet vereenvoudigt

  De verplichting tot persoonlijke verschijning voor de rechter en de verplichte poging tot verzoening bij 'echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting', de zogenaamde schuldloze echtscheiding, wordt afgeschaft. De Kamercommissie Justitie keurde vanmorgen een wetsvoorstel van Sabien in die zin goed; alleen sp.a stemde tegen. De wet treedt in werking zes maanden na publicatie in het Staatsblad.
  Lees meer
 • 18 januari 2011 - Gerechtelijk inningskantoor kan inning van álle boetes verbeteren

  "Een gerechtelijk inningskantoor kan de inning van álle boetes verbeteren en zou het probleem bij de wortel aanpakken", reageert Sabien op het plan van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies om niet-betaalde verkeersboetes voortaan niet meer automatisch naar het politieparket te sturen, maar te innen via de belastingbrief.
  Lees meer
 • 17 januari 2011 - Aantal klachten wegens laster en eerroof in de lift

  Zowel uit cijfers van de federale politie als van het College van procureurs-generaals blijkt dat het aantal klachten wegens laster en eerroof tussen 2007 en 2009 in de lift zat. De grote meerderheid van deze klachten werd geseponeerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 11 januari 2011 - Alle rechtbanken scannen binnenkort strafdossiers in

  Vanaf november zullen alle rechtbanken over Justscan beschikken. Dan kunnen strafrechtelijke dossiers digitaal worden ingescand en krijgen alle betrokkenen (rechters, advocaten, enz.) een schijfje in plaats van een omvangrijk papieren dossier. Dat antwoordde minister van Justitie Stefaan De Clerck vanmiddag op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 28 december 2010 - Staat rijfde vorig jaar voor bijna 5 miljoen euro aan erfenissen zonder erfgenamen binnen

  De schatkist haalde vorig jaar 87 erfloze nalatenschappen binnen, goed voor 4,9 miljoen euro. Dat zijn er minder dan in 2008, toen de staat de hand legde op 104 erfenissen zonder erfgenamen. Parallel aan die daling, verminderde ook de netto-opbrengst. Die bedroeg twee jaar geleden nog 5,8 miljoen euro. In die cijfers zitten ook bij testament geregelde giften en legaten. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders (MR) op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 21 december 2010 - Federale politie besteedt meer tijd aan gedetineerden

  In 2009 besteedde de federale politie 73.360 uren aan overbrenging van verdachten of gedetineerden van de ene naar de andere gevangenis. Dat is meer dan in 2008 (67.429 uren). Het aantal uren dat in gevangenissen werd gepresteerd tijdens stakingen van cipiers (het handhaven van de orde) verminderde daarentegen van 10.320 in 2008 tot 8.500 in 2009.
  Lees meer
 • 14 december 2010 - 10% meer procedures over kinderen in jeugdrechtbanken in één jaar tijd

  In acht jaar tijd steeg het aantal burgerrechtelijke zaken bij de jeugdrechtbanken met 45%. In 2001 belandden er 11.388 dergelijke zaken bij de jeugdrechter, in 2005 waren dat er al 13.915. Terwijl er in 2006 een lichte daling was tot 13.559, steeg het aantal zaken in 2007 in vergelijking met het jaar daarvoor met meer dan 10% tot 14.914. In 2008 stabiliseerde dat aantal op 14.883, maar vorig jaar steeg het aantal zaken opnieuw met meer dan 10% tot 16.554. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck.
  Lees meer
 • 10 december 2010 - Gastcollege met Sabien aan vakgroep Politieke Wetenschappen van Universiteit Gent

   Gastcollege met Sabien aan vakgroep Politieke Wetenschappen van Universiteit Gent Op uitnodiging van de Masterstudenten Politieke Wetenschappen gaf Sabien vandaag aan de Universiteit Gent een gastcollege in het kader van het opleidingsonderdeel 'Politiek en Media' van prof. Karin Raeymaeckers, dat wordt onderwezen met assistentie van gewezen senator en journalist Pol Van Den Driessche.
  Lees meer
 • 03 december 2010 - Drugbehandelingskamers in alle rechtbanken, na uitbreiding van hulpverleningsaanbod

  Het proefproject van de Gentse "drugbehandelingskamer" (DBK) heeft zijn doel bereikt en betekent een meerwaarde binnen de strafrechtsbedeling. Zeven op de tien verdachten die voor de DBK verschijnen starten een hulpverleningstraject op, en in de helft van die gevallen worden de voorwaarden nageleefd. Dat is de conclusie van de evaluatie van het project, die deze week werd voorgesteld. Sabien bracht de kwestie woensdag ter sprake in het parlement.
  Lees meer
 • 02 december 2010 - "Niets mis met metaaldetector van Hasseltse gevangenis"

  "Er is niets mis met de metaaldetector in de gevangenis van Hasselt. Die is vele malen getest en er is geen enkele onregelmatigheid vastgesteld." Dat zei staatssecretaris Carl Devlies gisteren in de Kamercommissie Justitie aan Sabien, die klachten had binnengekregen van vrouwelijke advocaten die zich "erg grondig" moesten uitkleden om in de gevangenis binnen te geraken. De metaaldetector zou te scherp zijn afgesteld zodat de advocaten soms hun bh moeten uitdoen alvorens te kunnen passeren. Lees hieronder vraag en antwoord.
  Lees meer