Nationaal


 • 05 mei 2011 - Beschuldiging foltering Ronald Janssen niet uniek

  Tijdens zijn assisenproces, dat op 23 september 2011 van start gaat in Tongeren, zal Ronald Janssen zich niet alleen moeten verantwoorden voor de drievoudige moord op Annick Van Uytsel, Shana Appeltans en haar vriend Kevin Paulus, maar ook voor de verkrachting en foltering van Shana Appeltans. Die laatste beschuldiging komt niet veel voor, maar is ook niet uniek. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 02 mei 2011 - Familiezaken nog altijd niet overal achter gesloten deuren

  Sabien roept de magistratuur op om de nieuwe wet, die bepaalt dat familiezaken achter gesloten deuren moeten worden behandeld in de rechtbanken, te respecteren. Aanleiding is het antwoord dat ze kreeg van staatssecretaris voor het Gezinsbeleid Melchior Wathelet (CDH) op haar parlementaire vraag in welke mate de wet wordt toegepast.
  Lees meer
 • 29 april 2011 - Rechter moet veroordeelde illegale vreemdelingen meteen uit het land kunnen zetten

  De rechter moet, naast een gevangenis- of werkstraf, een verwijdering van het grondgebied als autonome straf kunnen opleggen. Sabien heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Het kan de overbevolking van onze gevangenissen ingrijpend aanpakken.
  Lees meer
 • 28 april 2011 - Co-ouderschap moet niet de regel zijn

  Afgelopen dinsdag pleegde een 12-jarige jongen zelfmoord, omdat hij de scheiding van zijn ouders niet kon verwerken. Hij woonde de ene week bij zijn papa in Edingen en de andere week bij zijn mama in Tienen, 100 kilometer verder. "Naar aanleiding van dit drama spreken sommige specialisten zich uit tegen de week-om-weekregeling bij echtscheiding. Soms wordt daarbij de zwarte piet toebedeeld aan de wetgever, die in 2006 de wet goedkeurde die een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind moest bevorderen. Maar ten onrechte wordt er vanuit gegaan dat men sindsdien verplicht is om bij een echtscheiding of het einde van een relatie voor verblijfsco-ouderschap te kiezen", zegt Sabien.
  Lees meer
 • 27 april 2011 - Geen omvorming van militaire infrastructuur tot gevangenissen

  De haalbaarheidsstudie, die de Regie der Gebouwen zou uitvoeren over de omvorming van leegstaande en overtollige militaire infrastructuur tot gevangenissen, is afgerond. Van de slechts twee militaire sites, die hiervoor in aanmerking kwamen, blijkt geen enkele geschikt te zijn. Dat blijkt uit het antwoord, dat Sabien gisteren kreeg van ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem in de Kamercommissie Landsverdediging.
  Lees meer
 • 12 april 2011 - Elke dag 46 Belgen betrapt op openbare dronkenschap

  Elke dag maakt de politie gemiddeld 46 processen-verbaal op voor openbare dronkenschap. In 2008 ging het om 16.814 pv's, in 2009 om 16.760 pv's en in de eerste helft van 2010 werden 8.073 pv's opgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 11 april 2011 - Stijgend aantal noodoproepen voor 100 en 112

  Het aantal noodoproepen naar de 100 en 112 in ons land stijgt jaarlijks. In 2007 liepen op alle hulpcentra samen 2,15 miljoen oproepen binnen, in 2008 2,24 miljoen en in 2009 2,25 miljoen. Ongeveer 25% zijn "spookoproepen", oproepen die per ongeluk, zonder reden of als grap werden gevormd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 31 maart 2011 - Sabien ondervraagt minister De Clerck in de Kamer over chaotische repatriëring van Roemeense zusjes

  Het verhaal van de chaotische repatriëring van drie Roemeense zusjes, die seksueel werden misbruikt door hun stiefvader, was de afgelopen dagen prominent aanwezig in de media, net in de week dat in het parlement het rapport over seksueel misbruik in ons land werd voorgesteld. Sabien voelde minister van Justitie Stefaan De Clerck vanmiddag aan de tand over deze zaak tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Ze vroeg hem onder andere of hier niet zeer veel ijver aan de dag werd gelegd, zeker in vergelijking met de moeilijke uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en van gevangenen, die hun straf in hun land van herkomst zouden kunnen uitzitten. Lees hier vraag en antwoord.
  Lees meer
 • 18 maart 2011 - Aantal wettelijk samenwonenden verdubbeld op drie jaar tijd

  Het aantal personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd in een gemeente, is verdubbeld in drie jaar tijd: van 34.605 in 2006, 49.515 in 2007, 64.021 in 2008 tot 67.561 in 2009. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Sabien, die een wetsvoorstel indiende, zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand in geval van eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning de beëindiging niet meer moet betekenen aan de andere partij, maar er alleen kennis van moet geven bij aangetekende brief.
  Lees meer
 • 03 maart 2011 - Kamer zet licht op groen voor Sabiens wetsvoorstel dat echtscheidingswet vereenvoudigt

  De verplichting tot persoonlijke verschijning voor de rechter en de verplichte poging tot verzoening bij 'echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting', de zogenaamde schuldloze echtscheiding, wordt afgeschaft. De Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel van Sabien in die zin goedgekeurd.
  Lees meer