Nationaal


 • 14 februari 2011 - Elke dag iemand aan de leugendetector in ons land

  In 2010 werden in ons land 335 leugendetectortesten afgenomen, tegenover 270 in 2009, 320 in 2008 en 303 in 2007. Opvallend is dat vorig jaar 112 personen, die akkoord gingen om de test te ondergaan, niet opdaagden, tegenover 96 in 2009, 65 in 2008 en 53 in 2007. Niet alle geplande testen worden dus effectief uitgevoerd, omdat verdachten op het laatste moment nog van gedacht veranderen.
  Lees meer
 • 10 februari 2011 - Federale mobiliteitstoeslag werklozen heeft geen succes

  Er is nauwelijks interesse voor de eenmalige mobiliteitstoeslag van 743 euro voor een werkloze, die een job aanvaardt op meer dan 25 kilometer van huis en daarvoor meer dan vier uur per dag moet reizen. In 2009 werd de premie slechts 14 keer toegekend, tegenover 39 in 2008 en 28 in 2006 en 2007. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 09 februari 2011 - Gevraagd: duidelijke regelgeving rond racistische en neonazistische groeperingen

  Naar aanleiding van de start van het proces 'Blood and Honour' vandaag in Veurne, pleit Sabien vanavond in de nieuwsuitzending van Focus/WTV voor een duidelijke regelgeving rond racistische en neonazistische groeperingen. Sabien is lid van de parlementaire werkgroep, die een wetsvoorstel aan het voorbereiden is. Er wordt gedacht aan meer middelen voor zowel het gerecht als de burgemeester om preventief op te treden. U kunt het nieuwsitem herbekijken door op 'Lees meer' te klikken.
  Lees meer
 • 05 februari 2011 - Vooral in Brussel schrijnend tekort aan parketmagistraten

  Er zijn momenteel 71 vacatures van parketmagistraat (stand van zaken november 2010): hoven van beroep: 3 waarvan 2 te Brussel; rechtbanken van eerste aanleg: 55 waarvan 18 te Brussel; arbeidsrechtbanken: 9. In de maanden november en december van vorig jaar hebben de benoemings- en aanwijzingscommissies van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) nog 10 kandidaten voorgedragen voor vacante plaatsen van parketmagistraat. Al deze voordrachten werden gevolgd door een relatief snelle benoeming. Dat brengt het aantal vacatures op 61 vandaag.
  Lees meer
 • 01 februari 2011 - Nieuwjaarsreceptie Orde van Vlaamse Balies

   Nieuwjaarsreceptie Orde van Vlaamse Balies Gisteravond was Sabien aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de Orde van Vlaamse Balies.
  Lees meer
 • 27 januari 2011 - Sabien ondervraagt minister De Clerck tijdens vragenuurtje in de Kamer over handelsrechtbanken

  Vanmiddag vond het eerste vragenuurtje plaats sinds de installatie van het parlement in juli vorig jaar. Sinds de val van de regering vond het parlement het niet opportuun om de ministers, die al ontslagnemend waren en geen vertrouwen meer genoten, nog ter verantwoording te roepen in de plenaire Kamer. Sabien beet voor Open Vld de spits af met een vraag over de audit over de rechtbanken van koophandel, uitgevoerd door de Hoge Raad voor de Justitie in nasleep van de zaak De Tandt. Lees hier vraag en antwoord evenals het artikel in De Tijd.
  Lees meer
 • 19 januari 2011 - Kamercommissie Justitie keurt Sabiens wetsvoorstel goed dat echtscheidingswet vereenvoudigt

  De verplichting tot persoonlijke verschijning voor de rechter en de verplichte poging tot verzoening bij 'echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting', de zogenaamde schuldloze echtscheiding, wordt afgeschaft. De Kamercommissie Justitie keurde vanmorgen een wetsvoorstel van Sabien in die zin goed; alleen sp.a stemde tegen. De wet treedt in werking zes maanden na publicatie in het Staatsblad.
  Lees meer
 • 18 januari 2011 - Gerechtelijk inningskantoor kan inning van álle boetes verbeteren

  "Een gerechtelijk inningskantoor kan de inning van álle boetes verbeteren en zou het probleem bij de wortel aanpakken", reageert Sabien op het plan van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies om niet-betaalde verkeersboetes voortaan niet meer automatisch naar het politieparket te sturen, maar te innen via de belastingbrief.
  Lees meer
 • 17 januari 2011 - Aantal klachten wegens laster en eerroof in de lift

  Zowel uit cijfers van de federale politie als van het College van procureurs-generaals blijkt dat het aantal klachten wegens laster en eerroof tussen 2007 en 2009 in de lift zat. De grote meerderheid van deze klachten werd geseponeerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 11 januari 2011 - Alle rechtbanken scannen binnenkort strafdossiers in

  Vanaf november zullen alle rechtbanken over Justscan beschikken. Dan kunnen strafrechtelijke dossiers digitaal worden ingescand en krijgen alle betrokkenen (rechters, advocaten, enz.) een schijfje in plaats van een omvangrijk papieren dossier. Dat antwoordde minister van Justitie Stefaan De Clerck vanmiddag op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer