Nationaal


 • 26 juli 2017 - Zomerakkoord met duidelijke keuze voor groei en vooruitgang

  "Het zomerakkoord is een duidelijke keuze voor groei en vooruitgang: we verlagen de vennootschapsbelasting én wie wil bijverdienen kan 500 euro extra netto onbelast bijverdienen. Bovendien realiseren we heel wat liberale voorstellen. Er komt een uitbreiding van de flexi-jobs, werknemers kunnen veel makkelijker delen in de winst van het bedrijf en er komt een stimulans om spaargeld te investeren in de groeiende economie, een nieuwe wet Cooreman-De Clercq zeg maar."
  Lees meer
 • 22 juli 2017 - Na de lokale "buurtinformatienetwerken": het nationale "retail informatienetwerk"

  Binnenkort kunnen winkeliers informatie over diefstallen op een beperkt toegankelijke website plaatsen, een "Retail Information Network (RIN)". Zo kunnen andere betrokken partijen, die een toegangscode hebben, die informatie snel consulteren en patronen/bendes detecteren. Het is alleen nog wachten op een beslissing van de privacycommissie. Dat bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Sabien, die ook tevreden is dat er een verbeterde versie van Police-On-Web aankomt.
  Lees meer
 • 21 juli 2017 - Sabien verstevigt Belgische voortrekkersrol op vlak van seksuele vrouwenrechten

  De Kamer neemt vandaag een resolutie aan van Sabien, waarin ze oproept om de Agenda 2030-doelstellingen op vlak van seksuele vrouwenrechten wereldwijd uit te voeren. "België is dankzij minister De Croo een grote voortrekker van vrouwenrechten in ontwikkelingslanden. We moeten deze positie nog verstevigen."
  Lees meer
 • 11 juli 2017 - Vorig jaar recordaantal ambtshalve schrappingen in Brussel, golfbewegingen in cijfers van alle regio's

  Vorig jaar werden in Brussel 20.723 mensen uit het bevolkingsregister geschrapt, omdat ze niet wonen op het adres waar ze staan ingeschreven. Dat zijn er ruim een vijfde meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Sabien. Voor het ganse land gaat het om 75.312 ambtshalve schrappingen, een stijging met 10%.
  Lees meer
 • 09 juli 2017 - Gemiddeld 650 boetes per jaar voor te traag rijden

  Jaarlijks worden gemiddeld 650 bestuurders beboet voor te traag rijden. Tot die opvallende vaststelling komt Sabien, die de cijfers via een schriftelijke vraag opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).
  Lees meer
 • 06 juli 2017 - Beschonken fietsers verliezen niet langer automatisch rijbewijs

  Rechters zijn niet langer verplicht om van beschonken fietsers het autorijbewijs in te trekken. De Kamer keurde daarover vanavond unaniem een wetsvoorstel van Sabien goed. "Dit is geen vrijgeleide voor openbare dronkenschap, maar de straf wordt wel meer proportioneel."
  Lees meer
 • 05 juli 2017 - Stijgend aantal tijdelijke uitsluitingen van vreemdelingen uit opvangstructuren

  Vorig jaar werden aan vreemdelingen 92 tijdelijke uitsluitingen uit opvangstructuren opgelegd. In 2015 gebeurde dat 64 keer. Dat is veel meer dan de jaren daarvoor: 14 in 2011, 14 in 2012, 42 in 2013 en 15 in 2014. Voor het eerste kwartaal van dit jaar staat de teller op 12. Een en ander blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op een schriftelijke vraag van Sabien. Sinds een jaar is ook een definitieve uitsluiting mogelijk, maar die werd nog geen enkele keer opgelegd.
  Lees meer
 • 29 juni 2017 - Bloedanalyses: in één op de tien gevallen ander resultaat dan speekseltesten

  Van alle bloedanalyses, die het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in 2014 en 2015 uitvoerde na een positieve speekseltest, bleek 7,8% vals positief. Vorig jaar was dat zelfs 11,3%. Die stijging is vermoedelijk te wijten aan de hogere gevoeligheid van de speekseltest voor cocaïne, het detectievenster in speeksel is langer dan in bloed. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien. Hij bevestigde dat 'speekselcollectoren' in de toekomst die bloedanalyses zullen vervangen.
  Lees meer
 • 29 juni 2017 - Sabien naar Straatsburg voor de zomersessie van de Raad van Europa

   Sabien naar Straatsburg voor de zomersessie van de Raad van Europa De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) bestaat uit 318 parlementsleden afkomstig uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Als lid van de Belgische delegatie, was Sabien vandaag in Straatsburg aan het werk.
  Lees meer
 • 22 juni 2017 - App 112 eind deze maand in werking

  Na een maandenlang uitstel zal eind juni de App 112 eindelijk beschikbaar zijn. Dat bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op vragen van Sabien en collega Jef Van den Bergh (CD&V). Verder zullen er uiterlijk eind dit jaar twee proefprojecten starten rond 'pre-call-taking'. Dit systeem moet burgers direct bij de juiste hulpdienst brengen.
  Lees meer