West-Vlaanderen


 • 13 mei 2013 - Openhartig

  Naast de maandelijkse elektronische nieuwsbrief, waarop u kunt inschrijven via Sabiens website, valt er bij de Poperingenaar en de Vleternaar twee keer per jaar de papieren nieuwsbrief 'Openhartig' in de brievenbus. Vandaag werd de meest recente editie gebust. U kunt ze hier digitaal nalezen.
  Lees meer
 • 27 april 2013 - West-Vlaamse liberale burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters komen samen in Kortrijk

   West-Vlaamse liberale burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters komen samen in Kortrijk In naam van de West-Vlaamse parlementairen nodigde Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk en tevens federaal volksvertegenwoordiger, alle West-Vlaamse liberale burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters uit in Kortrijk om de onderlinge banden te versterken. Vanzelfsprekend was ook Sabien erbij. Enkele foto's.
  Lees meer
 • 26 april 2013 - Herdenking WOI: langere en extra treinen op spoorlijn Kortrijk-Poperinge

  Vanaf de zomer van 2014 zullen massa's bezoekers de sfeer van "100 jaar Wereldoorlog I" komen opsnuiven in West-Vlaanderen, en meer bepaald de Westhoek. Wellicht zal de trein een niet onbelangrijk vervoermiddel zijn om van de ene site naar de andere te trekken. Maar West-Vlaanderen is op het vlak van spoorverbindingen niet echt overbedeeld.
  Lees meer
 • 07 maart 2013 - Kamer vraagt regering aandacht te hebben voor herdenking Eerste Wereldoorlog

  De Kamer zette vanavond het licht op groen voor een voorstel van resolutie over de herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Als volksvertegenwoordiger uit de Westhoek, de regio in ons land waar de grootste vernielingen werden aangericht, kwam Sabien Lahaye-Battheu voor Open Vld tussen tijdens de plenaire zitting.
  Lees meer
 • 04 februari 2013 - Justitie onderzoekt uitbreiding gevangenis Ieper

  Momenteel wordt er een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd om na te gaan of en op welke manier de gevangenis van Ieper kan worden uitgebreid. Dat antwoordde Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien. Hij gaf ook een stand van zaken van de huidige werkzaamheden.
  Lees meer
 • 03 februari 2013 - Open Vld Wervik ontvangt Sabien op nieuwjaarsreceptie

   Open Vld Wervik ontvangt Sabien op nieuwjaarsreceptie Sabien was vandaag te gast op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld Wervik. In Wervik kwam Open Vld in 2006 onder 'Impuls' op. Toen werden 4 van de 25 zetels behaald. Als Open Vld behaalde de partij in oktober 2012 dit jaar 3 van de 25 zetels. Er werd een coalitie gesloten met sp.a en N-VA. Een paar foto's.
  Lees meer
 • 26 januari 2013 - Sabien gastspreker op nieuwjaarsreceptie Open Vld Waregem

   Sabien gastspreker op nieuwjaarsreceptie Open Vld Waregem Op vraag van de voorzitter van Open Vld Waregem, de heer Johan Vanhove, nam Sabien gisteravond als gastspreker het woord op de nieuwjaarsreceptie, samen met Egbert Lachaert, die eind vorig ook kandidaat was voor het nationaal voorzitterschap van Open Vld. In haar toespraak had Sabien het onder andere over hoe we de politiek weer lokaal aantrekkelijk kunnen maken voor de mensen.
  Lees meer
 • 24 januari 2013 - Procedures collectieve schuldenregeling gecentraliseerd in arbeidsrechtbank Kortrijk

  Vanaf volgende maand worden er geen procedures collectieve schuldenregeling meer behandeld in de Roeselaarse afdeling van de arbeidsrechtbank te Kortrijk. Dergelijke dossiers zullen alleen nog in Kortrijk worden beslecht. Op aandringen van Sabien, onder andere via een parlementaire vraag, vaardigde minister van Justitie Annemie Turtelboom een Koninklijk Besluit uit, dat vandaag in het Staatsblad werd gepubliceerd.
  Lees meer
 • 03 december 2012 - Vorig jaar 259 illegalen aangetroffen in politiezone Kouter

  Vorig jaar werden 259 illegalen aangetroffen op het grondgebied van de politiezone Kouter (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout). Tot 10 september van dit jaar waren dat er al 208. Er is een stijgende trend, want in 2010 waren dat er 207, 64 in 2009, 127 in 2008 en 82 in 2007. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Joelle Milquet op een parlementaire vraag van Sabien. De minister evalueert in haar antwoord ook de politionele en bestuurlijke maatregelen.
  Lees meer
 • 12 november 2012 - Snelrechtkamers moeten grenscriminaliteit halt toeroepen

  Nadat afgelopen weekend helaas nog maar eens duidelijk werd dat Franse gangsters almaar meer geweld gebruiken bij hun overvallen in de grensstreek pleit Sabien ervoor dringend werk te maken van snelrechtkamers, die criminelen zo snel mogelijk na hun brutale feiten moeten bestraffen.
  Lees meer