Poperinge


 • 28 januari 2019 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 januari 2019

  Vanavond de eerste 'echte' gemeenteraad van de nieuwe legislatuur, en het werd er meteen één van formaat. Dat is niet zo ongewoon, gezien de gemeenteraad geheim moet stemmen bij de voordracht van vertegenwoordigers in diverse organen. Inhoudelijke punten op de agenda vanavond waren o.a. de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de bekrachtiging van de afsprakennota tussen stad Poperinge en WinVorm voor de selectie van de ontwerpers voor de opmaak van een (nieuw) masterplan mbt de Vroonhofsite. Pascal Lapanne vroeg aan bevoegd schepen Vanderhaeghe of het bestuur inspanningen wil doen om van Poperinge een rolstoelvriendelijke gemeente wil maken, en of het bestuur wil overwegen om toegankelijke openbare toiletten te plaatsen in de deelgemeenten. Antwoord: in dit planningsjaar 2019 zullen we hierover nadenken.
  Lees meer
 • 21 januari 2019 - Iedereen welkom op onze nieuwjaarshappening op vrijdag 1 februari 2019!

   Iedereen welkom op onze nieuwjaarshappening op vrijdag 1 februari 2019! In naam van de ganse ploeg van Open en Jong Vld Poperinge nodig ik u graag uit op onze nieuwjaarshappening. Noteer alvast vrijdag 1 februari om 19u30 in uw agenda. Feestzaal Palace te Poperinge zal ons culinair verwennen. Onze gastspreker is niemand minder dan Francesco Vanderjeugd, Vlaams volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Staden.
  Lees meer
 • 04 januari 2019 - Gemeenteraad Poperinge geïnstalleerd; fractie Open Vld breidt uit van 6 naar 7

   Gemeenteraad Poperinge geïnstalleerd; fractie Open Vld breidt uit van 6 naar 7 Gisteravond was er veel belangstelling voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Een 200-tal mensen volgde de zitting die voor de gelegenheid doorging in de gotische zaal van het stadhuis. De fractie van Open Vld breidt uit van 6 naar 7 zetels. Alle gemeenteraadsleden legden de eed af, zo ook de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
  Lees meer
 • 18 december 2018 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 17 december 2018

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 17 december 2018 Toch een speciaal moment: de laatste gemeenteraad van het jaar én van deze legislatuur. Op 3 januari legt ook de vernieuwde fractie van Open Vld, die uitbreidt van 6 naar 7, de eed af. Gisteravond werden 28 agendapunten afgewerkt.
  Lees meer
 • 27 november 2018 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 november 2018

  Gezien de twintig agendapunten op de agenda van de gemeenteraad gisteravond eerder 'technisch' waren, verliep de bespreking en stemming vlot. De fractie van Open Vld stemde tegen op de wijziging van het reglement tot heffing van een belasting op inrichtingen met een specifieke hinder en/of impact op hun onmiddellijke omgeving voor de aanslagjaren 2017-2019. Dat ook de banken in het centrum en de deelgemeenten, die toch een dienst verlenen aan de bevolking, hieronder vallen, wordt door Open Vld betreurd.
  Lees meer
 • 22 oktober 2018 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 oktober 2018

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 oktober 2018 Amper drie kwartier duurde deze eerste gemeenteraad na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober. Er stonden dan ook slechts 11 punten op de agenda. Voor de fractie van Open Vld stelde Sabien een vraag over de parking van de sportzone langs de Reningelstseweg, waar aanhangwagens van de stad gestationeerd worden die twee tot zelfs vier parkeerplaatsen innemen.
  Lees meer
 • 15 oktober 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen: als winnaar uit de bus, maar geen coalitiepartner

  Na vele spannende campagneweken zijn de teerlingen geworpen. De coalities worden gevormd. Waar het in andere steden wachten was (en is) op het resultaat van de onderhandelingen, was het in Poperinge al snel duidelijk: CD&V blijft besturen met Samen.
  Lees meer
 • 05 oktober 2018 - Blauw Event in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

   Blauw Event in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen Ook dit jaar organiseerde Open Vld Poperinge weer haar Blauw Event. En ook dit jaar trok het event een bomvolle zaal Palace. Voorzitter Patrick Schatteman en Sabien (als lijsttrekker) maakten van de gelegenheid gebruik om de 25 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op het podium te roepen.
  Lees meer
 • 25 september 2018 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 september 2018

  De eerste 14 punten van de gemeenteraad gisteravond waren aktenames van het budget van de kerkfabrieken voor 2019. Verder op de agenda ook de goedkeuring van de wijziging van de statuten en het subsidiereglement van de seniorenraad, de goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen voor de ontwerpstudie voor de herinrichting van de Diepemeers en Sint-Bertinusstraat en de goedkeuring van twee belastingsreglementen. De fractie van Open Vld heeft zich onthouden bij de stemming op deze reglementen.
  Lees meer
 • 14 september 2018 - Kandidaten- en programmaboekje vandaag in Poperingse brievenbussen

   Kandidaten- en programmaboekje vandaag in Poperingse brievenbussen Sabien is verheugd een sterke lijst te mogen aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen: samen met 24 gedreven mede-kandidaten voluit 'Goesting voor Poperinge'! Lees hier het boekje, waarin ze één voor één worden voorgesteld. Je vindt er ook het programma van Open Vld Poperinge in terug. Enkele thema's worden uitgebreider toegelicht in de Burgerkrant, die later deze maand verschijnt. Wil jij een raamaffiche van Sabien? Laat het weten via sabien.battheu@primusnet.be of tel. 057/33.38.43.
  Lees meer