Poperinge


 • 11 maart 2019 - Opening toeristisch seizoen 2019: iedereen welkom in Poperinge!

   Opening toeristisch seizoen 2019: iedereen welkom in Poperinge! Ook in Poperinge werd gisteravond het toeristisch seizoen 2019 op gang getrokken. De ideale uitvalsbasis om de Westhoek en de provincie te verkennen, 'Van de bergen tot de zee'. Proficiat aan Talbot House, dat dit jaar de Toerismetrofee in ontvangst mocht nemen. Respect voor iedereen die dag in, dag uit klaar staat om de toerist met open armen te ontvangen!
  Lees meer
 • 26 februari 2019 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 februari 2019

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 februari 2019 Onze collega Pascal Lapanne bracht gisteravond voor het eerst zijn assistentiehond Simba mee naar de gemeenteraad. Simba - weliswaar zonder stemrecht - volgde de zitting met 62 agendapunten (gemeenteraad, ocmw-raad en raad van bestuur AGB De Kouter) gedwee. In de besloten zitting van de raad van bestuur van AGB De Kouter werd akte genomen van het jaarverslag 2018 van het zwembad De Kouter. De tussenkomst van collega Johan Lefever, die o.a. wees op de daling van de inkomsten met 6,87% ten opzichte van 2018, smaakte blijkbaar bitter bij de meerderheid.
  Lees meer
 • 02 februari 2019 - Open Vld Poperinge klinkt op het nieuwe jaar

   Open Vld Poperinge klinkt op het nieuwe jaar De sfeer op de nieuwjaarshappening van Open Vld Poperinge gisteravond zat er meteen goed in. En wie nieuwjaarsreceptie zegt, zegt speeches. Een enthousiaste en uitmuntend gastspreker in de figuur van burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd beet de spits af, gevolgd door voorzitter Patrick Schatteman en fractieleider Bram Meeuw. Bram mocht de Blauwe Hoppebel dit keer uitreiken aan bestuurslid Franky Vermeersch voor zijn niet aflatende inzet voor de afdeling. Sabien kon wat toelichting geven bij haar nieuwe uitdaging als West-Vlaams gedeputeerde. Een beeldverslag.
  Lees meer
 • 28 januari 2019 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 januari 2019

  Vanavond de eerste 'echte' gemeenteraad van de nieuwe legislatuur, en het werd er meteen één van formaat. Dat is niet zo ongewoon, gezien de gemeenteraad geheim moet stemmen bij de voordracht van vertegenwoordigers in diverse organen. Inhoudelijke punten op de agenda vanavond waren o.a. de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de bekrachtiging van de afsprakennota tussen stad Poperinge en WinVorm voor de selectie van de ontwerpers voor de opmaak van een (nieuw) masterplan mbt de Vroonhofsite. Pascal Lapanne vroeg aan bevoegd schepen Vanderhaeghe of het bestuur inspanningen wil doen om van Poperinge een rolstoelvriendelijke gemeente wil maken, en of het bestuur wil overwegen om toegankelijke openbare toiletten te plaatsen in de deelgemeenten. Antwoord: in dit planningsjaar 2019 zullen we hierover nadenken.
  Lees meer
 • 21 januari 2019 - Iedereen welkom op onze nieuwjaarshappening op vrijdag 1 februari 2019!

   Iedereen welkom op onze nieuwjaarshappening op vrijdag 1 februari 2019! In naam van de ganse ploeg van Open en Jong Vld Poperinge nodig ik u graag uit op onze nieuwjaarshappening. Noteer alvast vrijdag 1 februari om 19u30 in uw agenda. Feestzaal Palace te Poperinge zal ons culinair verwennen. Onze gastspreker is niemand minder dan Francesco Vanderjeugd, Vlaams volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Staden.
  Lees meer
 • 04 januari 2019 - Gemeenteraad Poperinge geïnstalleerd; fractie Open Vld breidt uit van 6 naar 7

   Gemeenteraad Poperinge geïnstalleerd; fractie Open Vld breidt uit van 6 naar 7 Gisteravond was er veel belangstelling voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Een 200-tal mensen volgde de zitting die voor de gelegenheid doorging in de gotische zaal van het stadhuis. De fractie van Open Vld breidt uit van 6 naar 7 zetels. Alle gemeenteraadsleden legden de eed af, zo ook de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
  Lees meer
 • 18 december 2018 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 17 december 2018

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 17 december 2018 Toch een speciaal moment: de laatste gemeenteraad van het jaar én van deze legislatuur. Op 3 januari legt ook de vernieuwde fractie van Open Vld, die uitbreidt van 6 naar 7, de eed af. Gisteravond werden 28 agendapunten afgewerkt.
  Lees meer
 • 27 november 2018 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 november 2018

  Gezien de twintig agendapunten op de agenda van de gemeenteraad gisteravond eerder 'technisch' waren, verliep de bespreking en stemming vlot. De fractie van Open Vld stemde tegen op de wijziging van het reglement tot heffing van een belasting op inrichtingen met een specifieke hinder en/of impact op hun onmiddellijke omgeving voor de aanslagjaren 2017-2019. Dat ook de banken in het centrum en de deelgemeenten, die toch een dienst verlenen aan de bevolking, hieronder vallen, wordt door Open Vld betreurd.
  Lees meer
 • 22 oktober 2018 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 oktober 2018

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 oktober 2018 Amper drie kwartier duurde deze eerste gemeenteraad na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober. Er stonden dan ook slechts 11 punten op de agenda. Voor de fractie van Open Vld stelde Sabien een vraag over de parking van de sportzone langs de Reningelstseweg, waar aanhangwagens van de stad gestationeerd worden die twee tot zelfs vier parkeerplaatsen innemen.
  Lees meer
 • 15 oktober 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen: als winnaar uit de bus, maar geen coalitiepartner

  Na vele spannende campagneweken zijn de teerlingen geworpen. De coalities worden gevormd. Waar het in andere steden wachten was (en is) op het resultaat van de onderhandelingen, was het in Poperinge al snel duidelijk: CD&V blijft besturen met Samen.
  Lees meer