Poperinge


 • 23 februari 2021 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 februari 2021

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 februari 2021 Na de fractievergadering van Open Vld op 15 februari (zie foto) kwam de gemeenteraad gisteravond - ook nog steeds online - samen voor de bespreking van 17 agendapunten. Vanuit onze fractie waren er tussenkomsten over de motie tot behoud van een volwaardige dienstverlening aan de stationsloketten, over de tweede fase van het project doortocht Reningelst en over de contantbelasting op de inzameling van restafval en gft-afval via het diftarsysteem en van pmd-afval. In een toegevoegd punt vroeg Sabien aan het stadsbestuur om het gevoerde diversiteitsbeleid zichtbaarder te maken. Via mondelinge vragen wilde de fractie meer weten over de timing van de start van de werken aan de Vroonhofsite, over de snelheidsremmende infrastructuur in de Sint-Bertinusstraat en over de plannen met de site Weeuwhof. Ook de steeds terugkerende wateroverlast in de Vlamertingseweg werd aangekaart.
  Lees meer
 • 26 januari 2021 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 januari 2021

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 januari 2021 De dagorde met 16 agendapunten kreeg wat meer 'body' dankzij enkele toegevoegde punten en mondelinge vragen vanuit onze fractie: een voorstel van Johan om ons lokaal erfgoed nog beter te vrijwaren en van Sabien om het Bomencharter te ondertekenen; een vraag van Christine over het gebruik van afvalcontainers en de kerkhofmuur in Reningelst, van Isabel over de komende inentingsoperatie en van Sabien om een stilteplek te creëren ter ere van alle overledenen het voorbije jaar.
  Lees meer
 • 24 december 2020 - Lees de Burgerkrant van Open Vld Poperinge

   Lees de Burgerkrant van Open Vld Poperinge Alle inwoners van groot-Poperinge vonden deze week de Burgerkrant van Open Vld Poperinge in de brievenbus. Via de onderstaande link vindt u de online versie. Aarzel niet contact op te nemen met onze mensen in de gemeenteraad en het BCSD als u met vragen of verzuchtingen zit. Ook voorstellen om het beter te maken voor de Poperingse burger zijn altijd welkom.
  Lees meer
 • 22 december 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 december 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 december 2020 28 punten op de agenda van de gemeenteraad gisteravond, waaronder de tweede aanpassing van het meerjarenplan van de stad, het OCMW en het AGB De Kouter, waarop onze fractie zich zoals altijd heeft onthouden en fractieleider Bram voor een tussenkomst zorgde. Sophie nam het nieuwe actieplan lokale economie 3.0 onder de loep. Namens de fractie stelde zij dat er uiteraard goede zaken in het plan zitten, maar dat het echt niet kan dat de stad een belasting wenst in te voeren op onbenutte winkelvloeroppervlakte.
  Lees meer
 • 01 december 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 november 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 november 2020 De 19 agendapunten van de online gemeenteraad werden vlot afgewerkt en op een paar na unaniem goedgekeurd. Sabien moest - als voorzitter van Westtoer - de vergadering even verlaten toen de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Poperinge en Westtoer inzake de realisatie van een nieuwe Hoppelandfietsroute werd gestemd. Vanuit de fractie van Open Vld werden aanvullend nog actuele vragen gesteld door Sabien, Christine en Isabel. Deze vragen stonden in het teken van corona.
  Lees meer
 • 27 oktober 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 oktober 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 Gisteravond ging de gemeenteraad, gezien de verstrengde coronamaatregelen, opnieuw digitaal door. Open Vld stelde vragen over o.a. het reglement inzake tussenkomst in begrafeniskosten van behoeftigen, de omschakeling van ophalen van het huishoudelijk restafval in zakken naar containers en het aanleggen van twee bufferbekkens op de industriezone. In een toegevoegd punt vroeg de fractieleider om de terrastaks in 2020 en 2021 niet te innen. Een idee dat het bestuur 'genegen' is en wil meenemen. Met een corona-winter op komst, wil Open Vld een boodschap van samenhorigheid en moed brengen tot bij de Poperingenaar. Dat kan volgens Sabien heel eenvoudig: plaats tijdelijke borden met moedgevende boodschappen in het straatbeeld, zorg voor meer en aangepaste straatversiering, laat muziek spelen in de straten, creëer gezellige bubbel-zithoekjes, enz. Een concreet antwoord van de schepen kreeg ze niet.
  Lees meer
 • 29 september 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 september 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 september 2020 Via de Facebookpagina van stad Poperinge was het voor de eerste keer mogelijk om de gemeenteraad ook live te volgen vanuit je zetel. Hoewel Open Vld al lang vragende partij was, wilde het stadsbestuur hierin tot nu toe niet meegaan. Hét 'dossier van deze legislatuur' stond gisteravond op de agenda, die 15 punten telde. Het stadsbestuur vroeg de goedkeuring van het (tweede) masterplan van de Vroonhofsite. De voltallige oppositie vroeg om het punt met een maand uit te stellen, en intussentijd een commissie te organiseren voor de gemeenteraad. Het gaat immers over een project dat geraamd wordt op 26 miljoen euro en gespreid wordt over 10 jaar! Het stadsbestuur negeerde de vraag.
  Lees meer
 • 31 augustus 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 augustus 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 augustus 2020 Twee voorstellen van Open Vld werden in deze gemeenteraad bekrachtigd. Sabien Lahaye-Battheu vroeg eerder om het voor koppels mogelijk te maken om het ja-woord te geven op een andere locatie dan het gemeentehuis. Voortaan kan je in Poperinge bijgevolg ook huwen op de koer voor het Hopmuseum en de culturele zone bij het Burggraaf Frimoutpark. Ook het voorstel van Johan Lefever om de titel van ereburger te verlenen aan George Sutherland krijgt vorm door de goedkeuring van een reglement omtrent de toekenning van het ereburgerschap. Open Vld ging NIET mee in het plotse stopzetten (per 31/08!) van de relancemaatregel waarbij een toevoeging van 20% extra waarde werd gegeven per verkochte Pop.kado (vb.120 ipv 100 euro).
  Lees meer
 • 07 juli 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 06 juli 2020

   Gemeenteraad coronaproof Gisteravond kwam de gemeenteraad voor het eerst weer fysiek samen in de raadzaal van het stadhuis. Weliswaar werd de opstelling gewijzigd, zodat de afstand van anderhalve meter bewaard kon worden. Na de Raad van Bestuur van het AGB De Kouter kon de ocmw-raad om 20u00 van start gaan, gevolgd door de gemeenteraad, die 35 agendapunten telde. Er werd onder meer akte genomen van het ontslag van Pascal Lapanne uit de gemeenteraad. De fractieleider van Open Vld nam het woord, dankte Pascal uitdrukkelijk voor zijn verdiensten en werd hierin volmondig bijgetreden door het stadsbestuur. Sophie Gruwez komt op deze manier definitief zetelen in de gemeenteraad en wordt in het BCSD vervangen door nieuwkomer Dries Delannoy.
  Lees meer
 • 26 mei 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 mei 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 mei 2020 Gisteravond ging de gemeenteraad, de ocmw-raad en de Raad van Bestuur van het AGB De Kouter voor de tweede keer online door. De agenda van de gemeenteraad telde 32 punten. Het stadsbestuur vroeg o.a. de goedkeuring voor het lokaal plan voor de ondersteuning van de exitstrategie en de relance van het lokale socio-economische leven na/met corona, voor het aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van De Kring als huis voor verenigingen (50.000 euro) en voor de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De raadsleden van Open Vld stelden ook mondelinge vragen over het ledigen van de vuilnisbakken, de aankleding van de rotondes, de dorpskernvernieuwing in Reningelst en de crowdfunding door het Talbot House.
  Lees meer