Poperinge


 • 28 februari 2023 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 februari 2023

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 februari 2023 De raadsleden van Open Vld hadden tijdens deze zitting opmerkingen bij de goedkeuring van de werken aan de zuidgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, alsook bij de goedkeuring van de restauratie van de westtoren van de Sint-Bertinuskerk. Sabien nam de rapportage van het lokaal Energie-en Klimaatpact voor het jaar 2022 onder de loep. Zij stelde ook een mondelinge vraag over de gasboete die dreigt voor handelaars die hun koopwaar op openbaar domein uitstallen, en dit zonder vergunning.
  Lees meer
 • 17 februari 2023 - Open VLD Poperinge trekt met project "Bewust" naar de verkiezingen van 2024

   Open VLD Poperinge trekt met project "Bewust - vrij en verruimend", wordt de naam van de nieuwe beweging waaronder Open VLD Poperinge zijn schouders zet. Deze naam kwam als favoriet naar voren na een stemming onder de meer dan honderd aanwezigen tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie afgelopen vrijdag.
  Lees meer
 • 03 februari 2023 - Vrijdag 10 februari 2023: walking diner in Hotel Palace

   Vrijdag 10 februari 2023: walking diner in Hotel Palace Open Vld Poperinge, Jong Vld Poperinge en Vvvuur nodigen u uit om te klinken op het nieuwe jaar tijdens een walking diner op vrijdag 10 februari 2023 in Hotel Palace. Gastspreekster is Stephanie D'Hose, Voorzitster Senaat en Vlaams Parlementslid. Graag inschrijven vóór maandag 6 februari 2023.
  Lees meer
 • 31 januari 2023 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 januari 2023

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 januari 2023 Tijdens deze zitting werd het engagementsverklaring in het kader van het Leaderproject 'Boer zoekt Bank' goedgekeurd. Het project loopt nog tot 30 juni 2023. Een eerste fietsroute werd uitgewerkt en gelanceerd. En goed nieuws: er zijn nog landbouwers die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan een tweede fietsroute. Collega raadslid Christine Verdonck werkte mee aan het project en woont langs de eerste fietsroute.
  Lees meer
 • 20 december 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 19 december 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 19 december 2022 Traditiegetrouw wordt het meerjarenplan van de stad, het ocmw en het AGB De Kouter aangepast en geagendeerd op de laatste zitting van het jaar. En ook traditiegetrouw heeft de fractie van Open Vld zich onthouden bij de stemming op deze punten.
  Lees meer
 • 29 november 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 november 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 november 2022 Na de behandeling van de zestien punten op de agenda van de gemeenteraad, kwamen er vanuit de fractie van Open Vld nog vier mondelinge vragen aan bod. Collega Johan Lefever had een vraag over de recente ceremonie rond wapenstilstand. Bram Meeuw vroeg toelichting bij de stopzetting van de concessie mbt de uitbating van de Stadsschaal en de opdoeking van de vzw Vrienden van het Hopmuseum. Sabien wou meer weten over het communicatie onderzoek van de stad in samenwerking met de Thomas More Hogeschool.
  Lees meer
 • 01 november 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 oktober 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 oktober 2022 Op 10 minuten tijd werd deze 'herfstvakantiezitting' afgehandeld. Er stonden dan ook slechts 10 punten op de agenda, die bovendien weinig inhoudelijk waren. Het reglement voor de toekenning van de stedelijke sportonderscheidingen en de organisatie van de kampioenenhuldiging wordt gewijzigd. Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen, vrouwen en G-sporters. De trofee sportvrouw, sportman en G-sporter wordt geschrapt en vervangen door de kei-van-een-sporter-trofee voor individuele sporters. Naast individuele jeugdatleten, wordt ook aan jeugdploegen de mogelijkheid gegeven om de jeugdsport-trofee te winnen. Alle individuele atleten, gedomicilieerd of lid van een erkende sportvereniging, worden gehuldigd op het einde van het sportseizoen.
  Lees meer
 • 27 september 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 september 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 september 2022 Het hoogtepunt van de gemeenteraad gisteravond was zonder twijfel de eedaflegging van 'onze' Nina Bonduelle! Zij volgt Dries Delannoy op, die zijn ontslag indiende wegens medische redenen. Nina woont met haar man en twee jonge kinderen in Watou, en wil zich vooral inzetten voor de dorpen en de jonge gezinnen zoals het hare. We zijn blij dat Nina onze fractie vervoegt, en wensen haar veel succes toe in het uitvoeren van haar mandaat!
  Lees meer
 • 18 september 2022 - Dag van de Landbouw

   Dag van de Landbouw Vandaag vond de 40ste editie van Dag van de Landbouw plaats. Heel wat land- en tuinbouwbedrijven zetten hun deuren open voor het brede publiek. Sabien ging met zonen Arthur en Willem op verkenning in eigen streek. Laat ons iedere dag onze land- en tuinbouwers koesteren én lokaal kopen!
  Lees meer
 • 05 juli 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 04 juli 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 04 juli 2022 Gisteravond om 19u30 werd de Raad van Bestuur van AGB De Kouter op gang getrokken, gevolgd door de ocmw-raad en de gemeenteraad. Vanuit de fractie van Open Vld waren er tussenkomsten over de eerste aanpassing dit jaar van het meerjarenplan, het masterplan stationsomgeving, de belasting op het verstrekken van logies, het proefproject fietsstraten en de jaarrekening en het werkingsverslag 2021 van de vzw Ondernemen@hoppeland.
  Lees meer