Poperinge


 • 23 december 2014 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 december 2014

  Op de agenda het budget voor 2015 en het meerjarenplan 2015-2019 van de stad Poperinge, van het OCMW én van het Autonoom Gemeentebedrijf De Kouter. Verder werd gisteravond de goedkeuring gevraagd van het commercieel strategisch plan Poperinge en van de heffing van een belasting op het verstrekken van logies voor het aanslagjaar 2015.
  Lees meer
 • 20 december 2014 - Afscheid van de secretaris

   Afscheid van de secretaris Vandaag nam stad Poperinge afscheid van stadssecretaris Bernard Roelens, die het vanaf januari 2015 wat kalmer aan mag doen. Sabien kreeg de eer om een 'woord vanuit de gemeenteraad' te richten tot de secretaris en de genodigden. Het ga u goed, secretaris!
  Lees meer
 • 28 november 2014 - Camera's in fietsenstalling station Poperinge

   Camera's in fietsenstalling station Poperinge "In 2012 bond ik de kat de bel aan door een parlementaire vraag te stellen aan de toenmalige minister van Overheidsbedrijven, bevoegd voor de NMBS, over het beveiligen van de stationsbuurt in Poperinge. Een samenwerking met het stadsbestuur bleek hiervoor nodig, en dus drong ik er bij het stadsbestuur meermaals op aan om initiatief te nemen. Mét positief resultaat. Sinds deze week hangen er twee camera's in de fietsenstalling aan het station van Poperinge," zegt Sabien.
  Lees meer
 • 25 november 2014 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 november 2014

  Gisteravond stonden 28 punten op de agenda van de gemeenteraad. Net zoals in 2014 werd de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor 2015 weer vastgesteld tegen het tarief van 8%, en wordt voor het aanslagjaar 2015 ook het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing weer 1.975. De fractie van Open Vld onthield zich weer bij de stemming van deze belastingen.
  Lees meer
 • 16 november 2014 - Schitterende editie van Blauw Event achter de rug

   Schitterende editie van Blauw Event achter de rug Het lijkt alsof het Blauw Event van Open Vld Poperinge iets weg heeft van goede wijn: jaar na jaar wordt het beter. Nog nooit mocht het bestuur van de afdeling zoveel volk verwelkomen. De zaal in hotel-restaurant het Palace zat gisteravond afgeladen vol. Voeg daarbij de ingrediënten lekker eten en drinken, ambiance en muziek, en we krijgen een editie om tevreden op terug te blikken! Een fotoverslag.
  Lees meer
 • 31 oktober 2014 - Blauw Event van Open Vld Poperinge op zaterdag 15 november

  Op zaterdag 15 november vindt het jaarlijkse Blauw Event van Open VLD Poperinge plaats, vanaf 19u30 in zaal Palace. Het belooft weer een gezellig samenzijn te worden. Iedereen van harte welkom! Inschrijven kan via te. 057/33.77.78 of poperinge@openvld.be.
  Lees meer
 • 28 oktober 2014 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 oktober 2014

  Tijdens de gemeenteraad gisteravond werden 33 punten afgehandeld. Open voegde een 34ste punt toe aan de agenda, en vroeg om ook in het centrum van Poperinge een bewonersplatform op te zetten. Sabien: "Intussen zijn er 9 bewonersplatforms actief in de dorpen en kleine kernen. Wij denken dat de tijd nu gekomen is om ook in het centrum één of meerdere bewonersplatforms op te zetten".
  Lees meer
 • 09 oktober 2014 - Open Vld geeft aanzet tot verbetering verkeerscirculatie in Poperinge

  Meer dan drie jaar na de invoering is het gewijzigde verkeersplan nog altijd niet geëvalueerd. Die wijziging is trouwens, zoals voorspeld door Open Vld, een verkeerde keuze geweest. "Toch willen wij constructief zijn, en geven we een aanzet tot verbetering," aldus fractieleidster Sabien.
  Lees meer
 • 30 september 2014 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 september 2014

  Opnieuw een beperkte agenda van de Poperingse gemeenteraad. Bij aanvang werd door de fractie van Open Vld even teruggeblikt op de geslaagde Hoppefeesten. Een evaluatie van het weekend zal volgen, en door de fractie werd gevraagd om de gemeenteraad hierin te betrekken. Na het afwerken van de agenda stelde raadslid Pascal Lapanne een vraag in verband met het onderhoud van openbaar domein door particulieren.
  Lees meer
 • 29 september 2014 - Sabien op jaarlijks intronisatiefeest van het Keurbroederschap De Witte Ranke

   Sabien op jaarlijks intronisatiefeest van het Keurbroederschap De Witte Ranke Traditiegetrouw werden tijdens het jaarlijks intronisatiefeest van De Witte Ranke vandaag twee nieuwe leden voorgesteld. Werner Deraeve werd voorgedragen als lid door peter van de Witte Ranke Geert Pyck. Daarna was het de beurt aan Bertrand Pouseele, die geïntroniseerd werd door zijn peter Paul Hespeel. Sabien, bestuurslid van De Witte Ranke, was erbij. Foto: Michaël Depestele
  Lees meer