Poperinge


 • 12 maart 2022 - Poperingse liberalen ruimen zwerfvuil

   Poperingse liberalen ruimen zwerfvuil Open en Jong Vld en de Liberale Vrouwen Poperinge gingen vandaag op pad en ruimden zwerfvuil in de bermen en grachten in de buurt van Callicannes. Samen kunnen we onze mooie wegen proper maken. Maar belangrijker nog: proper houden!
  Lees meer
 • 28 februari 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 februari 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 februari 2022 Met slechts elf punten op de agenda van de gemeenteraad, en drie punten op de agenda van de OCMW-raad, was er voor de fractie van Open Vld weer heel wat ruimte om zelf enkele voorstellen op tafel te leggen en een aantal vragen te agenderen. Sabien hield een pleidooi om ook dit seizoen aan de horecazaken de mgelijkheid te geven om een terrasuitbreiding aan te vragen. Raadslid Christine Verdonck vroeg naar de impact van de stijgende energieprijzen op de stadsfinanciën. Isabel Sticker vroeg waarom vanuit Poperinge nog geen projectvoorstel werd ingediend in het kader van de projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur.
  Lees meer
 • 15 februari 2022 - Taste of Hops on tour: schrijf nu in!

   Taste of Hops on tour: schrijf nu in! Met 'Taste of Hops on tour' presenteert Keurbroederschap De Witte Ranke, een dagarrangement met de fiets (ca. 20 km) door het Poperingse hoppeland. Op niet minder dan 6 haltes zie, voel en smaak je hopscheuten, leer je Poperingse streekgerechten kennen en degusteer je, incl. een Trappist bij de abdij van Westvleteren. Als bestuurslid van De Witte Ranke nodigt Sabien je graag uit.
  Lees meer
 • 05 februari 2022 - Domein De Lovie erkend als Open Erfgoed, Sabien zit mee aan tafel

   Domein De Lovie erkend als Open Erfgoed, Sabien zit mee aan tafel Vandaag kwam Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele op bezoek in het kasteeldomein De Lovie, en dit naar aanleiding van de erkenning als open erfgoed. Concreet betekent dit dat de vzw Domein De Lovie nu extra centen krijgt voor o.a. de restauratie van het kasteel. Als gedeputeerde voor toerisme zat Sabien mee aan tafel tijdens het rondetafelgesprek.
  Lees meer
 • 01 februari 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 januari 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 januari 2022 En jawel, nog maar eens een digitale gemeenteraad. Toch niet evident om op deze manier een debat te voeren, zo bleek nog maar eens. Wie de gemeenteraad (her)beluistert, zal dat kunnen beamen. Aangaande het dossier De Kring werd vanuit onze fractie gesteld dat de kostprijs van het project plots 5,5 miloen euro gaat kosten, terwijl het vooropgestelde bedrag (slechts) 1,25 miljoen was. Hoezeer wij dit project ter huisvesting van onze Poperingse verenigingen ook genegen zijn, toch mogen wij ons als oppositie vragen stellen bij dit immense verschil. Dat is trouwens onze plicht: waken over de centen van de belastingbetaler. Helaas doet het stadsbestuur dit af alsof wij tegen het project zijn.
  Lees meer
 • 14 januari 2022 - "Je blijft voor altijd een voorbeeld van liberalisme en optimisme, Pascal!"

   De fractie, het bestuur van Open Vld en bij uitbreiding de hele liberale familie van Poperinge is in rouw n.a.v. het heengaan van de heer Pascal Lapanne, 'onze Pascal'. Allereest onze oprechte deelneming in de rouw, die de familie en zijn ruime vriendenkring treft. We wensen iedereen, die met Pascal verbonden was, alle sterkte en steun toe bij het dragen van dit verdriet.
  Lees meer
 • 20 december 2021 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 20 december 2021

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 20 december 2021 Op deze gemeenteraad onder andere de jaarlijkse agendering van de aanpassing van het meerjarenplan van stad, ocmw en AGB. Een aantal belastingen voor het aanslagjaar 2022 werd bevestigd door de gemeenteraad, ondanks de onthouding bij de stemming van de Open Vld-fractie.
  Lees meer
 • 14 november 2021 - Poperingse basisschool De Ster bezoekt Talbot House met steun van de Provincie

   Poperingse basisschool De Ster bezoekt Talbot House met steun van de Provincie Met de Provincie West-Vlaanderen stimuleren we scholen om een bezoek te brengen aan erfgoedlocaties of -bedrijven. Dat doen we door een gedeelte van de kosten voor onze rekening te nemen. Deze week bracht een klas van basisschool De Ster in Poperinge een bezoek aan Talbot House - Every man's club. Sabien sloot even aan bij de leerrijke uitstap! Hierna meer info over het subsidiereglement.
  Lees meer
 • 25 oktober 2021 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 oktober 2021

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 oktober 2021 In Poperinge en deelgemeenten wordt op tenminste één begraafplaats een gedenkboom voorzien waar ouders en familie kunnen rouwen om een stilgeboren kindje. Een heel mooi en ontroerend voorstel, dat vanuit de fractie van Open Vld alle steun krijgt. De gedenkboom, vervaardigd uit gelakt staal, zal gaatjes in de takken hebben, waar (gratis) hartvormige inoxen blaadjes kunnen worden aangehangen. Tijdens de zitting was er ook aandacht voor het engagement van het stadsbestuur om samen met de provincie te werken aan het project "Innovatieve woonvorm Weeuwhof". Na jarenlange stilte in dit dossier is onze fractie blij dat er een nieuwe piste wordt onderzocht.
  Lees meer
 • 23 oktober 2021 - Buurtsalon Krombeke officieel geopend

   Buurtsalon Krombeke officieel geopend Vandaag werd het Buurtsalon Krombeke officieel geopend. Samen met haar collega-raadsleden Sophie Gruwez, Christine Verdonck, Dries Delannoy en Bram Meeuw ging Sabien er een kijkje nemen. In het Buurtsalon en Dorpspunt kan je - in samenwerking met De Lovie vzw - tijdens de openingsuren mekaar ontmoeten, lokale producten kopen, een lekkere koffie drinken bij een babbel, een boek uitlenen, een spel spelen of de krant lezen, een bakfiets, tandem of riksja lenen, vergaderen of kleinschalige activiteiten organiseren, boeiende en leerrijke activiteiten volgen vanuit het Mobiel Dienstencentrum en je kan er als mantelzorger of oudere terecht met vragen om ondersteuning. Iedereen welkom!
  Lees meer