Poperinge


 • 10 maart 2012 - Honderd Keikoppen in beeld

   Honderd Keikoppen in beeld Fotoclub Poperinge pakte ongeveer een jaar geleden uit met een ambitieus project. De leden zochten honderd inwoners van Poperinge die op de één of andere manier kleur geven aan de stad, en dus de naam Keikop waardig zijn. De 100 uitverkorenen werden in beeld gebracht, en vandaag werd het fotoboek voorgesteld.
  Lees meer
 • 04 maart 2012 - Blauwe gemeente, zorgzame gemeente

   Blauwe gemeente, zorgzame gemeente Jong en Open Vld Poperinge voerden zaterdag actie op de Grote Markt. Het aantal 65-plussers in Poperinge is in tien jaar tijd gestegen met 12,8%. Momenteel is er zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg onvoldoende aanbod, met lange wachtlijsten tot gevolg. Een oplossing dringt zich op. Deze oplossing moet meer zijn dan een "pleister op de wonde". Om de actie kracht bij te zetten, werden flyers, pleisterdoosjes en koortsthermometers uitgedeeld.
  Lees meer
 • 28 februari 2012 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 februari 2012

  De Grote Markt in Poperinge krijgt blijvend het statuut van een erf. Een reglement daartoe werd gisteravond goedgekeurd in de gemeenteraad. Open Vld onthield zich bij de stemming, vooral omdat er niet eerst voldoende geprobeerd werd om de mensen te sensibiliseren en te informeren.
  Lees meer
 • 10 februari 2012 - Topman NMBS bezoekt station van Poperinge

   Topman NMBS bezoekt station van Poperinge Vandaag kwam de topman van de NMBS, de heer Marc Descheemaecker, speciaal naar Poperinge om te verzekeren dat de dienstverlening in het station van Poperinge niet wordt afgebouwd.
  Lees meer
 • 01 februari 2012 - Open Vld zet behoud van de overheidsdiensten in Poperinge op de agenda van de gemeenteraad

  De dienstverlening van de diverse hogere overheden in Poperinge blijft afkalven. De Poperingenaar verzet zich hiertegen. De sterkte van een (landelijke) stad hangt in grote mate af van de sterkte van haar dienstverlening. Open Vld wil een verdere afkalving een halt toe roepen, en diende daarom een motie in tot behoud van de overheidsdiensten in Poperinge, die afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad werd besproken.
  Lees meer
 • 29 januari 2012 - Open Vld Poperinge verwelkomt Staatssecretaris Maggie De Block

   Open Vld Poperinge verwelkomt Staatssecretaris Maggie De Block Gisteren mocht Open Vld Poperinge Staatssecretaris Maggie De Block verwelkomen als gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van de afdeling. Alle ingrediënten voor een geslaagde receptie waren aanwezig. Dat kan u zelf vaststellen bij het bekijken van de foto's.
  Lees meer
 • 07 januari 2012 - Toast samen met Open Vld Poperinge op het nieuwe jaar

  Open Vld Poperinge nodigt iedereen uit om op zaterdag 28 januari 2012 om 19u00 samen te klinken op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie gaat door in Hotel Palace, Ieperstraat 34 te Poperinge. Gastspreker is kersvers Staatssecretaris voor Asiel, Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Maggie De Block. Leden betalen aan de ingang 15 euro, niet-leden genieten mee aan 20 euro. Inschrijven kan via 057/33.77.78 of isabel.sticker@primusnet.be. Hopelijk tot dan!
  Lees meer
 • 30 december 2011 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 december 2011

  De fractie van Open Vld kwam gisteravond tussen op meerdere agendapunten, o.a. het budget 2012, de plannen met het Sint-Michielscomplex, de invoering van de sneeuwtelefoon voor zorgbehoevenden en de verhoging van de belasting op niet-bebouwde gronden en percelen voor de aanslagjaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.
  Lees meer
 • 06 december 2011 - Markante vrouwen in dialoog met Sabien

   Markante vrouwen in dialoog met Sabien Gisteravond werd Sabien door Markant Poperinge uitgenodigd om haar presentatie over personen-en familierecht te brengen. Sinds 2003 zetelt Sabien in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar zij op het vlak van familierecht enkele belangrijke wetsvoorstellen goedgekeurd kreeg. Tijdens deze gespreksavond wil Sabien het onder andere over deze realisaties hebben, maar daarnaast wil ze ook een luisterend oor zijn voor suggesties voor parlementaire initiatieven.
  Lees meer
 • 27 november 2011 - 'Blauw Event' van Open Vld Poperinge blijft groeien

   'Blauw Event' van Open Vld Poperinge blijft groeien Veel volk, een goede sfeer, lekker eten en een streepje muziek. Alle ingrediënten voor een gezellige avond waren er. Zo getuigen ook de foto's.
  Lees meer