Poperinge


 • 28 januari 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 januari 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 januari 2020 De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar is wel heel vlotjes verlopen. Met amper 16 punten op de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad samen, werd de vergadering al om 20u30 afgesloten. De fractie van Open Vld kwam, bij monde van Sabien, tussen op de toekomstige werking van Nestor. Deze vrijwilligersdienst werd opgestart in 2002 en bood een antwoord op de specifieke noden en behoeften op het platteland, en is een waardevol initiatief gebleken. Met de inbedding van de werking in de reguliere werking van De Bres wil het stadsbestuur in de toekomst ook inzetten op het centrum.
  Lees meer
 • 21 januari 2020 - Allen welkom op de nieuwjaarshappening van Open en Jong Vld Poperinge!

   Allen welkom op de nieuwjaarshappening van Open en Jong Vld Poperinge! Het bestuur van Open en Jong Vld Poperinge nodigt u heel graag uit om te klinken op het nieuwe jaar, en dit op vrijdag 7 februari as. om 19u30. De locatie van het gebeuren is feestzaal Skindles in de Gasthuisstraat 57 te Poperinge. Gastspreker van dienst is eerste schepen en toekomstig burgemeester van Wervik, Bert Verhaeghe. De receptie - met hapjes, soepje, hoofdgerechtje en dessert - wordt verzorgd door Kwizien Katrien en de uitbaters van de feestzaal.
  Lees meer
 • 24 december 2019 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 23 december 2019

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 23 december 2019 Het beloofde al een lange zitting te worden, en dat is ook gebleken. Om klokslag middernacht sloot de voorzitter af. Op de agenda van deze belangrijke gemeenteraad stond onder andere het meerjarenplan van stad en OCMW en het AGB De Kouter. De stelling dat stad Poperinge de komende legislatuur 37 miljoen euro gaat investeren en hiervoor 24 miljoen euro gaat lenen zonder de belastingen te verhogen, werd door de fractie van Open Vld ontkracht. Immers, meerdere belastingen worden verhoogd. Open Vld stemde tegen alle belastingverhogingen.
  Lees meer
 • 26 november 2019 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 november 2019

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 november 2019 Op de gemeenteraad vanavond 2 opvallende punten die om een tussenkomst vroegen: het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting en de volledige omschakeling naar LED-verlichting en de omzetting van cvba Sappenleen naar vzw en fusie met de vzw Centrummanagement. Vanuit Open Vld werden ook twee punten toegevoegd aan de agenda's van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn: Danny Lefebvre vroeg om steun bij de stad voor de landbouwers die in aanmerking komen voor het creƫren van een waterbekken, en Johan Lefever vroeg naar een stand van zaken en de beleidsvisie in het dossier van het Weeuwhof.
  Lees meer
 • 27 oktober 2019 - Geslaagd bezoek aan het Boeverbos en het kasteel van Loppem

   Geslaagd bezoek aan het Boeverbos en het kasteel van Loppem Gisteren mocht Sabien een groep van 45 personen verwelkomen in het bestuursgebouw van de provincie, het Boeverbos. Na het nuttigen van een koffietje en een Poperingse versnapering, werd de groep door gids Florence rondgeleid in het gebouw. Het bezoek aan het Boeverbos werd gekoppeld aan een stop in het kasteel van Loppem, waar de barones Isabelle Van Caloen de groep op sleeptouw nam.
  Lees meer
 • 21 oktober 2019 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 oktober 2019

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 oktober 2019 De eerste 23 agendapunten van de gemeenteraad werden vlotjes afgehandeld. Er werd akte genomen van de budgetwijzigingen 2019 en de budgetten voor 2020 van de diverse kerkfabrieken, en hun meerjarenplannen 2020-2025 werden goedgekeurd. Over de 11 overige punten viel hier en daar wat te zeggen. Open Vld stemde principieel tegen het bouwproject Potterijstraat Roesbrugge gezien het advies van de brandweer nog niet gekend is. Wat niet wil zeggen dat Open Vld tegen het bouwproject zelf is, integendeel. Hierna meer over de tussenkomsten van Open Vld.
  Lees meer
 • 07 oktober 2019 - Burgerkrant Open Vld Poperinge deze week in uw brievenbus

  Deze week valt de Burgerkrant van Open Vld Poperinge in alle brievenbussen van groot-Poperinge. U kunt de digitale versie ook hier lezen.
  Lees meer
 • 30 september 2019 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 september 2019

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 september 2019 Aan de 7 oorspronkelijke agendapunten werden er last minute nog 2 toegevoegd bij hoogdringendheid. De meeste commotie werd veroorzaakt door de goedkeuring van het schepencollege aan Infrabel om de spooroverweg aan de Sint-Jansstraat definitief te sluiten. Na massale reacties van de buurtbewoners komt het college op haar stappen terug, en wordt er nu toch een ongunstig advies verleend. De fractie van Open Vld interpelleerde de schepen van Mobiliteit over het beleid met betrekking tot de aanleg van voetgangersoversteekplaatsen.
  Lees meer
 • 07 september 2019 - Boekvoorstelling 'De Sint-Bertinuskerk van Poperinge'

   Boekvoorstelling 'De Sint-Bertinuskerk van Poperinge' Aan de vooravond van Open Monumentendag werd het boek 'De Sint-Bertinuskerk van Poperinge, een geschiedenis van bouwen en restaureren', voorgesteld aan het publiek. Als West-Vlaams gedeputeerde van Erfgoed mocht Sabien een bijdrage leveren in de toespraken.
  Lees meer
 • 02 juli 2019 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 01 juli 2019

  Om 19u15 present voor de Raad van Bestuur van het AGB De Kouter, waarna de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de gemeenteraad volgden. Zoals elk jaar heel wat vaststellingen van jaarrekeningen 2018 en aanpassingen van het meerjarenplan 2019, waarop de fractie van Open Vld zich heeft onthouden. Vooral de stijgende schuldenlast (44,2 miljoen euro eind 2018 voor stad + OCMW + AGB) baart onze fractie zorgen. Wij willen de garantie dat dit niet zal leiden tot belastingsverhogingen voor de Poperingenaar.
  Lees meer