Poperinge


 • 31 mei 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 mei 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 mei 2022 26 punten op de gemeenteraad gisteravond, waarvan maar liefst 5 punten een prijsverhoging aankondigen. Sommige marktkramers betalen voortaan meer voor hun wekelijkse standplaats. De tarieven voor grafconcessies stijgen. Het huren van stadsinfrastructuur wordt duurder. De buitenschoolse kinderopvang Hopsakee past haar tarieven aan. En er is een tariefverhoging voor het gebruik van het zwembad De Kouter door scholen en clubs. Herbeluister deze gemeenteraad als je de diverse tussenkomsten vanuit de fractie van Open Vld wil horen!
  Lees meer
 • 07 mei 2022 - Open Vld Poperinge viert de lente

   Open Vld Poperinge viert de lente Gisteravond nodigden Open en Jong Vld Poperinge samen met de Liberale Vrouwen Poperinge hun leden en symathisanten uit op hun lentereceptie. Na alle coronaperikelen was het een hartelijk weerzien. Een fotoreportage.
  Lees meer
 • 29 april 2022 - Een gratis bloemetje voor alle mama's en oma's

   Een gratis bloemetje voor alle mama's en oma's Vandaag vond je op de vrijdagmarkt in Poperinge een standplaats van de Liberale Vrouwen. Ter gelegenheid van van moederdag deelden zij een gratis bloemetje uit. Dat dit een jaarlijkse traditie is, schijnen velen al te weten. Allemaal blije gezichten!
  Lees meer
 • 26 april 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 april 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 april 2022 Op voorstel van Open Vld werden gisteravond 7 van de 30 handhavers van OVAM als GAS-vaststeller aangeduid door de gemeenteraad. Ze zullen zich gedurende drie jaar uitsluitend bezig houden met het controleren op zwerfvuil in de aangesloten gemeenten. De andere zeven agendapunten waren administratief van aard. Sabien kreeg (eindelijk) de bevestiging dat ook dit jaar uitgebreide 'coronaterrassen' worden toegestaan aan de horeca (van juni tot eind september). Haar vraag over de aanleg van een hondenloopweide op de gronden langs de Poperingevaart in de Switch Road kreeg als repliek dat die er waarschijnlijk tegen de zomer komt. De weide moet worden omheind en er komt een reglement.
  Lees meer
 • 29 maart 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 maart 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 maart 2022 Na twee jaar kwam de gemeenteraad gisteravond voor het eerst weer fysiek samen in de normale setting. Op de agenda onder meer de goedkeuring van het kompas voor een kind-en jeugdvriendelijk Poperinge. In de ocmw-raad ging de meeste aandacht naar de bouw van een sanitair complex op de binnenkoer van de Gasthuiskapel. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op maar liefst 263.000€.
  Lees meer
 • 12 maart 2022 - Poperingse liberalen ruimen zwerfvuil

   Poperingse liberalen ruimen zwerfvuil Open en Jong Vld en de Liberale Vrouwen Poperinge gingen vandaag op pad en ruimden zwerfvuil in de bermen en grachten in de buurt van Callicannes. Samen kunnen we onze mooie wegen proper maken. Maar belangrijker nog: proper houden!
  Lees meer
 • 28 februari 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 februari 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 februari 2022 Met slechts elf punten op de agenda van de gemeenteraad, en drie punten op de agenda van de OCMW-raad, was er voor de fractie van Open Vld weer heel wat ruimte om zelf enkele voorstellen op tafel te leggen en een aantal vragen te agenderen. Sabien hield een pleidooi om ook dit seizoen aan de horecazaken de mgelijkheid te geven om een terrasuitbreiding aan te vragen. Raadslid Christine Verdonck vroeg naar de impact van de stijgende energieprijzen op de stadsfinanciën. Isabel Sticker vroeg waarom vanuit Poperinge nog geen projectvoorstel werd ingediend in het kader van de projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur.
  Lees meer
 • 15 februari 2022 - Taste of Hops on tour: schrijf nu in!

   Taste of Hops on tour: schrijf nu in! Met 'Taste of Hops on tour' presenteert Keurbroederschap De Witte Ranke, een dagarrangement met de fiets (ca. 20 km) door het Poperingse hoppeland. Op niet minder dan 6 haltes zie, voel en smaak je hopscheuten, leer je Poperingse streekgerechten kennen en degusteer je, incl. een Trappist bij de abdij van Westvleteren. Als bestuurslid van De Witte Ranke nodigt Sabien je graag uit.
  Lees meer
 • 05 februari 2022 - Domein De Lovie erkend als Open Erfgoed, Sabien zit mee aan tafel

   Domein De Lovie erkend als Open Erfgoed, Sabien zit mee aan tafel Vandaag kwam Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele op bezoek in het kasteeldomein De Lovie, en dit naar aanleiding van de erkenning als open erfgoed. Concreet betekent dit dat de vzw Domein De Lovie nu extra centen krijgt voor o.a. de restauratie van het kasteel. Als gedeputeerde voor toerisme zat Sabien mee aan tafel tijdens het rondetafelgesprek.
  Lees meer
 • 01 februari 2022 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 januari 2022

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 januari 2022 En jawel, nog maar eens een digitale gemeenteraad. Toch niet evident om op deze manier een debat te voeren, zo bleek nog maar eens. Wie de gemeenteraad (her)beluistert, zal dat kunnen beamen. Aangaande het dossier De Kring werd vanuit onze fractie gesteld dat de kostprijs van het project plots 5,5 miloen euro gaat kosten, terwijl het vooropgestelde bedrag (slechts) 1,25 miljoen was. Hoezeer wij dit project ter huisvesting van onze Poperingse verenigingen ook genegen zijn, toch mogen wij ons als oppositie vragen stellen bij dit immense verschil. Dat is trouwens onze plicht: waken over de centen van de belastingbetaler. Helaas doet het stadsbestuur dit af alsof wij tegen het project zijn.
  Lees meer