Poperinge


 • 27 oktober 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 oktober 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 Gisteravond ging de gemeenteraad, gezien de verstrengde coronamaatregelen, opnieuw digitaal door. Open Vld stelde vragen over o.a. het reglement inzake tussenkomst in begrafeniskosten van behoeftigen, de omschakeling van ophalen van het huishoudelijk restafval in zakken naar containers en het aanleggen van twee bufferbekkens op de industriezone. In een toegevoegd punt vroeg de fractieleider om de terrastaks in 2020 en 2021 niet te innen. Een idee dat het bestuur 'genegen' is en wil meenemen. Met een corona-winter op komst, wil Open Vld een boodschap van samenhorigheid en moed brengen tot bij de Poperingenaar. Dat kan volgens Sabien heel eenvoudig: plaats tijdelijke borden met moedgevende boodschappen in het straatbeeld, zorg voor meer en aangepaste straatversiering, laat muziek spelen in de straten, creëer gezellige bubbel-zithoekjes, enz. Een concreet antwoord van de schepen kreeg ze niet.
  Lees meer
 • 29 september 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 september 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 september 2020 Via de Facebookpagina van stad Poperinge was het voor de eerste keer mogelijk om de gemeenteraad ook live te volgen vanuit je zetel. Hoewel Open Vld al lang vragende partij was, wilde het stadsbestuur hierin tot nu toe niet meegaan. Hét 'dossier van deze legislatuur' stond gisteravond op de agenda, die 15 punten telde. Het stadsbestuur vroeg de goedkeuring van het (tweede) masterplan van de Vroonhofsite. De voltallige oppositie vroeg om het punt met een maand uit te stellen, en intussentijd een commissie te organiseren voor de gemeenteraad. Het gaat immers over een project dat geraamd wordt op 26 miljoen euro en gespreid wordt over 10 jaar! Het stadsbestuur negeerde de vraag.
  Lees meer
 • 31 augustus 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 augustus 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 31 augustus 2020 Twee voorstellen van Open Vld werden in deze gemeenteraad bekrachtigd. Sabien Lahaye-Battheu vroeg eerder om het voor koppels mogelijk te maken om het ja-woord te geven op een andere locatie dan het gemeentehuis. Voortaan kan je in Poperinge bijgevolg ook huwen op de koer voor het Hopmuseum en de culturele zone bij het Burggraaf Frimoutpark. Ook het voorstel van Johan Lefever om de titel van ereburger te verlenen aan George Sutherland krijgt vorm door de goedkeuring van een reglement omtrent de toekenning van het ereburgerschap. Open Vld ging NIET mee in het plotse stopzetten (per 31/08!) van de relancemaatregel waarbij een toevoeging van 20% extra waarde werd gegeven per verkochte Pop.kado (vb.120 ipv 100 euro).
  Lees meer
 • 07 juli 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 06 juli 2020

   Gemeenteraad coronaproof Gisteravond kwam de gemeenteraad voor het eerst weer fysiek samen in de raadzaal van het stadhuis. Weliswaar werd de opstelling gewijzigd, zodat de afstand van anderhalve meter bewaard kon worden. Na de Raad van Bestuur van het AGB De Kouter kon de ocmw-raad om 20u00 van start gaan, gevolgd door de gemeenteraad, die 35 agendapunten telde. Er werd onder meer akte genomen van het ontslag van Pascal Lapanne uit de gemeenteraad. De fractieleider van Open Vld nam het woord, dankte Pascal uitdrukkelijk voor zijn verdiensten en werd hierin volmondig bijgetreden door het stadsbestuur. Sophie Gruwez komt op deze manier definitief zetelen in de gemeenteraad en wordt in het BCSD vervangen door nieuwkomer Dries Delannoy.
  Lees meer
 • 26 mei 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 mei 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 mei 2020 Gisteravond ging de gemeenteraad, de ocmw-raad en de Raad van Bestuur van het AGB De Kouter voor de tweede keer online door. De agenda van de gemeenteraad telde 32 punten. Het stadsbestuur vroeg o.a. de goedkeuring voor het lokaal plan voor de ondersteuning van de exitstrategie en de relance van het lokale socio-economische leven na/met corona, voor het aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van De Kring als huis voor verenigingen (50.000 euro) en voor de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De raadsleden van Open Vld stelden ook mondelinge vragen over het ledigen van de vuilnisbakken, de aankleding van de rotondes, de dorpskernvernieuwing in Reningelst en de crowdfunding door het Talbot House.
  Lees meer
 • 09 mei 2020 - Oorlogsveteraan George Sutherland (98!) zamelt met wandeling geld in voor Talbot House

   Oorlogsveteraan George Sutherland (98!) zamelt met wandeling geld in voor Talbot House Oorlogsveteraan George Sutherland (98!) heeft gisteren, op VE-day (Victory in Europe Day), een tocht van het Lijssenthoek Military Cemetery tot aan het Talbot House in Poperinge gemaakt. De Schot deed zijn #WalkwithGeorge als steun voor de 'Every Man's Club', dat door de coronacrisis van de ondergang moet worden gered. Tussen de supporters langs de kant van de weg ook Sabien, die van Georges een elleboogje als begroeting kreeg. Lees de krantenartikels in de rubriek 'Sabien in de pers'.
  Lees meer
 • 28 april 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 april 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 april 2020 Het was een speciale ervaring gisteravond. In deze coronatijden konden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn niet plaatsvinden in de gewone omstandigheden. Beide vergaderingen werden digitaal georganiseerd via Microsoft Teams. Vanuit ons kot. De fractie van Open Vld kwam o.a. tussen op de gevraagde goedkeuring voor de aankoop van De Kring en de verkoop van een perceel restgrond in de Sint-Jorisstraat. De fractie kwam ook met een toegevoegd punt om aan te geven dat ze constructief wil meehelpen om onze hoppestad zo goed mogelijk uit de huidige situatie te loodsen. We drongen er ook op aan om duidelijk te communiceren aan de Poperingenaars welke maatregelen genomen worden.
  Lees meer
 • 25 februari 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 februari 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 februari 2020 Sabien voegde een punt toe aan de agenda van de gemeenteraad, waarin ze vraagt om dringend werk te maken van de aankleding van de Poperingse rotondes, bij voorkeur een combinatie van onderhoudsvriendelijk groen en een kunstwerk. Er waren vanuit de fractie van Open Vld ook tussenkomsten in verband met de motie vervoersplan NMBS, de retributie voor individueel bezoldigd personenvervoer, de retributie op het ontlenen van stedelijke verkeerssignalisatie, de belasting op de private inname van een openbare weg of plaats en de aanvraag om een afdeling dans op te richten in de stedelijke kunstacademie.
  Lees meer
 • 08 februari 2020 - Open en Jong Vld Poperinge vieren nieuwjaar

   Open en Jong Vld Poperinge vieren nieuwjaar Open en Jong Vld Poperinge hebben gisteravond hun leden en sympathisanten ontvangen in Guesthouse Skindles om samen te toasten op het nieuwe jaar. De sfeer zat er meteen goed in. Voorzitter Patrick Schatteman mocht Bert Verhaeghe aankondigen als gastspreker. Bert is momenteel schepen in Wervik en wordt er binnen vier jaar burgemeester. Fractieleider Bram Meeuw mocht in naam van Jong Vld weer een blauwe hoppebel uitreiken aan een verdienstelijk iemand uit de vereniging. Deze viel te beurt aan John Vanrenterghem, die 27 jaar lang OCMW-raadslid was in Poperinge. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu mocht afsluiten. Andere bekende gezichten waren Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk en Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden. Een beeldverslag.
  Lees meer
 • 29 januari 2020 - Sabien op de foto met Bart Decrock, de Krak van Poperinge

   Sabien op de foto met Bart Decrock, de Krak van Poperinge Gisteravond was Sabien aanwezig op het jaarlijkse evenement 'De Krak van West-Vlaanderen' in Vives Hogeschool Brugge. Ze ging er graag op de foto met de Krak van Poperinge 2019, Bart Decrock. Bart is de echtgenoot van gemeenteraadslid (Open Vld) Christine Verdonck. Proficiat!
  Lees meer