Belgische staat gedagvaard in zaak corrupte magistraten


Advocaat Robert Peeters, die in opspraak is gekomen in de corruptiezaak rond Brusselse magistraten, beet gisteren van zich af. Hij dagvaardde in kort geding de federale minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V) (foto) en de federale minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open VLD) (foto). Hij eist dat de politiediensten waarvoor beiden bevoegd zijn, stoppen hem te beschuldigen van misdrijven of informatie te verstrekken uit onderzoeksdossiers.

De advocaat lag de voorbije dagen fel onder vuur in de zaak van corruptie en chantage bij het Brusselse gerecht. Op zijn pc zouden in 2004 vonnissen zijn aangetroffen die nog moesten worden uitgesproken. Het Brusselse gerecht zou de zaak nooit hebben willen onderzoeken. Ook zou Peeters betrokken zijn bij het chanteren van rijke ondernemers met zwart geld. Peeters ontkende gisteren de feiten. Volgens hem stonden enkel conclusies of verzoekschriften op zijn pc, die verward zijn met ontwerpen van vonnissen.

Wat is er dan volgens hem wel aan de hand? In de dagvaarding haalt Peeters fel uit naar Glenn Audenaert, de directeur bij de Brusselse federale politie die de zaak heeft aangekaart bij minister De Clerck. Volgens Peeters heeft Audenaert vriendschapsbanden met twee ondernemers tegen wie Peeters nog processen voerde. Het zou gaan om François De Kelver, een groothandelaar in fruit en groenten uit het Leuvense, en Achilles Janssens, de vroegere eigenaar van IJsboerke. Volgens Peeters zijn zij de spil van de zaak.

Gisteren lekte op de website van Knack uit dat Peeters verdacht zou worden van oplichting van Achilles Janssens. De achtergrond: Gustaaf Janssens, de oprichter van IJsboerke Groep, bracht zijn bedrijf in het kader van zijn erfenisplanning onder in een holding, Starco Tielen. Een van zijn zonen, Roger Janssens, kreeg een vierde van de aandelen. Die verkocht hij aan zijn broer Achilles, die ze later voor een veelvoud aan NPM verkocht. Roger Janssens voelde zich bekocht en riep de hulp in van advocaat Robert Peeters. Peeters zou de zaak winnen, verzekerde hij zijn cliënt. Daarvoor zou Janssens hem na afloop een commissieloon van 11 procent uitbetalen. Maar in afwachting zou Peeters voorschotten hebben gevraagd. Die liepen hoog op. Bovendien zou het grootste deel van zijn onroerende bezittingen verkocht zijn. De opbrengst ervan, 1 miljoen euro, zou in handen van Peeters gebleven zijn.

Bovendien zou Janssens gevraagd zijn de aandelen van zijn patrimoniumvennootschap in een andere vennootschap onder te brengen, die gecontroleerd werd door Peeters. Als hij dat niet deed, zou zijn veiligheid in gevaar komen. Peeters zou gedreigd hebben met de tussenkomst van Audenaert.

Roger Janssens werd bang en diende op verzoek van Peeters een klacht in tegen Audenaert bij het Comité P. De klacht is inmiddels ingetrokken. In maart 2008 diende hij een strafklacht in bij de Brusselse procureur des Konings tegen onder meer Peeters. Het onderzoek is aan de gang.

Oorlog

Politiek België kijkt vol verwondering naar de oorlog die woedt tussen de politie en het gerecht. Bij de oppositie in het federaal parlement klinkt de roep almaar luider om de commissie-Justitie zo snel mogelijk bijeen te roepen. Voor Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) kan het parlement gerust vervroegd bijeenkomen. 'Geen enkel probleem, integendeel', zegt hij. Maar de beslissing moet genomen worden door commissievoorzitster Sonja Becq (CD&V).

'Op het ogenblik dat de Belgische justitie een van haar ergste crisissen ooit doormaakt, is het onverantwoord dat het parlement buitenspel wordt gezet', reageerde Stefaan Van Hecke (Groen!).

Niet alleen de oppositie wil minister van Justitie De Clerck aan de tand voelen. Ook de meerderheidspartijen eisen dat De Clerck tekst en uitleg komt geven. 'Het zou in elk geval goed zijn om eens alle feiten op een rij te horen', zegt Sabien Lahaye-Battheu  (Open VLD), die in de Kamercommissie-Justitie zetelt. De PS vindt dat de Kamer best een gemengde commissie Binnenlandse Zaken/Justitie samenroept. In dat geval moet ook Turtelboom uitleg geven.

Bron: De Tijd, 18 augustus 2009

 

Regering houdt boot af in corruptiedossier

De politieke druk om de mogelijke fraude door een Brusselse magistrate uit te spitten, wordt groter. Na N-VA en sp.a eisen nu ook Open Vld, PS, LDD en Groen dat de commissie justitie vervroegd uit vakantie wordt teruggeroepen.

Dag na dag volgen nieuwe onthullingen over de zaak van Francine De Tandt, voorzitter van de Brusselse handelsrechtbank, die met de Brusselse zakenadvocaat Robert Peeters mogelijk onder één hoedje zou hebben gespeeld bij bepaalde vonnissen. Steeds meer lijkt de zaak ook ontaard tot een persoonlijke oorlog tussen De Tandt en Peeters enerzijds en Glenn Audenaert, de grote baas van de Brusselse federale gerechtelijke politie, anderzijds. Audenaert was de man die het dossier vorige week aanhangig maakte bij justitieminister Stefaan De Clerck, nadat het volgens de politiechef jarenlang stof had liggen vergaren op het Brussels parket. Een doofpotoperatie, zo vermoedt de politiechef.

Dat vraagt om uitleg van De Clerck, zo hadden sp.a en N-VA eerder al geëist. De twee partijen vroegen daarom dat de commissie justitie nog deze week uit vakantie zou worden teruggeroepen. Open Vld, Groen en LDD sloten zich daar gisteren bij aan, terwijl de PS het liefste een gemengde commissie justitie en binnenlandse zaken wil zien bijeenkomen. «Het zou in elk geval goed zijn om van de minister eens alle feiten op een rij te horen», aldus commissielid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). De partij Groen en FDF-voorzitter Olivier Maingain vonden ook dat dringend voorlopige maatregelen genomen moeten worden tegen magistraten die genoemd zijn in het dossier. Daar was de PS het niet helemaal mee eens. «Dit zou te snel als een soort veroordeling opgevat kunnen worden», aldus Thierry Giet. Die wees er wel op dat De Tandt eigenhandig een stap opzij zou kunnen zetten om zich beter te verdedigen.

Het zag er gisteren echter niet naar uit dat de commissie nog deze week bijeengeroepen wordt. Dat zou gebleken zijn na overleg tussen commissievoorzitster Sonja Becq (CD&V), Stefaan De Clerck en kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld). Hoewel het parlementaire jaar pas half oktober echt herneemt, zou de commissie justitie sowieso al in de eerste week van september bijeenkomen. Op de agenda stond de hervorming van de assisenprocedure. Mia De Schamphelaere (CD&V), ondervoorzitster van de commissie, noemde het gisteren normaal dat de minister dan ook over de actualiteit ondervraagd zou worden.

Bron: Metro, 18 augustus 2009.