Hof van beroep niet gehaast om rechter te schorsen


De dringende vraag van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) om minstens tijdelijke ordemaatregelen te nemen tegen de gecontesteerde rechter Francine De Tandt levert voorlopig niets op. Het Brusselse hof van beroep maakte tot gisteravond geen aanstalten om op te treden tegen zijn confrater. Zelf opstappen, daar denkt De Tandt niet aan.

Justitieminister Stefaan De Clerck kan zelf geen tuchtmaatregelen opleggen tegen rechters, maar drong er bij de eerste voorzitter van het hof van beroep wel op aan om De Tandt op non-actief te zetten. Voorlopig valt die vraag in dovemansoren. Guy Delvoie, de eerste voorzitter van het hof van beroep, is met vakantie en ook zijn vervanger maakt geen haast om De Tandt te schorsen.

"Wij hebben nog geen beslissing genomen omtrent het functioneren van rechter De Tandt", klinkt het daar. "Wij willen niet overhaast te werk gaan, maar respect opbrengen voor de rechten van verdediging van mevrouw De Tandt. Wij willen in alle sereniteit de juiste beslissing treffen. Daarom zullen we een hoorzitting moeten organiseren, maar die beslissing ligt in handen van de eerste voorzitter van het hof van beroep."

Geen schuldbekentenis

Voorzitter Guy Delvoie staat op het punt om benoemd te worden bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Mogelijk laat hij de heikele beslissing over De Tandt liever over aan zijn opvolger. Volgens vooraanstaande bronnen zou Delvoie zelfs zijn plaatsvervanger verboden hebben om stappen te ondernemen tegen De Tandt. Delvoie heeft al sinds eind 2007 een naar verluidt erg kritisch tuchtonderzoek tegen De Tandt in de kast liggen, zonder er gevolg aan te geven.

Rechter De Tandt heeft intussen zelf geen enkele intentie om de voorzittershamer neer te leggen. Ze weigert om naar de achtergrond te verdwijnen omdat dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als een schuldbekentenis. "Omdat iemand mij probeert te vernietigen zou ik een stap opzij moeten zetten? Geen sprake van." Het strafonderzoek dat De Clerck oplegde, vormt volgens de handelsrechter geen enkel probleem. "Mijn cliënte wil dat het onderzoek er zo snel mogelijk komt omdat ze dan kan bewijzen dat er haar niets te verwijten valt", zegt haar advocaat.

De onbeweeglijkheid van de handelsrechter en het hof van beroep wordt in de Wetstraat op ongeloof onthaald. "Dat rechter De Tandt zelf geen stap opzijzet, toont aan dat zij wereldvreemd is", meent Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), ondervoorzitter van de commissie Justitie. "Zij voelt niet aan wat de publieke opinie van haar verwacht."

Alarmbel, maar geen reactie

Op 1 september, wanneer het gerechtelijk jaar begint, mag het Brusselse justitiepaleis niet zomaar overgaan tot de orde van de dag, oordelen de justitiespecialisten van oppositie én meerderheid. "Alle betrokkenen moeten goed beseffen dat je deze zaak niet blauwblauw mag laten", zegt Lahaye-Battheu. "Zij moeten alert en zeer grondig te werk gaan. We bevinden ons op tien dagen van de start van het gerechtelijk jaar. We kunnen toch niet in chaos starten? Het positief injunctierecht, dat De Clerck gebruikte om een strafonderzoek te bevelen tegen De Tandt, is een zeer uitzonderlijke maatregel. Als zo'n alarmbel geen reactie uitlokt, wat dan wel?"

Oppositiepartijen sp.a en Groen! blijven erop hameren dat het onderzoek niet mag gevoerd worden in Brussel omdat er dan altijd een zweem van partijdigheid zal blijven bestaan. "Het is verrassend en onverantwoord dat de minister van Justitie aan de procureur-generaal van Brussel opdracht heeft gegeven om een strafonderzoek in te stellen, net daar waar de problemen zijn ontstaan", zegt parlementslid Stefaan Van Hecke (Groen!). Maar een justitieminister kan niet opleggen dat een onderzoek op een welbepaalde plek wordt gevoerd. Die bevoegdheid ligt volledig bij de betrokken rechtbank. Opnieuw zal voorzitter Guy Delvoie daarover de knopen moeten doorhakken. >3

Rechter Francine De Tandt:

Omdat iemand mij probeert te vernietigen zou ik een stap opzij moeten zetten? Geen sprake van

 

Bron: De Morgen, 20 augustus 2009 - door Tine Peeters