Overheid mist miljoenen euro's aan opgeëist misdaadgeld


Er gaat geen dag voorbij of er worden in onze rechtbanken meerdere 'verbeurdverklaringen' uitgesproken. Die moeten ervoor zorgen dat misdaadgeld niet bij de veroordeelde criminelen blijft hangen, maar maximaal terugvloeit naar de Staat. Dikwijls gaat het om astronomische bedragen, zeker bij zaken als drugshandel, btw-fraude of mensenhandel.

Tussen 2003 en 2006 werd er zo voor meer dan 400 miljoen euro in beslag genomen en verbeurd verklaard. Dat blijkt uit de databank van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). 'Veel geld, maar als je weet dat er bijvoorbeeld in 2006 maar voor amper 6,7 miljoen euro aan vermogensvoordeel werd geïnd, dan rest er maar één conclusie: het loopt compleet mank bij de inning', zegt Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

De grootste mankementen zijn de gebrekkige controle en een slechte registratie. In 2007 werd voor 11,6 miljoen aan vermogensvoordeel geïnd, bijna het dubbele van het jaar daarvoor. Maar ook dat is nog altijd een fractie van het totaalbedrag dat geïnd moest worden.

Francis Desterbeck, directeur van het COIV, bevestigt dat de inning 'niet van een leien dak loopt. Het kan zeker beter, maar zoiets vraagt tijd.' De bevoegde inningskantoren zouden onderbemand zijn. En daarnaast wacht het COIV op de beloofde, extra bevoegdheden, waardoor het controleorgaan bankrekeningen van veroordeelden zal kunnen bevriezen.

Op de vraag hoeveel de overheid de jongste jaren - en ook in deze moeilijke begrotingstijden - precies misliep, moeten minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en minister van Financiën Didier Reynders (MR) het antwoord schuldig blijven. 'Niemand heeft er nog een globaal zicht op. Zoiets zegt veel over het systeem', aldus Battheu.

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) speelt de bal intussen door naar minister van Financiën Didier Reynders (MR). Die heeft naar eigen zeggen al een oplossing in de maak en verwijst naar een nieuw computersysteem dat de inningsproblemen uiterlijk begin 2010 van de baan moet helpen. Dat is dan precies twee jaar nadat staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) het probleem al een eerste keer aanklaagde. (dhh)

Bron: Het Nieuwsblad, 11 september 2009

 

Overheid mist miljoenen opgeëist misdaadgeld

Veroordeelden worden door de rechter verplicht crimineel verworven geld aan de Staat terug te betalen, maar bij de inning gaat het fout.

Er gaat geen dag voorbij of er worden in onze rechtbanken 'verbeurdverklaringen' uitgesproken. Die moeten ervoor zorgen dat misdaadgeld terugvloeit naar de Staat. Dikwijls gaat het om astronomische bedragen, zeker bij zaken als drugshandel, btw-fraude of mensenhandel.

Tussen 2003 en 2006 werd er zo voor meer dan 400 miljoen euro in beslag genomen en verbeurd verklaard. Dat blijkt uit de databank van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV).

'Veel geld, maar als je weet dat er in 2006 maar voor 6,7 miljoen euro aan vermogensvoordeel werd geïnd, dan dringt zich de conclusie op: het loopt compleet mank bij de inning', zegt Open VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

De grootste mankementen zijn een gebrekkige controle en een slechte registratie. In 2007 werd voor 11,6 miljoen aan vermogensvoordeel geïnd, bijna het dubbele van het jaar daarvoor. Maar ook dat is nog altijd maar een fractie van het te innen totaalbedrag.

Francis Desterbeck, directeur van het COIV, bevestigt dat de inning 'niet van een leien dak loopt. Het kan zeker beter, maar zoiets vraagt tijd.'

De bevoegde inningskantoren zouden onderbemand zijn. En daarnaast wacht het COIV ook op de beloofde extra bevoegdheden, waardoor het bankrekeningen van veroordeelden zal kunnen bevriezen.

Op de vraag hoeveel de overheid de jongste jaren misliep, moeten minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en minister van Financiën Didier Reynders (MR) het antwoord schuldig blijven.

De Clerck speelt de bal door naar Reynders. Die heeft naar eigen zeggen een oplossing in de maak en verwijst naar een nieuw computersysteem dat de inningsproblemen uiterlijk begin 2010 van de baan moet helpen.

Dat is dan precies twee jaar nadat staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) het probleem een eerste keer aankaartte. (dhh)

Bron: De Standaard, 11 september 2009