Elektronisch toezicht in privéhanden


Controleren of een veroordeelde met een enkelband wel degelijk op de plek is waar hij op dat moment zou moeten zijn. Dat gebeurt nu door ambtenaren. Maar minister van Justitie De Clerck geeft toe dat dat ook door privébewakingsbedrijven kan. Hij is met een marktonderzoek bezig, om een privéfirma het toezichtmateriaal te laten plaatsen en de technische controle te laten doen.

Dat antwoordde de minister op een parlementaire vraag van kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), die hier al langer vragende partij voor is. 'In Groot-Brittannië bestaat dat nu al', zegt Lahaye-Battheu. 'De justitiehuizen moeten uiteraard belast blijven met de begeleiding en de dossieropvolging van daders die een enkelband dragen. Maar de louter technische controle, of de gevangene het uurrooster respecteert, wordt beter overgelaten aan een andere partner. De ambtenaren werken van 8 tot 21 uur, een privéfirma kan dag en nacht controleren. Bovendien beschikken zij over betere technologie dan justitie. Nu weten we wel waar iemand zich bevindt maar nog niet wat hij of zij doet.'

Bron: De Standaard, 2 oktober 2009.

 

Elektronisch toezicht in privéhanden

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) is met een marktonderzoek bezig om het elektronisch toezicht van gedetineerden gedeeltelijk te privatiseren.

Controleren of een veroordeelde met een enkelband wel degelijk op de plek is waar hij op dat moment zou moeten zijn, gebeurt nu door ambtenaren. Maar minister van Justitie Stefaan De Clerck geeft toe dat het ook door privébewakingsbedrijven kan. Hij is met een marktonderzoek bezig, om een privéfirma het toezichtmateriaal te laten plaatsen en de technische controle te laten doen.

Dat antwoordde de minister op een parlementaire vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Zij is hier al langer vragende partij voor. 'In Groot-Brittannië bestaat het nu al', zegt Lahaye-Battheu.

'De justitiehuizen moeten uiteraard belast blijven met de begeleiding en de dossieropvolging van daders die een enkelband dragen. Maar de louter technische controle, of de gevangene het uurrooster respecteert, wordt beter overgelaten aan een andere partner. Ambtenaren werken van 8 tot 21uur, een privéfirma kan dag en nacht controleren. Bovendien beschikken zij over betere technologie dan Justitie. Nu weten we wel waar iemand zich bevindt, maar nog niet wat hij of zij doet.'

Op dit moment staan 968 veroordeelden onder elektronisch toezicht. Eind april stond de teller op 870 veroordeelden. 491 veroordeelden staan op de wachtlijst.

Bron: Het Nieuwsblad, 2 oktober 2009.

 

Justitie overweegt gedeeltelijke privatisering elektronisch toezicht

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) onderzoekt of bepaalde delen van het elektronisch toezicht, zoals het plaatsen van het toezichtmateriaal of de loutere controle op zich, kan geprivatiseerd worden. "Ik ben daarover momenteel de markt aan het bevragen, onder andere over de prijs", zei hij in de commissie Justitie.

Open Vld is tevreden dat De Clerck, in tegenstelling tot zijn voorganger Jo Vandeurzen, de privatisering een kans geeft. "Een gedeeltelijke privatisering van het elektronisch toezicht vergemakkelijkt een uitbreiding van dit systeem, wat de overbevolking van de gevangenissen kan doen helpen oplossen", zegt Sabien Lahaye-Battheu.

"De justitiehuizen moeten uiteraard belast blijven met de begeleiding en de dossieropvolging van daders die een enkelband dragen, maar de louter technische controle wordt beter overgelaten aan een andere partner. In Groot-Brittannië staan privébewakingsbedrijven nu al in voor de controle, uiteraard onder strikte door de overheid vastgelegde voorwaarden."

Wachtlijst ingekrompen

De Clerck gaf ook nog mee dat er op 25 september 968 veroordeelden onder elektronisch toezicht stonden en 491 veroordeelden wachtten op een enkelband. Eind april stond de teller op 870 veroordeelden onder elektronisch toezicht. Lahaye-Battheu: "Toen bestond de hoop dat het er op korte termijn 1.000 zouden zijn. Dat is niet gelukt, maar toen stonden er wel nog 1.763 veroordeelden op de wachtlijst. Dat aantal is sterk ingekrompen."

Bron: De Morgen, 2 oktober 2009.

 

Minister van Justitie Stefaan De Clerck is "de markt aan het bevragen" voor een gedeeltelijke privatisering van het elektronisch toezicht. Dat heeft hij gisteren gezegd in de commissie Justitie van de Kamer.

De Clerck beantwoordde een vraag van Open Vld-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. De begeleiding en de opvolging van daders die een enkelband krijgen blijft uiteraard bij de justitiehuizen, aldus De Clerck. Maar de puur technische controle kan onder door de overheid vastgelegde voorwaarden overgelaten worden aan een privé-partner, zoals dat al gebeurt in Groot-Brittannië.

Op 25 september jl. hadden 968 veroordeelden een enkelband en stonden er 491 op de wachtlijst. De Clerck hoopt ook voor het eind van het jaar duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden voor de toepassing van de enkelband bij voorhechtenis.

Bron: Belang van Limburg, 2 oktober 2009.

 

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) is "de markt aan het bevragen" voor een gedeeltelijke privatisering van het elektronisch toezicht. Dat heeft hij gezegd in de Kamercommissie Justitie op een vraag van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Begeleiding en opvolging van daders die een enkelband krijgen, blijven uiteraard bij de justitiehuizen, aldus De Clerck. Maar de puur technische controle kan onder door de overheid vastgelegde voorwaarden overgelaten worden aan een privépartner, zoals in Groot-Brittannië.

Bron: Gazet van Antwerpen, 2 oktober 2009.

 

«Elektronisch toezicht deels privatiseren»

Minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V) sluit niet uit dat bepaalde onderdelen van het elektronisch toezicht van gedetineerden, zoals het plaatsen van toezichtsmateriaal of de controle, geprivatiseerd worden. Dat heeft hij gezegd in een antwoord aan Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die al langer pleit voor zo'n gedeeltelijke privatisering. «Zo kan het systeem gemakkelijk uitbreiden, wat de overbevolking van de gevangenissen kan helpen oplossen», meent het liberale parlementslid. In de kamercommissie justitie wist De Clerck verder nog te melden dat er zich al dertien kandidaten hebben gemeld voor de bouw van de vier nieuwe gevangenissen die zijn opgenomen in het masterplan. Een jury buigt zich nu over de verschillende kandidaturen.

Bron: Metro, 2 oktober 2009.