Militaire basis Koksijde blijft open


"De Basis van Koksijde zal behouden blijven en de NH90 helikopters zullen er gestationeerd blijven." Zo antwoordde de minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien.

Wél zal het gebruik van de infrastructuur zo veel mogelijk geoptimaliseerd worden, en zullen de terreinen van de basis die geen nut meer hebben voor defensie, verkocht worden. Hierover lopen momenteel gesprekken met Koksijde en Veurne.

Intussen stelde minister De Crem deze week ook zijn "Globaal Infrastructuurplan" voor in de bevoegde kamercommissie. Ook in deze tekst wordt het behoud van de basis in Koksijde bevestigd en wordt de omvorming tot een SAR (Search and Rescue) aangekondigd.


Sabien: "Het is wel de bedoeling van de minister om de getalsterkte van Defensie in ons land tegen eind 2012 terug te brengen tot ongeveer 34.000 personeelsleden. Ook op de basis van Koksijde zal men niet ontsnappen aan een afbouw van het personeel. De minister heeft wel verzekerd dat de afbouw geleidelijk zal gebeuren, en mits inachtname van sociale maatregelen voor het personeel."