Open VLD wil rechtbanken Ieper en Veurne behouden


Open VLD Westhoek pleit voor het behoud van de kleine gerechtelijke arrondissementen en kant zich tegen het samenvoegen van Ieper bij Kortrijk en Veurne bij Brugge. Uit de cijfers blijkt namelijk niet dat grote rechtbanken sneller en efficiënter werken dan kleine, integendeel.

Open VLD Westhoek vreest dat wanneer Ieper en Veurne antennes zouden worden van respectievelijk Kortrijk en Brugge, dit enkel een tussenstap zou zijn naar de volledige afschaffing van de kleine rechtbanken.

Open VLD Westhoek kan zich wel vinden in het idee van een eenheidsrechtbank per arrondissement. Sabien Lahaye-Battheu: 'Zo'n eenheidsrechtbank heeft dan diverse afdelingen: jeugd- en familiezaken, handelszaken, strafzaken, burgerlijke zaken en arbeidszaken, allemaal onder hetzelfde dak. Dat systeem zou komaf maken met de overdaad aan aparte rechtbanken met elk een eigen personeelsbestand. In een eenheidsrechtbank kan er bovendien een betere en soepelere werkverdeling tot stand komen en kan de specialisatie ook verder worden doorgedreven.'

Open VLD Westhoek pleit ook voor de decentralisatie van bevoegdheden vanuit de FOD Justitie in Brussel naar de gerechtelijke arrondissementen. Het moet gedaan zijn met de huidige praktijken, waarbij er moet gebedeld worden bij de FOD Justitie voor van alles en nog wat.

Bron: Het Nieuwsblad, 5 januari 2010.

 

Open Vld vreest voor toekomst rechtbank

Open Vld Westhoek verzet zich tegen het hervormingsplan van justitieminister Stefaan De Clerck. Volgens dat plan zou het aantal gerechtelijke arrondissementen in West-Vlaanderen gehalveerd worden. Open Vld vreest dat dit op termijn het einde kan betekenen van de rechtspraak in Ieper en Veurne.

Minister van Justitie De Clerck kondigde in het voorjaar van 2009 aan dat hij het gerechtelijk landschap wil hertekenen. Een van de krijtlijnen van het plan is het verlagen van het aantal arrondissementen in België van 27 naar 16. In onze provincie zou dat betekenen dat het tot een fusie komt van de arrondissementen Ieper en Kortrijk en Veurne en Brugge. Een slechte zaak voor de Westhoek, vindt Open Vld.

"Er is op dit moment geen enkel argument hiervoor", zeggen Sabien Lahaye-Battheu, Ives Feys, Philippe Versype en Laurent Hoornaert van Open Vld. "Volgens de overheid leiden grotere arrondissementen tot meer efficiëntie, maar de praktijk leert ons dagelijks het omgekeerde. De kleinere rechtbanken werken sneller en efficiënter. Er is bovendien geen fusie nodig om tot samenwerking te komen. De parketten van de vier arrondissementen hebben nu al allemaal hun eigen specialisaties en ondersteunen elkaar. Tot slot zijn er dringender problemen op te lossen. Personeel wordt traag vervangen, computersystemen zijn verouderd en het blijft wachten op een familierechtbank. De creatie van eenheidsrechtbanken per arrondissement zou al heel wat oplossen, maar fusies gaan voor ons nu te ver."

De partij vreest dat het plan op termijn leidt tot het verdwijnen van de rechtspraak in Ieper en Veurne. "In het plan klinkt het wel dat er zowel in Ieper en Veurne zittingen zullen blijven plaatsvinden, maar zulke verhalen hebben we al vaker gehoord. Het Mariaziekenhuis van Poperinge zou bij de fusie met Jan Yperman oorspronkelijk een antenne blijven van het hoofdziekenhuis in Sint-Jan, maar ondertussen zijn er al meer dan een jaar geen opnames meer."

Bron: Het Laatste Nieuws, 5 januari 2010.