Rechtbankbodes kunnen misschien toch aan de slag blijven


Na de acties van de rechtbankbodes zelf en klachten uit de magistratuur heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) een werkgroep opgericht om na te gaan waar de bodes precies nodig zijn en hoe ze beter over het land gespreid kunnen worden. Dat vernam kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) na haar parlementaire vraag over De Clercks plannen om de uren van de rechtbankbodes tot een derde te beperken en die functies in de vredegerechten zelfs volledig te schrappen.

'Zeker op zittingen waar mensen persoonlijk aanwezig zijn, zijn de bodes onmisbaar', stelt Lahaye-Battheu, die het voorbeeld van de Brugse rechtbank aanhaalt. 'Voor de goede werking had de Brugse rechtbank vorig jaar 8.628 uren bodes nodig, waarvan 559 uren voor assisen alleen. Volgens de ministriële omzendbrief van eind vorige maand zou de rechtbank terugvallen op 2.461 uren.'

Als aanspreekpunt voor rechtzoekenden vervullen zij volgens de Open VLD'ster nochtans een nuttige rol. 'Ze noteren de aanwezigheden en zorgen ervoor dat de juiste persoon op het juiste tijdstip voor de rechter verschijnt. De bodes zijn vaak gepensioneerden, die bruto slechts zeven euro per uur kosten. De afschaffing van hun functie leidt tot minder dienstverlening en tot een risico op een slecht verloop van de zittingen. Door de in totaal 300.000 gepresteerde uren overal tot een derde te beperken, bespaart hij 2miljoen euro. Een kleine besparing met grote gevolgen.'

Lahaye-Battheu steunt de minister wel in zijn vraag naar meer duidelijkheid over de ongelijke spreiding van de bodes over de rechtbanken. 'Een herverdeling is bespreekbaar, zeker als die uren worden ingezet op plaatsen waar bodes echt nuttig zijn.'

Bron: Het Nieuwsblad - Brugge-Oostkust - 23 januari 2010 - aft