Open Vld hekelt het gebrek aan daadkracht van Stefaan De Clerck


De langverwachte strafuitvoeringsnota van De Clerck werd gisteren op weinig enthousiasme onthaald in de Kamercommissie Justitie van het federaal parlement. Voor Open Vld roemt Sabien Lahaye-Battheu het 64 pagina's tellend document als een "goede inventaris van alle aspecten van strafuitvoering", maar ze heeft ook haar bedenkingen. "We vragen een volledige uitvoering van het regeerakkoord. Dat betekent dat De Clerck nog de nodige knopen zal moeten doorhakken. Ik denk onder meer aan de uitbreiding van het elektronisch toezicht, extra capaciteit in jeugdgevangenissen en de efficiënte inning van boetes."

Bij oppositiepartij sp.a maakt justitiespecialist Renaat Landuyt brandhout van de nota. "Het is triest vast te stellen dat er in de regering geen akkoord is over de te nemen maatregelen. Tot echte beslissingen komt hij niet. Met deze nota heeft hij zodanig veel hooi op zijn vork genomen dat er geen vork meer overschiet."

Ook Stefaan Van Hecke (Groen!) was verbaasd bij de uiteenzetting van de minister. "Er zitten goede ideeën in. Bijvoorbeeld drugsverslaafden eerst een vorm van begeleiding aanbieden vooraleer ze naar de gevangenis gaan. Maar om dat te realiseren moet De Clerck ook concrete afspraken met de minister van Sociale Zaken en moeten er meer middelen voor drugspreventie vrijgemaakt worden.

Volgende week geeft De Clerck verder uitleg over de nota.

Bron: De Morgen, 24 februari 2010, Stijn Cools

 

Open Vld en PS erg kritisch voor nota De Clerck 

Na de scherpe kritiek van de oppositie het voorbije weekend, waren ook meerderheidspartijen Open Vld en PS gisteren behoorlijk kritisch over de nieuwe nota over de strafuitvoering van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V).

Iedereen beklemtoonde dat het niet om een nota van de regering ging, maar enkel van De Clerck zelf. De liberale politici Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter vroegen zich zelfs af of De Clerck nog het beleid van zijn voorganger Jo Vandeurzen uitvoert, dan wel "zijn vroeger beleid" uit de tijd van Dutroux. Zij vonden immers geen stand van zaken terug over de bouw van extra gevangeniscellen, "terwijl we in een noodsituatie zitten". Ze meenden dat het onwettig is om de parketten richtlijnen te geven om bepaalde straffen te vorderen en om de uitvoering van de straffen onder 3 jaar per circulaire door de parketten te laten doen. Volgens de wet moet dit door de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) gebeuren.

Dat laatste punt beklemtoonde ook de PS. De partij wilde "de SURB's niet ontmantelen" en keerde zich ook tegen een nultolerantie voor drugsgebruik in de gevangenissen.

De oppositie vond dat er niets zinvols in de nota stond. Minister De Clerck reageert volgende week.

Het kabinet van de minister liet gisteren ook weten dat De Clerck erg geschrokken is van de reacties op zijn voorstel om aan verkeersboetes "een uitvoerbare titel te geven". In mensentaal betekent dit dat de verkeerszondaar onmiddellijk de boete moet betalen. De Clerck wil zo de rechtbanken ontlasten. Het systeem bestaat al jaren in Nederland. De Clerck verduidelijkte gisteren dat het - in zijn visie - alleen geldt "als alle betrokkenen er mee akkoord gaan". Dus: wie akkoord gaat met de boete en wie ze dus onmiddellijk wil betalen, krijgt het bevel om ze onmiddellijk te betalen en kan niet meer naar de rechter. 

Bron: Het Belang van Limburg, 24 februari 2010, John De Wit

Open Vld en PS erg kritisch voor nota De Clerck 

De nieuwe nota over de strafuitvoering is een té persoonlijke visie van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), zo luidt de kritiek.

De liberale politici Lahaye-Battheu en Van Cauter vroegen zich af of De Clerck nog het beleid van zijn voorganger Vandeurzen uitvoert, als wel "zijn vroeger beleid" uit de tijd van Dutroux. Zij vonden geen stand van zaken over de bouw van extra cellen, "terwijl we in een noodsituatie zitten". Volgens hen is het onwettig om de parketten richtlijnen te geven om bepaalde straffen te vorderen. En het is volgens hen eveneens onwettig om de uitvoering van de straffen onder de drie jaar per circulaire door de parketten te laten doen, terwijl dat volgens de wet door de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) moet gebeuren. Dat laatste punt beklemtoonde ook de PS. De partij wilde "de SURB's niet ontmantelen" en keerde zich ook tegen een nultolerantie voor drugsgebruik in de gevangenissen. De oppositie vond niets zinvols aan de nota. De Clerck reageert volgende week.

Bron: Gazet van Antwerpen, 24 februari 2010, John De Wit

 

Meerderheid negatief voor nota De Clerck

De coalitiepartners van CD&V reageren lauw op de nota van minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V, foto) over de strafuitvoering. Vorig weekend had de oppositie zich al negatief over de nota uitgelaten. Zo wordt de vraag gesteld wat precies het statuut is van de tekst van de minister en merkten verschillende commissieleden op dat er weinig concrete maatregelen in het werkstuk staan. «Eigenlijk zijn we vandaag ontgoocheld», sprak Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). «De tekst geeft een stand van zaken en er worden geen concrete knopen in doorgehakt», luidde het. Aan Franstalige kant werd eveneens gewezen op het institutionele aspect en de «verborgen regionalisering van justitie die hier en daar opduikt» in de nota.

Bron: Metro, 24 februari 2010.